HuurDeZon

HuurDeZon

Zonnepanelen voor huurders

HuurDeZon

Het doel

  1. Zonne-energie beschikbaar maken voor huurders van corporatiewoningen.
  2. Woningaanbod van corporaties verduurzamen.
  3. Zonne-energie op een rendabele manier exploiteren.

Opzet in vogelvlucht

  • Huurder betrekt zijn stroom (deels) van zonnepanelen op het eigen dak.
  • HuurDeZon is eigenaar/exploitant van de systemen.
  • De bijdrage van de huurder is lager dan gemiddelde stroomprijs. De bijdrage stijgt niet mee met de stroomprijzen, maar alleen met de inflatie.
  • De corporatie maakt het project mogelijk door de huurdersbijdrage via huurrekening te innen. HuurDeZon factureert dus één maandbedrag voor het hele project aan de corporatie.
  • Na afloop van de samenwerking –doorgaans 20 jaar- wordt de corporatie eigenaar van de zonne-energiesystemen.

Proefproject Westerzon: 35 woningen

Zonnepanelen huurwoningen

HuurDeZon is het vervolg van proefproject Westerzon. Al in 2009 begon Zonnefabriek een samenwerking met Woningstichting Eigen Haard, om in het klein met de exploitatie van zonnepanelen op huurwoningen te experimenteren. Dit proefproject kreeg de naam Westerzon en bestond uit twee gebouwcomplexen: aan de Louise de Colignystraat en aan de Zoutkeetsgracht. Stadsdeel Amsterdam West subsidieerde het experiment, onder de voorwaarde dat er een vervolg zou komen dat zonder subsidie uit kon. In september 2013 werden de eerste twee projecten feestelijk geopend door wethouder De Jager en de gezamenlijke directies van Eigen Haard en Zonnefabriek. 

Lopend project: 1000 woningen

Akkoord Eigen Haard Zonnepanelen
 
Na het succes van WesterZon besloten Eigen Haard en Zonnefabriek om snel tot een vervolg te komen. In november 2013 kwamen ze overeen om in de periode 2014-2015 ten minste duizend woningen van Eigen Haard onder dezelfde constructie van zonnepanelen te voorzien. Voor deze duizend woningen kan de exploitatie zichzelf helemaal bedruipen; er is dus geen subsidie meer nodig.
De eerste 154 aansluitingen worden naar verwachting in januari 2014 opgeleverd. Voor de overige duizend woningen zoeken Eigen Haard en Zonnefabriek samen naar geschikte locaties. De voorkeur hebben daken die nieuw of recent gerenoveerd zijn en bij voorkeur steeds een aantal woningen onder één dak of direct naast elkaar. Huurders van Eigen Haard die zelf graag zonnepanelen willen kunnen zich vanaf begin 2014 ook aanmelden op www.huurdezon.nl. De aanmeldprocedure is op dit moment nog in ontwerp.

Aanmelding Corporaties

Vertegenwoordigt u een woningcorporatie / woningstichting en bent u geinteresseerd? Neemt u dan contact op met ons op om te zien wat de mogelijkheden zijn voor uw huurders.