Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn panelen die stroom maken uit zonlicht. Ze bestaan meestal uit meerdere zonnecellen die allemaal aan elkaar verbonden zijn. Eén zonnepaneel is meestal zo’n 1 meter breed en 1 meter 60 lang. Op één zonnepaneel passen tussen de 60 en 96 zonnecellen.

zonnepanelen

Zonnepanelen liggen meestal op het dak en moeten heel lang meegaan. De levensduur van zonnepanelen is 25 jaar of langer. Ze krijgen het zwaar te verduren met hoge en lage temperaturen, wind en regen, sneeuw en ijs. Ze moeten hagel kunnen weerstaan en het vuil van vogels en luchtvervuiling moet er vanzelf af spoelen.

Wat zijn zonnepanelen rendementen?

Het rendement van een zonnepaneel geeft aan hoeveel van de energie van de zon wordt omgezet in elektriciteit. Bij de meeste zonnepanelen ligt dit rendement tussen de 16 en de 20 %, maar er zijn ook hoog-rendementszonnepanelen die meer dan 22% rendement halen.

Hoe hoger het rendement, des te meer stroom leveren de zonnepanelen. Hierdoor hebt u minder zonnepanelen nodig om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit te produceren.

Wat zijn zonnepanelen montagesystemen en hoe kunnen ze het beste worden geplaatst?

Zonnepanelen werken het beste als ze vol in de zon liggen. De zonnestralen zijn het sterkste rond het middaguur als de zon in het Zuiden staat. Zonnepanelen die pal  Zuid gericht zijn, werken daarom het best. Maar niet ieder dak laat toe dat de zonnepanelen naar het Zuiden gericht staan. Gelukkig is er ook met Zonnepanelen die naar het Oosten of westen gericht staan, vel energie uit het zonlicht te halen. Alleen wanneer de zonnepanelen helemaal naar het Noorden gericht staan, heeft het niet zoveel zin om ze te plaatsen.

zonnepanelen

Om de zonnestralen goed op te vangen, moeten zonnepanelen het liefste loodrecht op de binnenvallende zonnestralen staan. De zon staat echter in de winter lager aan de hemel dan in de zomer, en de positie van de zonnepanelen zou daarom eigenlijk constant moeten worden aangepast. Er bestaan wel montage systemen die met de zon meedraaien (zogenaamde ‘trackers’), maar die zijn duur en onhandig voor op een gewoon huis. Daarom worden de zonnepanelen het liefst op een hellingshoek van ongeveer 30 graden geplaatst; dan hebben ze over het jaar genomen de hoogst mogelijke opbrengst.

Op platte daken worden zonnepanelen meestal op een lagere hellingshoek geplaatst. Dit heeft te maken met de ballast en de windbelasting: Als de zonnepanelen te ver omhoog steken, heeft de wind er gemakkelijker vat op en kunnen de zonnepanelen verschuiven, tenzij er heel veel extra ballast in de montagesystemen wordt geplaatst.

Wat zijn zonnepanelen en wat voor zonnepanelen zijn er?

zonnepanelen

Er zijn veel verschillende soorten zonnepanelen op de markt, maar het overgrote deel zijn standaard zonnepanelen met kristallijne zonnecellen. Deze zijn beschikbaar in de bovengenoemde standaardmaten (ongeveer 1 meter 60 bij 1 meter), maar voor bijzondere installaties bestaan er ook kleine zonnepanelen, die echter relatief duur zijn.

Buiten de standaard kristallijne zonnepanelen zijn er ook dunne-film zonnepanelen die in sommige gevallen interessant kunnen zijn. Dunne-film zonnepanelen zijn meestal lichter en iets goedkoper, maar hebben wel een lager rendement dan kristallijne zonnepanelen.

Wat zijn zonnepanelen voor het milieu?

Zonnepanelen zetten zonlicht direct om in elektriciteit en veroorzaken daarbij geen luchtvervuiling of broeikasgassen. Ze zijn daarmee één van de schoonste vormen van energie. Ook bij de productie van zonnepanelen wordt goed rekening gehouden met het milieu. Verder zijn zonnepanelen stil en onopvallend. Wat ons betreft zitten er eigenlijk alleen maar voordelen aan zonnepanelen.