Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Zon op school

Zon op school is:

 • Een lesmiddag over klimaatverandering, energieschaarste en duurzame energie.
 • Een zonne-energiesysteem op het dak van de school.
 • Opbrengstmonitor in de hal van de school.

De Zonnefabriek gelooft dat juist de combinatie van een les in 'duurzaamheidskunde' en de fysieke aanwezigheid van een zonne-energie systeem op het dak, een zeer effectieve leermethode kan zijn. Voor de school is het een kans om:

 • leerlingen kennis te laten maken met de energie van de toekomst.
 • zich als groene school te profileren.
 • een voorbeeldfunctie te vervullen, door zelf groene stroom op te wekken.
 • flink te besparen op de energierekening.

 • Waarom Zon Op School?
  • De jeugd heeft de toekomst! Net als groene energie. Met het project ‘Zon op School’ wil De Zonnefabriek de jongste generatie op een praktische, inspirerende en leuke manier kennis laten maken met duurzame energie en alles wat daarmee samenhangt.


   De leerlingen van nu zullen als geen ander te maken krijgen met energieschaarste, klimaatverandering en door grondstoffen gedreven geopolitieke spanningen. Zij zijn het ook die deze uitdagingen in goede banen moeten leiden. Daarom gelooft De Zonnefabriek dat jonge mensen nu al kennis moeten maken met de techniek van de toekomst. En die kennis begint op school! De rol die het onderwijs kan spelen als broedplaats van bewustwording en gedragsverandering is evident.

   Daarnaast, niet onbelangrijk, lopen de energiekosten op. De huidige prijsdaling zal tijdelijk zijn. Zonne-energie kan, eventueel gebruik makend van gemeentelijke of landelijke subsidies, een deel van de kosten wegvangen. Ook daarom is ‘Zon op School’ een interessante optie.

 • Hoe ziet de les er uit?
  • De Zonnefabriek heeft een lesmiddag ontwikkeld, waarin aan de hand van filmpjes, besparingstips en onderzoek, een duidelijk en helder verhaal over klimaatverandering, energieschaarste en duurzaamheid wordt verteld. Er is een programma voor leerlingen uit groep zeven en acht van de basisschool, voor de onderbouw en voor de bovenbouw van de middelbare school.

   De installatie van zonnepanelen en een opbrengstmonitor in de hal van de school maakt duurzame energieopwekking tastbaar voor de leerlingen. De opbrengstmonitor laat precies zien hoeveel energie de zon op elk moment van de dag levert. De monitor slaat de gegevens op en desgewenst kunnen de data in grafieken e.d. worden omgezet. En de leerlingen kunnen later natuurlijk weer aan de data rekenen!

   Door zelf haar energie op te wekken geeft de school het goede voorbeeld en kunnen kinderen van dichtbij zien dat duurzaam opgewekte energie ook echt werkt.

 • Hoe meld ik mijn school aan?
  • Om een zonne-energie project bij u op school op te starten en/of voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen om het informatiepakket 'Zon op School' op te vragen. Binnen tien werkdagen ontvangt u van ons uitgebreide informatie over het project en de te nemen vervolgstappen. Het pakket bevat uitleg over de inhoud van de lesmiddag, de aanschaf van een zonne-energie systeem, financieringsmogelijkheden en technische informatie.