Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Westerzon

Westerzon is een proef voor het exploiteren van zonnepanelen op (sociale)huurwoningen van woningcorporaties. Het proefproject heeft inmiddels een vervolg gekregen onder de naam HuurDeZon.

Het doel

  1. Zonne-energie beschikbaar maken voor huurders van corporatiewoningen.
  2. Woningaanbod van corporaties verduurzamen.
  3. Zonne-energieop een rendabele manier exploiteren.

Opzet in vogelvlucht

  • Huurder betrekt zijn stroom (deels) van zonnepanelen op het eigen dak.
  • Stichting WesterZon is eigenaar/exploitant van de systemen.
  • De bijdrage van de huurder is lager dan gemiddelde stroomprijs. De bijdrage stijgt niet mee met de stroomprijzen, maar alleen met de inflatie.
  • De corporatie maakt het project mogelijk door de huurdersbijdrage via huurrekening te innen. Westerzon factureert dus één maandbedrag voor het hele project aan de corporatie.
  • Na afloop van de samenwerking –doorgaans 20 jaar- wordt de corporatie eigenaar van de zonne-energiesystemen.

Gerealiseerde proefprojecten

Zonnefabriek is in 2013 in samenwerking met Woningstichting Eigen Haard begonnen met een klein aantal proefprojecten in Amsterdam. Op 5 september zijn de eerste twee projecten feestelijk geopend door wethouder De Jager en de gezamenlijke directies van Eigen Haard en Zonnefabriek. Het Amsterdams Investerings Fonds heeft een lening van 199.000- euro verstrekt voor een grootschaliger opzet van hetzelfde project. Met deze lening gaat Zonnefabriek zo'n 150 tot maximaal duizend woningen van zonnestroom voorzien. Inmiddels is met Eigen Haard een raamovereenkomst getekend voor nog eens duizend woningen onder de naam HuurDeZon.

Aanmelding Corporaties

Vertegenwoordigt u een woningcorporatie / woningstichting en bent u geinteresseerd? Neemt u dan contact op met ons op om te zien wat de mogelijkheden zijn voor uw huurders. Er is ook een brochure beschikbaar waarin Westerzon beknopt is uitgelegd.