Ik wil advies

SunPower degradatie onderzoek: stand van zaken na 6 jaar

Hoe zit het met degradatie van SunPower zonnepanelen?

SunPower degradatie onderzoek: stand van zaken na 6 jaar

Ons onderzoek naar het verschil in degradatie tussen SunPower zonnepanelen en die van andere merken gaat alweer zijn zesde jaar in! We volgen een aantal systemen die we hebben geplaatst in de eerste helft van 2014, en kijken naar verschillen in opbrengst tussen systemen met SunPower panelen en die met andere panelen, om te zien of SunPower zonnepanelen hun vermogen inderdaad langer vasthouden dan andere, zoals de fabrikant zelf beweert.

Hessel van den Berg
01 juni 2020

We hebben de beschikking over de opbrengstgegevens van 48 systemen, waarvan 14 zijn uitgerust met SunPower zonnepanelen en 34 met andere typen, voornamelijk van het Chinese merk ET-Solar. Inmiddels liggen de installaties er al 6 volle jaren hun schone werk te doen. Alle zonnepanelen verliezen met de tijd een klein beetje van hun vermogen, maar deze degradatie zou bij SunPower zonnepanelen beduidend trager plaatsvinden dan bij andere merken.

Wat beweert SunPower?

SunPower beweert dat hun zonnepanelen minder hard degraderen dan andere merken, en daarom is hun vermogensgarantie een stuk beter dan de gemiddelde vermogensgarantie. Voor zonnepanelen van vóór 1 juli 2017 (zoals de panelen uit ons onderzoek) wordt gegarandeerd dat de jaarlijkse afname niet meer mag zijn dan 0,4%. Dat betekent dat het vermogen in het zesde jaar minstens (0,996)^5 keer zo groot moet zijn als in het eerste jaar*). Voor de nieuwere generatie SunPower zonnepanelen die na 1 juli 2017 op de markt zijn gekomen, is de degradatie zelfs verminderd naar 0,25 % per jaar.

Hoe verhoudt zich dat tot andere merken?

De meeste andere zonnepanelen die we in 2014 plaatsten waren van het merk ET-Solar. Dit Chinese merk geeft een vermogensgarantie van 0,65% maximale achteruitgang per jaar. Voor deze panelen zou daarom gelden dat ze in het zesde jaar nog minstens (0,9935)^5 keer zoveel vermogen hebben als in jaar 1.

Elk jaar zouden deze twee groepen panelen dus in principe steeds meer van elkaar moeten afwijken. Stel dat we de opbrengst in het eerste jaar op 100 zetten, dan zouden SunPower zonnepanelen in hun zesde jaar nog 98,0 % van dat vermogen moeten kunnen leveren, terwijl de overige zonnepanelen nog slechts op 96,8 % van het oorspronkelijke vermogen zouden moeten zitten. Er zou dus minstens 1,2 % verschil in opbrengst moeten zijn tussen de verschillende typen panelen na 5 jaar.

Hoe kunnen we dat testen?

Zonnepanelen kunnen natuurlijk op allerlei manieren zijn geplaatst: Op verschillende hellingshoeken, in verschillende windrichtingen, met verschillende aantallen zonnepanelen in een string. Zonnefabriek heeft geen twee systemen die, behalve wat betreft het type zonnepaneel dat gebruikt is, precies identiek zijn. Voor dit onderzoek maakt dat ook niet uit: We kijken bij elk systeem dat we kunnen volgen naar de opbrengst in het zesde jaar en vergelijken dat met de opbrengst in het eerste jaar. Vervolgens nemen we het gemiddelde van deze verhouding voor SunPower systemen, en het gemiddelde voor de de overige systemen, en vergelijken we die twee met elkaar. Zo kunnen we zien of er werkelijk verschillen zijn tussen SunPower en de rest, en hoe groot dat verschil dan wel is.

Wat zijn de conclusies?

De meeropbrengst van SunPower panelen versus andere panelen neemt elk jaar toe

De meeropbrengst van SunPower panelen versus andere panelen neemt elk jaar toe

Het resultaat van het onderzoek is helder: er is wel degelijk een verschil tussen SunPower en de rest. In het zesde jaar is het verschil tussen de twee opgelopen tot 2,6%. Dat is een stuk hoger dan de 1,2% die we hadden berekend: SunPower zonnepanelen blijken dus een stuk beter hun vermogen vast te kunnen houden dan andere merken. Dat wat er in het marketing materiaal van SunPower wordt beweerd, lijkt dus inderdaad te kloppen.

Als het waargenomen verschil in degradatie zich doorzet, hebben SunPower zonnepanelen na 25 jaar zo'n 14% meer vermogen dan andere panelen 

Als het waargenomen verschil in degradatie zich doorzet, hebben SunPower zonnepanelen na 25 jaar zo'n 14% meer vermogen dan andere panelen 

Als we de trendlijn die we in de eerste vijf jaar hebben geconstateerd, doortrekken naar de situatie over de minimale levensduur van 25 jaar van de zonnepanelen, dan zien we dat de SunPower panelen in jaar 25 wel bijna 14% méér opbrengst zouden leveren dan de andere. Het hele vlak onder de gestippelde lijn is allemaal extra opbrengst: extra opbrengst die dus elk jaar nog verder toeneemt. Hieraan is goed te zien op welke manier de extra investering in duurdere panelen zich terugbetaalt.

Ons onderzoek laat duidelijk zien dat SunPower zonnepanelen echt een stuk beter zijn. Dat is prettig, omdat we hiermee een onafhankelijk vastgestelde, feitelijke onderbouwing hebben van de beweringen van de fabrikant. Met deze ervaring kunnen we u oprecht verzekeren van de waarde van een investering in kwaliteit.

De gebruikte gegevens (geanonimiseerd) voor dit onderzoek kunt u hier downloaden.

* De berekening gaat als volgt: als het vermogen van de zonnepanelen ieder jaar met 0,4% afneemt, dan blijft er na één jaar dus (1-0,004)= 0,996 van het vermogen over. Na twee jaar is er nog 0,996 x 0,996 van het oorspronkelijke vermogen over, na 3 jaar 0,996 x 0,996 x 0,996 etc. Daardoor is er na 5 jaar nog (0,996)^5 van het oorspronkelijke vermogen over.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2022-02-07
Met een nieuwe aankondiging bevestigt SunPower het vertrouwen in hun eigen technologische superioriteit: Vanaf 1 januari 2022 wordt op nieuwe SunPower zonnepanelen de garantie verlengd van de toch al indrukwekkende 25 jaar naar maar liefst 40 jaar! Let op: het gaat hier om zowel de product- àls de vermogensgarantie.

lees meer ›
2021-07-05
Een maand geleden kondigden wij de tweede Zonnefabriek fotowedstrijd aan. We zijn overdonderd door alle enthousiaste reacties en willen iedereen die heeft deelgenomen graag hartelijk bedanken. We zullen jullie niet langer in spanning houden: in dit artikel maken we de winnaars bekend!

lees meer ›
2021-06-25
Zonnefabriek is reuzetrots op ons 400 Watt-piek paneel van SunPower, maar er blijken inmiddels ook al panelen op de markt te zijn van 500 en zelfs 600 Watt-piek! Groot verschil: de afmetingen.

lees meer ›