Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Veelgestelde vragen Lab

 • Wat gebeurt er na het jaar met het idee?
  • Of en hoe het plan een vervolg krijgt, hangt natuurlijk helemaal af van wat we gaan opzetten. Misschien gaat (een deel van) het team na het eerste jaar door met de webshop, de politieke partij, het kennisinstituut of het kunstproject dat is ontstaan.  

   Het plan is hoe dan ook een samenwerking van alle deelnemers en de Zonnefabriek. Het is dus logisch dat je ook mede-eigenaar bent van alles wat we opzetten. Mocht er aan het eind van het jaar een nieuwe onderneming zijn opgericht, dan ben je aandeelhouder. Is er een product ontwikkeld, dan heb je een deel van het intellectueel eigendom. 

 • Hoeveel tijd kost het Lab?
  • Jullie maken zelf een planning en taakverdeling. Wel verwachten we dat je minimaal één of twee avonden per week aan het Lab gaat werken, als je een plan van betekenis wil uitvoeren. Elke derde zaterdag van de maand is er een vaste bijeenkomst. Op die dag nodigen we experts uit die jullie kunnen inspireren of helpen op een deelgebied. De dag eindigt in een borrel waar de hele Zonnefabriek voor is uitgenodigd. Dit vaste ijkpunt in de maand kun je in elk geval niet missen.

 • Krijg ik er studiepunten voor?
  • Nee. Zonnefabriek_Lab is geen officiele stage of leerplek. Als je er toch studiepunten voor zou willen krijgen, moet je dat zelf organiseren.

 • Is het een probleem dat ik ver van Amsterdam woon?
  • Het Lab-jaar is een intensief jaar waarbij je veel met anderen samenwerkt, meestal op het kantoor van de Zonnefabriek. Het is dus wel onhandig als een lange reistijd hebt, maar zeker niet onmogelijk. Onze inschatting is dat je vanuit Utrecht, Leiden, Rotterdam of Delft zeker kan meedoen.

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname?
  • Je hoeft de Zonnefabriek niks te betalen in elk geval. Alle kantoorkosten zoals telefoon, printers, beamers en internet neemt de Zonnefabriek op zich, net als lunches of een eventuele excursie. Ergens halverwege de borrel gaat de rekening wel dicht natuurlijk. Reiskosten naar de Zonnefabriek betaal je zelf.

   Voor investering in het plan zelf moeten jullie zelf financiering zoeken. Dat kan door commerciele onderneming, maar ook door sponsoring of subsidie. De Zonnefabriek is een bereidwillige sponsor, maar zal net als andere bedrijven overtuigd moeten worden.

 • Komen deelnemers in dienst bij de Zonnefabriek?
  • Nee, je werkt namelijk niet voor de Zonnefabriek. Het Lab is bedoeld voor mensen die energietransitie willen versnellen en tegelijkertijd de wereld van duurzame energie en innovatie willen verkennen. De Zonnefabriek biedt daarvoor ondersteuning, maar geeft geen opdrachten. Je krijgt natuurlijk wel een kijkje in de keuken van de Zonnefabriek en je kunt gebruikmaken van de aanwezige kennis. Het is zeker niet uitgesloten dat sommige deelnemers ook (in de toekomst) voor de Zonnefabriek kunnen werken, voor dat geval maken we aparte afspraken.