Ik wil advies

Verlenging salderingsregeling: nu tot 2023

Tot 2023 kunnen zonnepaneeleigenaren 100% salderen, hierna wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

Verlenging salderingsregeling: nu tot 2023

Sinds vorige week is er meer duidelijkheid over de toekomst van de salderingsregeling. Deze zal tot 2023 stand houden en tot 2031 stapsgewijs worden afgebouwd. Maar wat betekent langere handhaving van de bestaande regeling voor u als particulier?

Roos Godthelp
06 mei 2019

Sinds 1 juli 2013 is het mogelijk om onbeperkt te salderen. De salderingsregeling houdt in dat u als particulier energie kunt terug leveren aan het net en dit vervolgens wanneer u het nodig heeft één op één weer kunt afnemen. Toentertijd is de regeling ontstaan om de aanschaf van zonnepanelen te bevorderen en aan te moedigen, maar momenteel ligt hij onder vuur omdat is gebleken dat het de overheid miljarden aan binnenkomend belastinggeld scheelt. Als vervanging van de salderingsregeling komt Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een aantal jaar geleden met de aankondiging van de terugleversubsidie. Een regeling waarbij u voor elke kilowattuur dat u teruglevert een lager bedrag terug krijgt van uw energieleverancier. Dit bedrag wordt vervolgens opgehoogd met de terugleversubsidie. Per januari 2020 zou de nieuwe subsidie ingaan, maar Minister Wiebes stuitte op veel verzet. De nieuwe regeling zou een ‘administratieve draak’ zijn voor energieleveranciers. Vorige week kwam hij met een nieuw plan.

 salderingsregeling

Vanaf 1 januari 2023

Vanaf 2023 zal er sprake zijn van een afbouwregeling rondom de salderingsregeling. Dit betekent dat er in steeds mindere maten gesaldeerd kan worden, tot de salderingsregeling in 2031 tot nul is teruggebracht. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting gaan terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren.

Wat betekent dit voor zonnepaneeleigenaren

Tot 1 januari 2023 zal de salderingsregeling ongewijzigd voortgezet worden, wat betekent dat er drie jaar langer gesaldeerd kan worden dan was voorzien in het eerdere regeerakkoord. Er verandert tot die tijd dus niets voor huishoudens die al zonnepanelen hebben.

Vanaf 2023 zal de salderingsregeling stapsgewijs worden afgebouwd, waarbij volgens Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot 0 in 2031. Over de zelf opgewekte elektriciteit die direct verbruikt of opgeslagen wordt, betaalt u geen elektriciteitsprijs en energiebelasting. Wat inhoudt dat het voordeliger wordt om de opgewekte energie ofwel gelijk te gebruiken of op te slaan. De afbouw van de salderingsregeling geldt uitsluitend voor elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd.

Als u al zonnepanelen op uw dak heeft liggen, zult u automatisch in gereduceerde vorm gaan salderen. Hiervoor hoeft u verder geen beschikking aan te vragen. Op deze manier wordt er een soepele overgang gerealiseerd voor diegene die nu al zonnepanelen hebben.

Bent u van plan zonnepanelen in de huidige kabinetsperiode te laten installeren? Of heeft u al panelen, dan is de verwachte terugverdientijd gelijk aan de huidige terugverdientijd.

Nog geen zonnepanelen?

Heeft u nog geen zonnepanelen? Dan is dit het moment om ze alsnog aan te schaffen. Door de verlenging van de salderingsregeling heeft u nog eens drie jaar extra met de huidige regeling. De verwachting is dat het tijdens de afbouwperiode van 2023 – 2031 rendabel blijft om panelen aan te schaffen. Minister Wiebes zegt hier het volgende over: ‘Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden en zullen naar verwachting nog goedkoper worden. Door de geleidelijke afbouw van salderen blijven investeringen in zonnepanelen voldoende financieel aantrekkelijk’. De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk.

In zijn brief aan de tweede kamer stelt Minister Wiebes dat de huidige verwachting is dat op lange termijn de inkomsten uit de vermeden inkoop van elektriciteit door het direct eigen verbruik en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn. Op deze wijze kan op de lange termijn met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst worden geboekt, net als was voorzien in het regeerakkoord.

Dubbele meter

 

Een geschikte meter

Om aan de nieuwe subsidieregeling te kunnen voldoen is het wel van belang dat u beschikt over een meter met minimaal een dubbel telwerk. Per 1 januari 2021 wordt het verplicht een meter met twee aparte telwerken voor de registratie van levering en teruglevering te hebben. Een draaischijfmeter zal vanaf januari 2021 niet meer geschikt zijn voor de aanschaf van zonnepanelen. Wel kunt u er voor kiezen om uw panelen op een meter aan te sluiten die de data niet automatisch naar de netbeheerder verstuurt.

 

Exacte afbouwpad eind 2019 bekend

De komende maanden werkt het kabinet de regeling verder uit. Het doel is om het exacte afbouwpad eind 2019 te hebben vastgesteld. Minister Wiebes geeft in zijn brief aan de tweede kamer wel aan dat ‘het uitgangspunt is dat het afbouwpad resulteert in hetzelfde totale budget tot en met 2030 ten opzichte van het beschikbare budget’. Dit betekent dat het budget voor stimulering van hernieuwbare elektriciteit bij kleinverbruikers tot en met 2030 hetzelfde blijft.

Wéér een aanpassing in het toekomstige systeem rondom salderen en zonnepanelen, maar voor nu wel een positieve. De salderingsregeling wordt nog drie jaar door getrokken. Tot eind 2019 blijf het  onduidelijk wat het uiteindelijke pad zal zijn dat de salderingsregeling bewandeld. Maar het volgende kan aangenomen worden: wanneer u al een zonnepanelen installatie op uw dak heeft liggen, verandert de nieuwe subsidieregeling niets aan de terugverdientijd op uw installatie. Wanneer u denkt aan zonnepanelen, lijkt dit wel hét moment om hier serieuzer mee aan de slag te gaan. Wanneer u binnen deze kabinetsperiode panelen aanschaft, blijft uw terugverdientijd in elk geval vrijwel gelijk. Zonnepanelen zullen naar alle verwachting ook in de toekomstige regeling een interessante en rendabele investering voor particulieren blijven.

 

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de voorderingen rondom de salderingsregeling en terugleversubsidie.

 

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2022-05-27
Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 2025. Wat betekent dit voor u?

lees meer ›
2021-10-12
Bij onze monteur Jorrit staat nu een jaar lang een thuisbatterij systeem, als toevoeging aan de zonnepanelen die al jaren terug waren geplaatst. Tijd om eens een tussenbalans op te maken: wat heeft het nou precies opgeleverd?

lees meer ›
2021-05-28
Wattpiek is een term die u veel zult tegenkomen wanneer u informatie over zonnepanelen op zoekt. Wattpiek is een meeteenheid die het vermogen van een zonnepaneel aangeeft en wordt vaak gebruikt om zonnepanelen met elkaar te vergelijken. Het vermogen bepaalt hoeveel u kunt opwekken met een paneel. Stel dat u kiest voor 10 SunPower zonnepanelen van 395 Wp. Wat kunt u allemaal doen met uw eigen opgewekte stroom?

lees meer ›