display SMA omvormer klein

display SMA omvormer klein

Wat betekenen de gegevens op het scherm?

display SMA omvormer klein

vooraanzicht SMA omvormer met klein display

De omvormers met een klein display van twee regels geven verschillende meetwaarden. Door op het toestel te kloppen, activeert u het scherm, en kunt u van het ene naar het andere scherm navigeren.

De waarden die u kunt aflezen, zijn o.a.:

Pac: 'P' staat voor vermogen (Power), en 'ac' staat voor de AC- oftwel wisselspanningszijde. 'Pac' geeft daarom het actuele vermogen aan, uitgedrukt in Watt. Het is een waarde die constant verspringt onder invloed van de veranderende instraling op de panelen.

Upv: 'U' staat voor de spanning, en 'pv' voor 'photovoltaïsch', oftewel afkomstig van de zonnepanelen. 'Upv' geeft daarom de actuele spanning die op de strings staat. Dit is een DC-spanning oftewel gelijkspanning. Deze waarde varieert minder over de loop van de dag. 

E-today: (of: 'E-heute' als uw omvormer op de Duitse taal staat) 'E' staat voor energie. Deze waarde geeft aan wat de panelen op deze dag tot nu toe hebben opgewekt, en wordt uitgedrukt in kWh (kiloWattuur) of -als er nog niet zoveel is opgewekt- in Wh (Wattuur).

E-total: 'E' staat ook hier weer voor energie. Deze waarde geeft de totale opbrengst van het systeem aan, sinds de installatie, en wordt uitgedrukt in kWh (kiloWattuur)

h-total: 'h' staat voor uren ('hours'). Deze waarde geeft aan hoeveel uren het toestel in werking is geweest sinds de installatie. De omvormer werkt alleen als de zon schijnt, dus alle nachtelijke uren worden niet megeteld.

Status:  Deze waarde geeft aan hoe het toestel actueel werkt. De 'status' kan o.a. zijn: 'MPP', 'Waiting', of 'Disturbance'. 'MPP' staat voor Maximum Power Point en dat betekent dat de panelen op hun - onder de actuele weersomstandigheden - maximaal mogelijke vermogen werken. 'Status MPP' betekent dus dat alles in orde is. 'Status waiting' krijgt u te zien als het toestel net is opgestart en bezig is te controleren dat alles in orde is voordat hij kan gaan werken. 'Status Disturbance' geeft aan dat er ergens een fout zit, dit ziet u bijvoorbeeld ook als u de groep waarop de omvormer is aangesloten, heeft uitgezet.