Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Zakelijk gebruik

Om het investeren in duurzame energie door bedrijven te bevorderen heeft de overheid een aantal fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze maken investeren in zonnepanelen extra interessant. De desbetreffende regelingen zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De EIA en KIA

Dankzij de EIA (Energie Investerings Aftrek) is het mogelijk 54,5% van de kosten voor uw investering in zonne-ergie af te trekken van uw bedrijfswinst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.  

De KIA (Kleinschaligheids Investerings Aftrek) werkt op een andere manier. Als u tussen de € 2.300 en € 314.637 investeert in zonnepanelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze kan oplopen tot 28% van uw investering. Voor meer informatie over fiscaal voordeel kunt u onze rendement en fiscaal pagina bekijken.

BTW en algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast EIA en KIA de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW over de installatie aftrekken van de aangifte omzetbelasting.

Wij kunnen uw zakelijk voordeel berekenen

De Zonnefabriek brengt voor haar zakelijke klanten de specifieke situatie in kaart en berekent het fiscaal voordeel en het rendement. Daarbij spelen zaken als het stroomverbruik, stroomkosten per kWh, geplande investeringen en de rechtsvorm van uw onderneming allemaal een rol. Wilt u weten of zonnepanelen voor uw bedrijf interessant zijn, voer dan de berekening uit om een overzicht te krijgen.