Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Het verval van de salderingsregeling: wat nu?

Er is wat onrust in zonnepanelenland. Rumoer over het vervallen van de salderingsregeling, wantrouwen jegens de overheid en onzekerheid onder de nieuwe consument. Maar wat is er precies aan de hand en wat kunnen we verwachten?

De salderingsregeling, wat is het?

De salderingsregeling is een ontwikkeling uit de tijd dat zonne-energie en de zonnepanelenmarkt nog in de kinderschoenen stonden om een nieuwe en opkomende zonnepanelen markt een kick-start te geven. Zonne-energie wordt overdag opgewekt, wanneer er in vele huishoudens niemand aanwezig is. De zonne-energie die op dat moment wordt opgewekt gaat allereerst naar werkende apparatuur, maar ook de restanten gaan niet verloren. De overproductie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het is nu zo dat het aantal kilowattuur dat wordt teruggeleverd wordt gesaldeerd (verrekend) met het aantal kilowattuur dat u uiteindelijk weer opneemt uit de stopcontacten. Voor het aantal kilowattuur dat u overproduceert en dus teruglevert aan het net, ontvangt u - in principe - hetzelfde tarief waartegen u energie afneemt. Dit wordt de terugleververgoeding genoemd. 

Met de groeiende markt voor zonnepanelen en de opgewekte zonne-energie (er zijn op het moment bijna 12 miljoen aangesloten zonnepanelen in Nederland) blijkt de verduurzaming op dit gebied razend snel te gaan. Het aantal zonnepanelen is in 2017 met 60% toegenomen ten opzichte van 2016. Op dit moment wordt zo ongeveer 2,2% van de totale elektriciteitsproductie van Nederland via zonne-energie geproduceerd. Je zou verwachten dat dit vanuit de overheid alleen maar voor positieve geluiden zorgt. Dit blijkt toch anders te zijn. 

 Vraag adviesgesprek aan

 

Salderen vanaf 2020

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat het mis?

De salderingsregeling blijkt de overheid (te) veel geld te kosten. In 2015 werd er door de overheid zo een 80 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen door zonnepanelen en met de toenemende populariteit van zonne-energie is de verwachting dat dit ondertussen al is verdubbeld. Eerdere geluiden leken te wijzen op een wijziging in de salderingsregeling per 2023, echter blijkt dit nu per 2020 al het geval te zijn. De salderingsregeling blijkt niet volledig te verdwijnen maar op de schop te gaan. Vanuit de regering klinkt het positief: de nieuwe regeling zal de overheid minder geld kosten, maar net zo aantrekkelijk zijn als de huidige salderingsregeling.

De onzekerheid die nu bestaat zorgt echter voor onrust in Nederland. Eigenaren van zonnepaneleninstallaties twijfelen over hun aankoop, terwijl eventuele toekomstige eigenaren zich afvragen of het überhaupt rendabel is om zonnepanelen aan te schaffen. Zijn deze zorgen terecht en wat komt er in plaats van de salderingsregeling?

Salderingsregeling kosten en opbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidieregeling in plaats van salderingsregeling

Nog steeds bestaat er behoorlijk wat onzekerheid over waarmee de salderingsregeling vervangen zal gaan worden, maar één ding is zeker: het wordt een subsidieregeling. In plaats van de verrekening die nu bestaat, zal er een subsidie komen op elke kWh die teruggeleverd wordt aan het net. Het zal hoogstwaarschijnlijk de terugleversubsidie gaan heten en zal gebaseerd worden op het huidige model van de SDE-subsidie waar grote bedrijven recht op hebben. In principe is het idee dat elke opgewekte kilowattuur dat niet direct benut kan worden, alsnog aan het net teruggeleverd wordt en u hier een terugleververgoeding voor krijgt van uw energieleverancier. Deze terugleververgoeding is echter lager dan wat u nu krijgt per kilowattuur, in de huidige situatie krijgt u hetzelfde terug voor elke kilowattuur als u betaalt. Dit is het voornaamste verschil, het niet meer salderen (verrekenen). Om het plaatsen van zonnepanelen alsnog interessant te laten, geeft de overheid voor iedere teruggeleverde kilowattuur ook een – nog nader te bepalen – terugleversubsidie. Zodat het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt vrijwel gelijk wordt aan wat het nu is. De terugverdientijd zal volgens het regeerakkoord blijven staan op ongeveer 7 jaar gemiddeld. Hiermee zorgt de nieuwe regeling voor meer financiële houdbaarheid voor de overheid, maar ook voor meer zekerheid voor de consument.

Vraag offerte aan

 

Wat nu?

Het lijkt er nu op dat het aanschaffen van een zonnepanelen installatie, ondanks de afschaffing van de salderingsregeling, nog steeds naast duurzaam ook rendabel is. Het terugleveren aan het net en overproduceren lijkt met de nieuwe subsidieregeling interessanter dan met de huidige salderingsregeling, waardoor daken vol gelegd zouden kunnen worden. Hierdoor zal hopelijk de productie van zonne-energie nog meer stijgen de komende jaren.

Naast de nieuwe terugleversubsidie bestaan er ook andere manieren om de terugverdientijd van zonnepanelen zo kort mogelijk te houden. De opkomst van batterijen en hiermee zonne-energie opslaan zal naar verwachting versnellen bij verval van de salderingsregeling. Batterij en opslag bestaat al, maar het opslaan van zonne-energie zal naar alle waarschijnlijkheid gemakkelijker, beter en betaalbaarder worden.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom zowel de salderingsregeling als de opkomst van accu’s.

 

 • Lees hier meer over zonnepanelen en salderen in het algemeen
  • Salderen = Afname - Teruglevering

   salderen zonnepanelen

   Het principe van zonnepanelen salderen is dat alle stroom die je terug naar het net levert (de ‘teruglevering’) één-op-één wordt afgetrokken van de stroom die je van het net afneemt. Dus: Stel dat je in één jaar  2000 kWh van het net hebt afgenomen, maar tegelijk  400 kWh aan het net hebt teruggeleverd, dan hoef je alleen maar te betalen voor het verschil, t.w. 1600 kWh.

   Voor kleinverbruikers

   De salderingsregeling is bij wet vastgelegd: Alle energieleveranciers moeten zich aan de regeling houden, en dus voor de eigenaars van zonnepanelen salderen van stroom toestaan. De regeling geldt voor alle zogenaamde kleinverbruikers, d.w.z. verbruikers van stroom die een aansluiting hebben van 3 x 80 Ampère of kleiner. In deze categorie vallen alle huishoudens, maar ook veel bedrijven en kantoren. Alleen grotere bedrijven hebben een elektriciteitsaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère, en kunnen dus niet salderen.

   Vraag een offerte aan

    

   Bovengrens salderen zonnepanelen

   Er zit vaak een bovengrens aan de hoeveelheid stroom die je als eigenaar van zonnepanelen mag salderen: Je kunt niet méér salderen dan wat je afneemt. Met andere woorden: Als je zóveel stroom teruglevert en zó weinig afneemt, dat je uiteindelijk in de min komt te staan, en dat je energieleverancier aan jou moet betalen in plaats van andersom, dan is de energieleverancier niet meer verplicht om te salderen. Mocht je ooit in die situatie komen dat er méér wordt teruggeleverd dan afgenomen, dan krijg je meestal nog wel wat geld voor de extra stroom die je in het net injecteert, maar het bedrag kan per leverancier verschillen.

   Salderen zonnepanelen voor VvE’s

   VvE met zonnepanelen

   Als een VvE (Vereniging van Eigenaren) met een gezamenlijk dak wil salderen, dan kan dat op twee manieren: Ze kunnen op het dak allemaal kleine individuele zonnepanelen installaties neerzetten die met de meterkasten van de verschillende woningen zijn verbonden, of ze kunnen ervoor kiezen om alleen op de aansluiting van de gemeenschappelijke ruimtes te salderen (of allebei, als er genoeg plek is op het dak). De aansluiting van de gemeenschappelijke ruimtes is de voeding voor de verlichting en eventueel de lift, en kan in sommige gebouwen een hoog verbruik van stroom kennen; in zo’n geval is saldering van die aansluiting heel zinvol.

   Postcoderoos

   Een andere manier van collectief salderen gebeurt via een zogenaamde postcoderoos. Bewoners van een bepaald gebied kopen dan samen een aandeel in een zonnepanelen project bij hen in de buurt. De bewoners mogen dan een gedeelte van de stroom die ze zelf afnemen, verrekenen met een gedeelte van de stroom die door het gezamenlijke project wordt geproduceerd.

   Vraag adviesgesprek aan

    

   Wat is salderen?

   Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Salderen is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een geschikte elektriciteitsmeter. 

   Lees meer over salderen.

   Aanmelden bij de Netbeheerder

   Om te kunnen salderen moet een zonnepanelen installatie zijn aangemeld bij de netbeheerder van het gebied waar de aansluiting zich bevindt. Het aanmelden gebeurt via de website energieleveren.nl. Vervolgens zal de netbeheerder contact opnemen om de kWh-meter van de aansluiting te vervangen door een zogenaamde ‘slimme meter’, tenzij deze al op de aansluiting aanwezig is.

   Slimme meter

   slimme meter

   Een slimme meter registreert de afname van stroom en de teruglevering van stroom apart, op verschillende telwerken. Veel slimme meter geven ook hun standen voortdurend door aan de netbeheerder via een GSM zender. Voor netbeheerders is dit heel handig; ze kunnen de stromen van energie veel beter beheersen als ze op ieder moment weten hoeveel stroom op verschillende plekken wordt toegevoegd of afgenomen.  Met de toename van decentraal opgewekte stroom wordt dit in de toekomst alsmaar belangrijker.

   Ferraris-meter

   ferraris meter

   Het is (nog) niet verplicht om de slimme meter te aanvaarden; wanneer de bestaande kWh-meter ook in staat is om teruglevering te meten, kan deze blijven hangen. Er bestaan bijvoorbeeld draaischijfmeters (ook wel Ferraris-meters genoemd) die beide kanten op kunnen draaien. Sommige mensen kiezen ervoor om dit type meter te behouden, vaak om redenen van privacy: Met een draaischijfmeter weet de energieleverancier niet hoeveel energie er is afgenomen en teruggeleverd, maar zien ze alleen het uiteindelijke verschil. Voor mensen die bang zijn dat de salderingsregeling wordt afgeschaft, kan dit een overweging zijn.

   Bereken uw opbrengst