Veroorzaken zonnepanelen problemen met de C2000 communicatie van de hulpdiensten?

Agentschap Telecom wijst op mogelijke problemen, èn geeft tips voor een goede installatie

Veroorzaken zonnepanelen problemen met de C2000 communicatie van de hulpdiensten?

Afgelopen week verscheen een bericht van het Agentschap Telecom, dat een oogje houdt op de toestand van de 'digitale infrastructuur’ van ons land. Hierin werd gewezen op storingen in het cruciale C2000 netwerk van de hulpdiensten. Oorzaak zouden zonnepaneelinstallaties zijn. Hoe zit dat?

Hessel van den Berg
07 juni 2021

In het jaarbericht van het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, staat een waarschuwing die betrekking heeft op zonnepanelen. Letterlijk staat er: ‘Helaas veroorzaken sommige zonnepaneelinstallaties ernstige storingen op het C2000- netwerk, dat door politie-, brandweer- en ambulancediensten gebruikt wordt. Deze zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit. Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter. Agentschap Telecom is bezorgd over deze ontwikkeling. De bruikbaarheid van de frequentieruimte staat op het spel door deze zogenaamde ‘man-made noise’. Bij zonnepaneelinstallaties zit het stoorpotentieel in de gebruikte componenten en/of de installatiewijze. Aan de installatie kan wat gedaan worden, maar de gebruikte apparatuur voldoet helaas regelmatig niet aan de wettelijke eisen (EMC-richtlijn).’

Even verderop vervolgt men met: ‘Op dit moment is Agentschap Telecom gestart met een zaak tegen een fabrikant. Deze fabrikant is opgedragen goede apparatuur op de markt te brengen en bestaande apparatuur die stoort, aan te passen. Doet hij dat niet, dan worden er boetes opgelegd.’

Uiteraard heeft dit tot de nodige beroering geleid in zonnepanelenland. Reden voor ons om eens te kijken hoe het zit, en of wij iets kunnen doen om deze problemen te verhelpen.

Vijf Tips

Het Agentschap Telecom geeft in het bericht niet aan wie de betreffende fabrikant is, dus we kunnen niet zeggen of Zonnefabriek ooit producten van deze fabrikant heeft verkocht en geïnstalleerd. Wat we wèl kunnen, is de aanbevelingen van het Agentschap nalopen, en zien we daaraan voldoen. Het Agentschap geeft onderstaande 5 tips voor een goede installatie:

U vindt het 'CE' keurmerk voor de omvormer op het etiket aan de zijkant (hier bij een SMA omvormer)

U vindt het 'CE' keurmerk voor de omvormer op het etiket aan de zijkant (hier bij een SMA omvormer)

1. Gebruik alleen PV-apparatuur met een CE-markering. Staat dit niet op de apparatuur, dan mag het niet op de Europese markt worden gebracht, en dus ook niet op uw dak worden geplaatst.

Zonnefabriek plaatst uiteraard alleen maar producten die toegelaten zijn. U vindt de CE markering op de sticker aan de zijkant van de omvormer of onderaan het zonnepaneel.

2. Vraag uw installateur of hij de installatievoorschriften volgt bij het aanleggen van de apparatuur; zowel van de fabrikant als vanuit richtlijnen en normen. Dit verkleint het stoorpotentieel. In het bijzonder dient de installateur op de aardinginstructies te letten.

Zonnefabriek installeert altijd volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de normen die in Nederland gelden, met name de NEN1010 voor elektrische installaties. Wij volgen de ontwikkelingen in de NEN1010 op de voet en zorgen dat onze mensen zijn opgeleid om bijvoorbeeld ook aan de eisen van Scope12 te voldoen en aan de nieuwste eisen met betrekking tot oplevering van de stichting InstallQ voor de erkenning van installateurs.

Wij weten daarom heel goed dat een goede zonnepanelen installatie altijd met de aarde is verbonden via een vereffeningsleiding, zodat eventuele ‘capacitieve lekspanning’ niet op de frames en het montagemateriaal aanwezig blijft. Zonnefabriek legt standaard een correcte aarding aan.

De volgende twee tips hebben veel met elkaar te maken:

3. Laat de kabels zo dicht mogelijk naast elkaar (met enige tussenruimte i.v.m. vlambogen) leggen en laat deze zolang mogelijk parallel aan elkaar lopen.

4. Voorkom ‘lussen’ in de bekabeling, waarbij de kabels in een rondje over het dak lopen. Dit veroorzaakt namelijk verstoringen op andere apparaten. Daarnaast worden de zonnepanelen zelf ook gevoeliger voor storing van buitenaf, waardoor ze bijvoorbeeld een foutmelding laten zien.

Dit heeft betrekking op de zogenaamde ‘inductielussen’. In een goede zonnepaneel installatie zorgt de installateur ervoor dat de oppervlakte binnen de bekabeling zo klein mogelijk wordt gehouden. Dit verkleint niet alleen de storingen voor anderen, maar dient ook om de kans op schade als gevolg van bliksem in de buurt te minimaliseren: Zonnefabriek installateurs zorgen standaard voor een zo klein mogelijke inductielus.

Voorbeelden van een correct aangelegde DC bekabeling (links) en een verkeerd aangelegde (rechts): let op het oppervlak binnen de kabels, de zgn. inductielus (bron: Agentschap Telecom)

Voorbeelden van een correct aangelegde DC bekabeling (links) en een verkeerd aangelegde (rechts): let op het oppervlak binnen de kabels, de zgn. inductielus (bron: Agentschap Telecom)

En tenslotte:

5. Neem aanvullende maatregelen wanneer nodig. Zo zorgt het leggen van kabels in metalen buizen/goten voor een goede afscherming.

Meestal zijn er geen extra maatregelen nodig, maar in sommige gevallen zullen we overgaan tot de aanleg van kabels in metalen goten (die zelf ook weer met de aarding worden verbonden), bijvoorbeeld bij grotere projecten. Ook hebben we wel ferrietkralen op leidingen geplaatst indien daar aanleiding toe was.

EMC richtlijnen

Wat de installatie betreft zit het dus wel goed bij ons. En als het gaat over de EMC (ElektroMagnetische Compatibiliteit) van de omvormers die we installeren, zijn we ook vol vertrouwen. Ons favoriete merk SMA besteedt veel aandacht aan de EMC van de toestellen. Zo staat er bij de fabriek in het Duitse Kassel een groot testcentrum waar omvormers worden onderworpen aan een batterij testen, waaronder ook testen op het gebied van EMC. In dit filmpje (vanaf minuut 3) ziet u hoe serieus SMA hiermee omgaat.

De (geaarde) stalen behuizing van de Sunny Boy en Sunny Tripower omvormers, de aanwezigheid van filters en het vermijden van hoogfrequente stromen in de gebruikte technologie zorgen ervoor dat de straling vanuit de omvormers minimaal is, zoals te lezen in dit document. Het gaat daarbij niet alleen maar om straling in bepaalde ‘frequentiebanden’ die communicatie zou kunnen verstoren (zoals in het C2000 netwerk), maar om àlle straling waar mensen last van zouden kunnen hebben. Het blijkt dat een SMA omvormer ongeveer net zoveel straling oplevert als een koelkast: niet veel dus.

Radio-zendamateurs of mensen die op een andere manier last hebben van straling, kunnen dus gelukkig toch ook zonder zorgen zonnepanelen laten installeren. Zolang de producten degelijk zijn en de installatie correct wordt gedaan, is er geen vuiltje aan de ether.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2021-01-04
Omvormers meten constant de ‘isolatieweerstand’ tussen de zonnepanelen en de aarde. Als deze te laag is, dan volgt er een storingsmelding. Wat betekent die melding eigenlijk precies?

lees meer ›
2020-09-07
Behalve zonnepanelen zijn er nog andere opties om je huis duurzaam te maken. Eén daarvan is de warmtepomp. Onze collega Wim liet er één installeren met thermische zonnepanelen achter de PV-panelen èn een grote opslagzak voor water in de kelder: Hoe werkt dat allemaal bij elkaar?

lees meer ›
2020-08-04
In dit artikel leggen we uit welke punten door de consument worden gezien als de grootste risico's voor de aanschaf van zonnepanelen en hoe hiermee om te gaan.

lees meer ›