Zonnepanelenweer december 2020 en jaaroverzicht

Een passend einde

Zonnepanelenweer december 2020 en jaaroverzicht

Hoe was het weer in de afgelopen maand èn het afgelopen jaar voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

Hessel van den Berg
03 januari 2021

2020 zit er weer op en dat is voor veel mensen een opluchting. Dit bijzondere jaar werd afgesloten met een natte en grijze decembermaand en dat past ergens ook wel bij de stemming in het land.

Van veel zon was geen sprake, de meeste dagen verliepen somber en soms bijna helemaal zonloos. Alleen op 5, 16, 18 en 25 december scheen de zon nog een beetje enthousiast. Toch deed het uiteindelijke aantal zonuren (48) nauwelijks onder voor het langjarig gemiddelde van 49. De meeste mensen zullen echter december 2020 vergelijken met december 2019, en dan zien we wel een grote terugval: vorig jaar werden er nog 74 uren zon geteld in de maand.

vergeleken met vorig jaar was het niet zo best; toch zat december 2020 vrijwel precies op het langjarig gemiddelde

vergeleken met vorig jaar was het niet zo best; toch zat december 2020 vrijwel precies op het langjarig gemiddelde

Verder was het vooral nat, en niet heel koud: ijsdagen zijn er niet geweest. Nattigheid is natuurlijk geen probleem voor zonnepanelen, integendeel: het is goed dat ze op deze manier af en toe een schoonmaakbeurt krijgen. Maar wanneer connectoren in plassen met water komen te liggen, kan dat in uitzonderlijke gevallen leiden tot problemen die via de monitoring worden doorgegeven als ‘Isolatieweerstand fouten’.

2020 in de top 3 zonnigste jaren

Nu 2020 voorbij is kunnen we ook de balans opmaken van het jaar als geheel. Hoewel de laatste maanden niet bijzonder productief waren voor de panelen, was het totaal aantal zonuren in 2020 helemaal niet slecht: volgens het KNMI hoort 2020 in de top 3 van zonnigste jaren sinds het begin van de waarnemingen!

Met 2025 zonuren gemiddeld over het land stak 2020 een stuk uit boven het langjarig gemiddelde (slechts 1639 uur, hoewel dat inmiddels wel een keer bijgesteld mag worden als we de afgelopen 10 jaar bekijken). Alleen 2018 was nog nèt iets beter.

2020 was een topjaar voor zonneschijn in Nederland

2020 was een topjaar voor zonneschijn in Nederland

En hoewel de laatste drie maanden helaas niet bijster productief verliepen, was het voorjaar juist extreem zonnig.

Doelstellingen gehaald?

2020 is ook het jaar waarin de 20-20-20 doelstellingen van de EU zouden moeten zijn gehaald. Dat betekent onder andere dat Nederland de doelstelling van 14% hernieuwbare energie zou moeten hebben bereikt. De definitieve cijfers zullen nog even op zich laten wachten, maar het ziet ernaar uit dat we dat aandeel alleen maar zullen halen met wat kunst- en vliegwerk, zoals het aankopen van overtollige groene stroom uit Denemarken.

Volgens de site ‘Energieopwek’ ligt het aandeel hernieuwbare bronnen voor de elektriciteitsproductie in Nederland nu op 26%, maar vergeet niet dat elektriciteit slechts een deel is van de totale energie. We zouden het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie zelfs naar 35% moeten opschroeven om die 14% te halen.

Het zal u niet verbazen dat zonne-energie steeds belangrijker wordt om die doelstelling te halen. In 2020 zou het opgestelde vermogen van alle zonnepanelen met een zeer respectabele 35% jaar-op-jaar zijn gegroeid. Fijn om te weten dat wij, samen met u, daaraan een bijdrage hebben kunnen leveren!

grijze decemberlucht boven zonnepanelen

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2021-04-01
Hoe was het weer in de afgelopen maand voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

lees meer ›
2021-03-01
Hoe was het weer in de afgelopen maand voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

lees meer ›
2021-02-01
Hoe was het weer in de afgelopen maand voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

lees meer ›