Verkiezingen op komst: Wat is de toekomst van salderen?

Verkiezingen op komst: Wat is de toekomst van salderen?

Verkiezingen: de toekomst van salderen?

Verkiezingen op komst: Wat is de toekomst van salderen?

Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het vooruitzicht, kijken we naar de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot de salderingsregeling. Misschien kunnen we hieruit een idee krijgen hoe het met de toekomst van de salderingsregeling na de verkiezingen zal zijn gesteld.

Hessel van den Berg
15 februari 2017

De salderingsregeling houdt in dat in de wet is vastgelegd dat mensen met een kleinverbruikersaansluiting (3x80 Ampère of kleiner) en zonnepanelen, het recht hebben om de elektriciteit die ze aan het net terugleveren, één-op-één te laten verrekenen met de elektriciteit die ze afnemen. Deze regeling zal in de toekomst mogelijk worden gewijzigd. Hoe staat de besluitvorming er op dit moment voor?

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een evaluatie van de salderingsregeling laten uitvoeren, en wil op basis van de conclusies gaan nadenken over een eventuele aanpassing van de bestaande regeling, na 2020. In een brief aan de kamer schrijft hij: ‘Ik sluit een aanpassing van de salderingsregeling of vervanging door een alternatieve vorm van stimulering in het vervolgproces van de evaluatie op voorhand niet uit, maar zal bovengenoemde uitgangspunten nader uitwerken, in overleg met belanghebbende partijen.’

Ongetwijfeld zal veel afhangen van de uitslag van de verkiezingen in maart. Daarom hebben we de standpunten van de meeste politieke partijen voor zover mogelijk opgezocht, en hieronder (in willekeurige volgorde) weergegeven, met bronvermelding. Voor zo ver wij hebben kunnen ontdekken, zijn sommige partijen vrij expliciet bij hun mening over de salderingsregeling, terwijl andere partijen wat vager blijven..

PvdA logoPVDA: De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking. (bron: https://www.pvda.nl/standpunten/duurzaamheid-milieu/energie/)

CDA logoCDA: Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs zal ook Nederland zich extra in moeten spannen om die afspraken te halen. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap (bron: https://www.cda.nl/standpunten/energie/)

vvd logoVVD: De VVD wil echter minder subsidiegeld steken in bepaalde vormen van duurzame energie. Het risico is te groot dat we investeren in een bodemloze put. De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt. Tot die tijd wil de VVD de verschillende bestaande energiebronnen combineren. (bron: https://www.vvd.nl/standpunten/energie/duurzame-energie#lezen)

groen links logoGroenLinks: Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Zon en wind hebben de toekomst. Nieuwe Rechtvaardigheid betekent dat grote vervuilers gaan betalen en dat zonne- en windenergie meer ruimte krijgen. (bron: https://groenlinks.nl/energie)

D66 logoD66: D66 moedigt particulieren aan om ook meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken zelf of samen met anderen op lokaal niveau energie op te wekken . (bron: https://d66.nl/standpunt-over/stimuleer-vergroening/)

sgp logoSGP: De SGP wil uitbreiding van de regeling voor zelflevering van groene stroom. Burgers en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen dak, hoeven over dat deel geen energiebelasting te betalen. Deze regeling moet uitgebreid worden naar kleinschalige projecten waarbij burgers en bedrijven samen investeren in decentrale opwekking van groene stroom. (bron: https://www.sgp.nl/standpunten/e/energie#standpunt-energie)

pvv logoPVV: PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Uit nadere bestudering van het 5e IPCC-rapport blijkt dat het klimaat amper gevoelig is voor broeikasgassen." Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een klein beetje opwarming goed is voor de mensheid en voordelen kan hebben voor de biodiversiteit.
"Het beste dat we kunnen doen is stoppen met klimaatbeleid dat gericht is op het verminderen van CO2 in de atmosfeer", aldus De Graaf. "Weggegooid geld, zo blijkt weer." (bron: http://pvv.nl/index.php/83-fj-related/machiel-de-graaf/7474-klimaat180314.html)

50plus logo50Plus: wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief (bron: http://50pluspartij.nl/nieuwsblok1/1623-standpunten)

christenunie logoChristenUnie: Investeringszekerheid voor zelfopgewekte elektriciteit. Zolang de opslag van energie voor huishoudens nog geen serieuze optie is, blijft de belastingkorting voor lokale energieopwekking door particulieren en coöperaties in stand. De salderingsregeling van opgewekte zonne-energie dient daarom gehandhaafd te blijven. (bron: https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma)

sp logoSP: Voorkomen kunnen we niet in ons eentje, maar we zetten in op de overgang naar duurzaam opgewekte energie in plaats van fossiel, schone auto’s, meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en de fiets, minder vlees eten. (bron: https://www.sp.nl/standpunt/klimaat)

partij voor de dieren logoPartij voor de Dieren: Zelf opgewekte energie moet terug geleverd kunnen worden aan het net, tegen saldering van de afgenomen stroom. (bron: https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt/zelf-energie-opwekken)

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2019-11-01
Hoe was het weer in de afgelopen maand voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

lees meer ›
2019-10-30
De salderingsregeling die ervoor zorgt dat we de stroom die we aan het net leveren, 1-op-1 mogen verrekenen met stroom die we afnemen, gaat op de schop. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling langzaam afgebouwd. Minister Wiebes geeft in een brief van 28 oktober meer duidelijkheid over de plannen.

lees meer ›
2019-10-21
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels over de teruggave van de BTW op zonnepanelen een klein beetje. Voor de meeste mensen verandert er echter niks: Hoe zit dat?

lees meer ›