BTW teruggave zonnepanelen

BTW teruggave zonnepanelen

BTW teruggave zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen kunnen de BTW over de aanschaf van hun systeem terugkrijgen van de Belastingdienst. De Zonnefabriek adviseert u graag over de te nemen stappen.

Alle particulieren bij wie de zonnepanelen zijn opgeleverd na 20 juni 2013, zijn verplicht om over de teruggeleverde stroom BTW af te dragen aan de schatkist. Daar zitten voor- en nadelen aan. Het nadeel is dat u een administratie moet bijhouden; u moet een BTW-nummer aanvragen en jaarlijks aangifte doen. Het voordeel is dat u de BTW die u over de aanschaf heeft betaald, kunt terugvorderen.  

btw teruggave zonnepanelen

Uitspraak Europese Hof 

Sinds een uitspraak van het Europese Hof over zonnepanelen in Oostenrijk was onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de Nederlandse fiscus zonnepanelen-eigenaars ook als ondernemers moet zien. In dat geval zou het mogelijk moeten zijn de BTW over de aanschaf terug te vragen. Als reactie hierop heeft de Belastingdienst toen in een vraag-en-antwoord-document duidelijkheid gegeven omtrent de BTW- regels voor zonnepaneleneigenaren.

btw teruggave zonnepanelen

Administratieve lasten

Om te profiteren van BTW teruggave moeten zonnepaneleneigenaren zich melden als ondernemer voor de BTW bij de Belastingdienst. Dat is mogelijk omdat de teruggeleverde zonnestroom van zonnepanelen feitelijk 'verkocht' wordt aan energiebedrijven; als eigenaar van die zonnepanelen bent u dus stroomleverancier.

Voor de BTW teruggave zonnepanelen is het nodig zich als ondernemer bij de Belastingdienst aan te melden. Zodra de BTW-teruggaaf is verkregen, kunt een beroep doen op de KleineOndernemersRegeling, waardoor u voor de jaren daarna ontheven wordt van uw adminstratieve lasten. Om die reden is het belangrijk om alles voor 1 januari geregeld te hebben: u kunt dan voor 2016 alweer van uw administratieve plicht af zijn. Hieronder staan de stappen die u moet doorlopen als u de BTW-teruggaaf zelf wilt regelen. 

Omdat veel mensen toch opzien tegen de administratieve last, biedt de Zonnefabriek aan alle formulieren voor u in te vullen. Vraag onze adviseurs naar wat de BTW-teruggaaf in uw geval kan betekenen of bereken online hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen.

Moet u iets doen?

Nee, gelukkig hoeft u niet per se in actie te komen. Er zijn namelijk twee manieren om de administratie van BTW te vermijden:

Optie 1: U doet niets
Het wordt gedoogd om kleine bedragen aan BTW te innen zónder BTW-aangifte te doen. Als u zich niet aanmeldt als ondernemer in zonnestroom, gebeurt er dus ook niets. Jammer is wel dat u dan de BTW over de aanschaf ook niet kunt terugkrijgen.

Optie 2: U vraagt ontheffing als 'kleine ondernemer' 
Voor ondernemers die minder dan €1.345 per jaar af te dragen hebben - bij terugleveren van zonnestroom gaat het hoogstens om 100 euro per jaar-, bestaat er een KleineOndernemersRegeling. Die houdt in dat u ontheven wordt van de plicht om aangifte te doen of BTW af te dragen. Voordeel van deze optie is dat u wél ondernemer bent en dus wél de BTW over de aanschaf kunt terugvragen. Zodra de BTW is teruggestort vraagt u ontheffing aan. Voor het volgend jaar bent u dan van alle verplichtingen af. 

Zonnefabriek regelt alles

Wilt u gebruik maken van de voordelen van registratie als ondernemer, dan moet u in het eerste jaar na aanschaf toch een aantal administratieve handelingen uitvoeren. Veel mensen zien daar tegenop. Wij bieden daarom aan die adminstratie voor u te verzorgen. Wij registreren u als BTW-ondernemer, regelen de BTW-teruggaaf en vragen ontheffing aan volgens de KleineOndernemersRegeling.
Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met een BTW-specialist. Als u gebruik wilt maken van deze service betaalt u eenmalig €100,- exclusief BTW. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag en u krijgt uw BTW terug!

Toch liever zelf doen?

Hieronder staan de stappen die u moet volgen:

1. U downloadt het formulier bij de Belastingdienst en vult het in. Let op: de startdatum van de onderneming moet vóór de factuurdatum van de eerste factuur liggen.
2. U ontvangt een bevestiging van de Belastingdienst.
3. U ontvangt een aangiftebiljet van de Belastingdienst waarin staat dat u per kwartaal aangifte moet doen.
4. U vult uw eerste BTW-aangifte in, waarbij u BTW van de aanschaf van zonnepanelen als voorbelasting opgeeft.
5. U ontvangt deze voorbelasting terug.
6. In het tweede jaar vraagt u ontheffing van uw administratieve plichten aan op grond van de KleineOndernemersRegeling.
7. U hoeft nu geen BTW-aangiftes meer te doen.