SB 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL

SB 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL

Met een 'reset' (uit- en aanzetten) van de Sunny Boy omvormer kan de data-overdracht eenvoudig weer op gang worden gebracht. Lees hier welke stappen u moet zetten

SB 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL

SB 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL

Een reset uitvoeren bij de SMA Sunny Boy 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL

De Sunny Boy 3.0, 3.6, 4.0 of 5.0TL kan ofwel via een netwerkkabel, ofwel via een Wi-Fi verbinding met de router verbonden zijn. Wanneer er geen data doorkomt, kan het helpen om de omvormer te 'resetten'; de spanning er aan beide kanten (zowel van het net als van de panelen) af te halen, en vervolgens weer aan te zetten.Let op: Als de omvormer via WiFi communiceert en u hebt een nieuwe router of een nieuw WiFi wachtwoord, volg dan deze link

Het resetten doen we als volgt:GROEP ZONNESTROOM

1) Schakel de AC (wisselstroom) kant uit. Dit doet u in de meterkast door de schakelaar van de groep zonnestroom (te herkennen aan de Zonnefabriek sticker) naar beneden te schakelen

2) Ga vervolgens naar de omvormer. Op het toestel zit aan de linkerkant een draaiknop. Draai deze van '1'  op '0'.

3) Nu is het toestel aan AC en DC-kant afgeschakeld, maar er staat nog wel een restspanning op, in de condensatoren. U ziet dat aan de LED lampjes. Na ongeveer een halve minuut vallen de lampjes uit en is het toestel helemaal spanningsloos.

4)      Nu gaan we het toestel weer opstarten, eerst aan de DC zijde door de draaiknop weer op '1'  te zetten. Als die goed staat, zal allereerst een groen lampje langzaam beginnen te knipperen op de omvormer.

5)      Tenslotte gaan we terug naar de meterkast, waar we de groep ‘Zonnestroom’ weer inschakelen door de schakelaar omhoog te duwen.

6)      Na enige tijd zal de communicatie met de portaalserver normaal gesproken weer op gang komen. N.B: De grafieken van dag, maand en jaaropbrengst duren wat langer om terug te komen. Meestal zijn die pas na een paar uur weer zichtbaar op Mijn Zonnefabriek en op de Zonnefabriek app.

SB 3.0, 3.6, 4.0, 5.0TL

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen