display SolarEdge omvormer

display SolarEdge omvormer

Wat betekenen de gegevens op het scherm?

display SolarEdge omvormer

display SolarEdge omvormer

vooraanzicht SMA omvormer met klein display

De SolarEdge omvormers vertonen verschillende meetwaarden. Met behulp van de knoppen onder het scherm kunt u naar de verschillende schermen navigeren.

De waarden die u kunt aflezen, zijn o.a.:

 
 
  • Vac [V]: geeft de gemeten AC-uitgangsspanning van het elektriciteitsnet.

  • Vdc [V]: geeft de DC-ingangsspanning die gelijk moet zijn aan de som van de uitgangsspanning

    van alle power optimizers.

  • Pac [W]: geeft het geproduceerde AC-uitgangsvermogen.

  • Fac [Hz]: de AC-uitgangsfrequentie.

  • OPs_Ok: het aantal optimizers dat gegevens verstuurt (wat betekent dat ze zijn gekoppeld).

  • Temp. [C]: de temperatuur van het koellichaam van de omvormer.