Kwaliteit & Tests

Over Zonnefabriek: Kwaliteit en Innovatie

De Zonnefabriek manier van werken

Wat maakt Zonnefabriek uniek?
Zonnefabriek is in 2009 opgericht met het doel om te helpen om Nederland te verduurzamen. Destijds was zonne-energie nog relatief nieuw, en was het enthousiasme van Zonnefabriek een welkome impuls om de inzet van duurzame energie aan te moedigen. Inmiddels is zonne-energie een volwassen bedrijfstak geworden, met veel verschillende aanbieders. De vraag rijst wat de toegevoegde waarde van Zonnefabriek is in deze markt: Als het gaat om de verduurzaming van Nederland, kunnen we dat misschien net zo goed aan de andere verkopers van zonnepanelen overlaten?

Om hier goed antwoord op te geven, moeten we kijken naar twee kernpunten van ons bedrijf: Kwaliteit en innovatie. Zonnefabriek gaat er prat op dat wij kwalitatief gedegen installaties leveren. Dat uit zich in het gebruik van hoogwaardig materiaal, en in de aandacht voor gedegen installaties en een goede afwerking. In onze werkwijze is een huisbezoek essentieel; het is belangrijk dat een adviseur de situatie opneemt om de beste oplossing voor panelen, type omvormer en kabelroute te bepalen. Verder houden wij ook scherp in de gaten hoe de opbrengst van onze systemen is over de jaren. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze klanten ook jaren ná plaatsing nog tevreden blijven met hun zonnepanelen, en de boodschap van verduurzaming verspreiden aan hun omgeving. Door anderen zijn in het verleden nogal eens krakkemikkige PV installaties geleverd waarvan de eigenaars nauwelijks weten of er nog noemenswaardige energie uit wordt geproduceerd. Dit kan leiden tot een cynische houding tegenover de mogelijkheden van zonne-energie in het algemeen; Zonnefabriek probeert juist, door altijd te focussen op kwaliteit en vakmanschap, aan te tonen dat zonnepanelen wel degelijk een nuttige en langdurige bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming.

Het andere kernpunt is innovatie. Door creatief te zijn en nieuwe ideeën te ontwikkelen, willen we zonne-energie ook verspreiden naar gebieden waar het niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld met ons project HuurDeZon, waarbij ook bewoners van huurwoningen de mogelijkheid krijgen om panelen op hun dak te krijgen. Tot nog toe was het installeren van zonnepanelen eigenlijk alleen weggelegd voor mensen met een eigen woning, waardoor meer dan de helft van de Nederlandse woningen geen panelen zouden kunnen krijgen. Zonnefabriek heeft een concept ontwikkeld waarbij woningcorporaties bij geïnteresseerde huurders panelen laten leggen. De woningcorporatie betaalt Zonnefabriek voor plaatsing en de huurder betaalt een iets hogere huur aan de woningcorporatie, in ruil waarvoor de huurder een lagere energierekening krijgt. Inmiddels kunnen al honderden huurders dankzij dit concept ook meedoen met de energierevolutie.

Door in te zetten op kwaliteit en innovatie kan Zonnefabriek de verdere verspreiding van zonne-energie actief stimuleren en zich onderscheiden ten opzichte van de ‘gewone’ zonnepanelen bedrijven. Met dat idee voor ogen zet het team van Zonnefabriek zich met enthousiasme in om deze belangrijke rol in het Nederlandse energielandschap te blijven vervullen.

Erkenning

Zonnefabriek voldoet aan alle eisen voor kwaliteit en veiligheid. Daarnaast hoorden we in 2013 bij de eerste groep van drie installateurs die het onafhankelijke keurmerk Zonnekeur kregen. Maar dat is niet het enige dat telt. Zonnefabriek staat bekend om de goede service. In het klanttevredenheidsonderzoek van Greenchoice scoren we al vijf jaar zeer goed, het laatste jaar kregen we zelfs een fraaie 8.9. 

zonnekeur zonnefabriekSunpower premier partner logoSEI zonnefabriekVCA ZonnefabriekKenteq ZonnefabriekADVANCE_Installer_logotesla logo