• »
  • »
  • »
  • Op mijn jaarafrekening is de ‘teruggeleverde energie’ veel minder dan de opbrengst van mijn zonnepanelen: Klopt dat wel?

Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Op mijn jaarafrekening is de ‘teruggeleverde energie’ veel minder dan de opbrengst van mijn zonnepanelen: Klopt dat wel?

De stroom die door uw panelen wordt opgewekt, vloeit in eerste instantie naar alle apparaten in huis die op dat moment energie verbruiken. Pas wanneer er op een bepaald moment méér energie wordt geproduceerd dan er gelijktijdig wordt verbruikt, zal het overschot – via de energiemeter- teruggeleverd worden aan het net. Alleen dat gedeelte wordt geregistreerd als teruglevering.

Het is dus normaal dat de hoeveelheid teruggeleverde energie (in kWh) beduidend lager is dan de hoeveelheid geproduceerde energie. Tegelijk zou de hoeveelheid energie die u hebt afgenomen van uw energieleverancier ook minder moeten zijn dan vóór plaatsing van de panelen.    

Een voorbeeld: een gemiddeld gezin heeft een jaarverbruik van 3.500 kWh. Zonder zonnepanelen krijgen ze dus een jaarafrekening van hun energiebedrijf voor 3.500 kWh.

Ze besluiten een PV-systeem aan te schaffen van 8 panelen van 327 Watt-piek, oftewel 2,6 kWp. De panelen liggen mooi zuid gericht, en leveren per jaar ongeveer 2.200 kWh aan energie op.

Van deze energie wordt ongeveer 40% direct in huis opgemaakt, bij elkaar  880 kWh. Het overige deel, 1.320 kWh, stroomt terug naar het net en wordt door de kWh-meter geregistreerd als ‘teruglevering’.

Op de nieuwe jaarafrekening zien ze nu: afgenomen energie : 2.620 kWh (dat is 880 kWh minder dan vóór de plaatsing van de panelen), en teruggeleverde energie: 1.320 kWh. Vanwege de salderingsregeling betalen ze uiteindelijk alleen voor het verschil tussen die twee, oftewel 1.300 kWh.