Hoe zorgt de Zonnefabriek voor veiligheid op het werk?

Hoe zorgt de Zonnefabriek voor veiligheid op het werk?

Veilig werken bij de Zonnefabriek

Hoe zorgt de Zonnefabriek voor veiligheid op het werk?

Aan elk werk kleven risico´s, maar bij het installeren van zonnepanelen zijn deze risico´s nog wat groter dan gemiddeld. Wat doet de Zonnefabriek om haar werknemers zo goed mogelijk te beschermen?

Hessel van den Berg
30 mei 2017

Het plaatsen van zonnepanelen kan gevaarlijk zijn. Onlangs nog viel er een dode te betreuren bij een ongeval in Dongen, waarbij een man door het dak naar beneden viel. De Zonnefabriek heeft gelukkig nog nooit met een ongeluk met dodelijke afloop of permanent letsel te maken gehad, maar het is wel iets wat ons bezighoudt: Hoe zorgen we ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd?

Bewustwording

huis met RSS veiligheids systeemVeilig werken kent veel aspecten, maar het begint allemaal met bewustwording: Iedereen moet zich bewust zijn van de gevaarlijke kanten van het werk waar hij mee bezig is. Bij het werken op het dak is vanzelfsprekend valgevaar het grootste risico, maar ook het werken met elektrische spanning op de bekabeling van zonnepanelen en omvormer kan gevaar opleveren.

veilige zone plat dakNieuwe werknemers die bij Zonnefabriek komen werken, krijgen meteen de Zonnefabriek Veiligheidsrichtlijnen te lezen. Hierin staan de basisregels voor het veilig werken, zoals: Zorg dat ladders altijd goed geborgd zijn (vastgemaakt zodat ze niet kunnen omvallen) en op anti-slipmatten staan; zorg dat je gezekerd bent als je op plaats op een dak werkt waar geen collectieve beveiliging aanwezig is; weet welke afstand vanaf de rand van een plat dak de zogenaamde ‘veilige zone’ is, en welke de ‘kritische’ of de ‘gevaarlijke’ zone, en welke maatregelen je daar moet treffen.

Vraag een offerte aan

 

De ‘Verantwoordelijke Veiligheid’

Voorafgaand aan elke klus bespreekt het installatieteam de maatregelen die genomen moeten worden om veilig aan de slag te gaan. Aan de hand van foto’s en informatie die door de adviseur tijdens het verkooptraject zijn verzameld, wordt bekeken of er een steiger kan worden opgebouwd, of dat er gebruik kan worden gemaakt van het RSS dakrand beveiligingssysteem.  Ook wordt gecheckt dat iedereen zijn Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) bij zich heeft: helm, werkschoenen met stalen neuzen, valset (harnas) met rolautomaat. Voor elke klus is één van de monteurs aangewezen als Verantwoordelijke Veiligheid die op zijn collega’s moet toezien.

Incidenten worden teruggemeld aan het hoofdkantoor; met deze terugkoppeling kan vervolgens bekeken worden of er aanpassingen moeten komen in de richtlijnen, of dat het tijd wordt voor nieuwe spullen of extra training.

Het materiaal dat gebruikt wordt, wordt regelmatig gekeurd: het gaat hierbij om steigers, ladders, valsetjes en rolautomaten. Afgekeurde spullen worden uiteraard onmiddellijk vervangen.

Bereken uw opbrengst

 

Weersomstandigheden

Het weer speelt ook een belangrijke rol bij de installatie. Bepaalde weersomstandigheden kunnen het gevaar op het dak vergroten, bijvoorbeeld ijzel waardoor het dak te glad wordt, of harde wind waardoor spullen, en mensen, van het dak kunnen waaien. Soms moeten vanwege het weer installaties worden afgeblazen: Het zij zo. Gelukkig hebben bijna alle klanten hier begrip voor.

bijeenkomst veilig werkenDe Zonnefabriek krijgt wel eens (gelukkig maar heel zelden!) terugkoppeling van klanten dat ze vonden dat onze monteurs niet helemaal veilig hebben gewerkt. Wij zijn heel blij met deze informatie, want we kunnen zelf niet overal aanwezig zijn om toezicht te houden. Na verloop van tijd kan de aandacht voor veiligheid bij sommige installatieteams verslappen en dan is het zaak om iedereen weer bij de les te houden. Daarom organiseren we ook speciale bijeenkomsten over veilig werken waarop alle aspecten van veiligheid weer eens aan bod komen. Ook zorgt de Zonnefabriek voor steekproefsgewijze controles van de monteurs om iedereen bij de les te houden.

Veilig werken moet een standaard onderdeel zijn van de praktijk van elke zonnepanelen installateur. De Zonnefabriek maakt zich hier hard voor. Als u hierover vragen heeft voorafgaand aan een installatie op uw dak, stel ze dan gerust aan uw adviseur; we leggen onze werkwijze graag aan u uit.

Vraag adviesgesprek aan

 

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2019-11-01
Hoe was het weer in de afgelopen maand voor de zonnepanelen? Wat zegt dat over de opbrengst? En hoe verhoudt het zich tot voorgaande jaren?

lees meer ›
2019-10-30
De salderingsregeling die ervoor zorgt dat we de stroom die we aan het net leveren, 1-op-1 mogen verrekenen met stroom die we afnemen, gaat op de schop. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling langzaam afgebouwd. Minister Wiebes geeft in een brief van 28 oktober meer duidelijkheid over de plannen.

lees meer ›
2019-10-21
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels over de teruggave van de BTW op zonnepanelen een klein beetje. Voor de meeste mensen verandert er echter niks: Hoe zit dat?

lees meer ›