Zonnepanelen in Harderwijk
  • Zonnepanelen in Harderwijk

Zonnepanelen in Harderwijk

De gemeente Harderwijk wil haar invloed op het klimaat zoveel mogelijk beperken. Samen met inwoners, het bedrijfsleven, woningcorporaties en andere partners wil de gemeente zich inzetten voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, waarmee in 2031 een CO2-reductie van 45% wordt behaald. Deze ambitie is gebouwd op twee belangrijke pijlers: besparen op energieverbruik en het opwekken van duurzame energie met behulp van windmolens en zonnepanelen in Harderwijk.

Routekaart naar klimaatneutraal wonen en werken

Om de klimaatdoelstelling te behalen, heeft de gemeente een uitgebreide routekaart ontwikkeld. Voor de uitgestippelde koers, genaamd ‘De Energieke Stad’, is een uitvoeringsprogramma opgesteld om de benodigde duurzame stappen te bewerkstelligen. Daarbij wordt vooral gekeken naar hoe de energievraag binnen de gemeentelijke organisatie, woningbouw, utiliteitsgebouwen, bedrijven en mobiliteit verlaagd kan worden. De energie die nodig is moet bovendien veelal duurzaam worden opgewekt. De gemeente is dan ook een voortrekker op het gebied van windenergie binnen de gemeentegrenzen en het plaatsen van zonnepanelen in Harderwijk.

Weten wat u kan besparen?

Bereken het hier
Opbrengst berekenen

Is er subsidie voor zonnepanelen in Harderwijk?

Omdat verduurzamen een gemeenschappelijk doel is, doet de gemeente er alles aan om zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden een energiebijdrage te leveren. Voor diverse energiebesparende maatregelen zijn subsidies beschikbaar. Ook het Rijk doet een duit in het zakje via het Nationaal Energiebespaarfonds, daarnaast biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aantrekkelijke duurzaamheidsleningen aan. Wilt u meer weten over verduurzamen of over zonnepanelen in Harderwijk? Stel u vraag aan het Energieloket!

    Maak van uw dak een Zonnefabriek

    Iedereen kan zonne-energie opwekken. Niet alleen bespaart u zo op uw energiekosten, ook draagt u bij aan een beter klimaat. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die het dak van uw woning biedt voor een zonne-systeem? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een professioneel advies op maat. Online berekent u eenvoudig uw jaarlijkse besparing. Overtuigd? Vraag dan een gratis offerte aan en begin ook met besparen! Zonnefabriek, uw partner voor zonnepanelen in Harderwijk. 

    Zonnepanelen bij u in de buurt

    Lees de ervaringen van klanten in uw regio!