Zonnepanelen Amsterdam
  • Zonnepanelen Amsterdam

Zonnepanelen Amsterdam

Met het hoofdkantoor in Amsterdam heeft de Zonnefabriek uiteraard een goede band met onze hoofdstad. Veel van de oudste Zonnefabriek installaties zijn hier te vinden, en we zijn inmiddels wel bekend met de eigenaardigheden van het werken in dichtbebouwde omgevingen, op monumenten en woonboten.

Zonnepanelen in Amsterdam, waar moet u rekening mee houden?

Bij Zonnefabriek geloven wij dat er meer zonne-energie uit de Nederlandse daken te halen is. Onze werkwijze is erop gericht om een maximale energieopbrengst te realiseren.  Voor het realiseren van een maximale energieopbrengst met zonnepanelen in Amsterdam is het belangrijk stil te staan bij een aantal specifieke uitdagingen:

- Beperkte ruimte 
- Schaduw
- Evt. bouwvergunning

Woningeigenaren in Amsterdam hebben vaak te maken met een beperkt dakoppervlak. Doordat meerdere woningen hetzelfde dakoppervlak delen, is de beschikbare ruimte voor zonnepanelen per woning kleiner dan in andere delen van Nederland.

Door de hoogbouw en objecten zoals schoorstenen, is er op de daken in Amsterdam vaker sprake van schaduwvorming dan op daken van vrijstaande woning in een onbebouwde omgeving. Om het maximale rendement uit zonnepanelen in Amsterdam te halen moet er bij het ontwerp van het systeem rekening worden gehouden met schaduw. 

Tot slot kunnen woningen in Amsterdam monumenten of beschermd stadsgezicht zijn. Als u zonnepanelen wilt laten plaatsen in Amsterdam dan dient u rekening te houden met het aanvragen van een vergunning hiervoor.

Weten wat u kan besparen?

Bereken het hier
Opbrengst berekenen

Hoe haal ik meer opbrengst uit zonnepanelen in Amsterdam?

AIs u uw woning in Amsterdam van zonnepanelen wilt voorzien dan is het belangrijk dat u eerst kijkt of uw zonnepanelen op uw woning geplaatst mogen worden. Als uw woning geen monument of beschermd stadsgezicht is, dan kunt u vergunningsvrij zonnepanelen laten plaatsen.

Is het dak van mijn woning groot genoeg voor zonnepanelen?

Veel woningen in Amsterdam delen hetzelfde dak. De woningeigenaren vormen in dergelijke gevallen samen in een VvE. Hierdoor is de ruimte voor zonnepanelen beperkt omdat het beschikbare dakoppervlak wordt gedeeld met meerdere woningeigenaren. Om het maximale rendement uit het beschikbare dakoppervlak te halen is het belangrijk om de juiste zonnepanelen te gebruiken. Hoe hoger het rendement van de zonnepenalen hoe hoger de de energieopbrengst per vierkante meter dakoppervlak.

Schaduw zonnepanelen

Bij de plaatsing van zonnepanelen in Amsterdam dient vooraf goed rekening te worden gehouden met eventuele schaduw op de zonnepanelen. Door de zonnepanelen zo optimaal mogelijk te plaatsen en door te kiezen voor omvormers die de negatieve effecten van schaduw tot een minimum kunnen beperken, zorgen onze adviseurs in Amsterdam voor een maximaal rendement uit uw zonnepanelen. 

Zonnepanelen bij u in de buurt

Lees de ervaringen van klanten in uw regio!