Keurmerken en certificering

Aan welke keurmerken voldoet Zonnefabriek?

Zonnefabriek en keurmerken

Zonnepanelen zijn een lange termijn investering, daarom mogen er geen fouten gemaakt worden bij de installatie. U moet dus op zoek naar een gekwalificeerde installateur. In de grote markt van de zonne-energie kan dit lastig zijn. Gelukkig zijn er manieren om u te helpen bij het vinden van juiste installateurs.

U kunt het beste kijken naar de keurmerken van de installateur. Deze geven aan dat de installateur aan strenge kwaliteitseisen voldoet en regelmatig wordt gecontroleerd. 

InstallQ

InstallQ is een onafhankelijk stichting dat een breed scala aan kwaliteitsregelingen ontwikkelt en beheert voor de installatiesector. Zonnefabriek is door InstallQ erkend wat betekent dat we veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken installeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor onze sector van toepassing zijn. Doordat wij in het bezit zijn van het InstallQ keurmerk kunt u vertrouwen op onze technische kennis en vakkundige installatie. Zo bent u verzekerd van een goed systeem.

 

Het SEI

Installateurs moeten een hoog kennisniveau hebben over alles in de zonne-energie. Het SEI controleert dit door examens die door de installateurs worden afgelegd. De examens gaan over alles, van elektrische installatie tot rendementsberekening en schaduwinvloed. De Zonnefabriek beschikt over erkenning door het SEI. Onze installateurs hebben veel kennis over alles omtrent zonnepanelen; dit wordt bevestigd door de vele examens die zij afleggen. 

 

 

Scope12

Stichting SCIOS heeft in samenwerking met het verbond van verzekeraars Scope12 in het leven geroepen, een nieuwe certificering van zonnestroomsystemen. Dit is een universele methode om PV-installaties te inspecteren en daarmee ook te certificeren, waarmee de kwaliteit en de veiligheid van alle PV-installaties wordt gewaarborgd. Installaties die volgens Scope12 zijn geïnspecteerd worden opgenomen in een database die voor verzekeraars toegankelijk is. Verzekeringsmaatschappijen gaan in de nabije toekomst steeds vaker een Scope12 certificering eisen, voornamelijk voor installaties met meer dan 50 panelen. Zonnefabriek is SCIOS gecertificeerd om PV-installaties te inspecteren en certificeren. Zonnefabriek kan zowel de eerste inspectie als de periodieke inspecties voor u uitvoeren. Mail voor meer informatie naar service@zonnefabriek.nl of bel 020 676 6614.