display SMA omvormer groot

display SMA omvormer groot

Wat betekenen de gegevens op het scherm?

display SMA omvormer groot

display SMA omvormer groot

vooraanzicht SMA omvormer met klein display

De SMA omvormers met een groot display geven verschillende meetwaarden. Door op het toestel te kloppen, activeert u het scherm, en krijgt u verschillende waarden te zien.

De waarden die u kunt aflezen, zijn o.a.:

A -Actueel vermogen

B -Energie van de huidige dag

C -Totaal van de tot nu toe teruggeleverde energie

D - page43image1809397584  Actieve BLUETOOTH verbinding

     page43image1809400128 Kwaliteit van de BLUETOOTH verbinding

     page43image1809400560  Actieve verbinding met een Speedwire-netwerk

     page43image1809405008  Actieve verbinding met Sunny Portal

     page43image1809408544  Multifunctioneel relais is actief

      page43image1809410768   Vermogensbegrenzing door te hoge temperatuur

     page43image1809413376  Begrenzing van het werkelijk vermogen via installatiebesturing

E -Fase waarop de weergegeven waarden van toepassing zijn

F -page43image1231725264 Openbaar stroomnet

G -Gebeurtenisnummer van een fout aan de kant van het openbare stroomnet

H -Uitgangsspanning of uitgangsstroom van een fase

I -Gebeurtenisnummer van een fout van de omvormer

K -page43image1231737760 Netrelais. Wanneer het netrelais gesloten is, levert de omvormer aan het openbare stroomnet terug.

      Als het netrelais geopend is, is de omvormer van het openbare stroomnet gescheiden.

L -page43image1231740688 Omvormer

M -Ingangsspanning of ingangsstroom van een fase

N -Gebeurtenisnummer van een fout in de PV-generator

O -Tekstregel voor de weergave van gebeurtenis- en foutmeldingen

P -page43image1231749856 PV-generator

Q - Diagram met de vermogenswaarden van de laatste 16 terugleveruren of energieopbrengsten van de afgelopen 16 dagen. Klop op het scherm om te switchen tussen dagen en uren

R - page44image1256364240  U kunt de display bedienen door op de behuizingsdeksel te kloppen

      page44image1256363824 De weergegeven fout moet op locatie door een vakman worden verholpen

      page44image1256371248 De weergegeven fout kan niet ter plaatse worden verholpen