Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Hoe ziet de les er uit?

De Zonnefabriek heeft een lesmiddag ontwikkeld, waarin aan de hand van filmpjes, besparingstips en onderzoek, een duidelijk en helder verhaal over klimaatverandering, energieschaarste en duurzaamheid wordt verteld. Er is een programma voor leerlingen uit groep zeven en acht van de basisschool, voor de onderbouw en voor de bovenbouw van de middelbare school.

De installatie van zonnepanelen en een opbrengstmonitor in de hal van de school maakt duurzame energieopwekking tastbaar voor de leerlingen. De opbrengstmonitor laat precies zien hoeveel energie de zon op elk moment van de dag levert. De monitor slaat de gegevens op en desgewenst kunnen de data in grafieken e.d. worden omgezet. En de leerlingen kunnen later natuurlijk weer aan de data rekenen!

Door zelf haar energie op te wekken geeft de school het goede voorbeeld en kunnen kinderen van dichtbij zien dat duurzaam opgewekte energie ook echt werkt.