Scope12 en zonnepanelen: wat is het?

Een nieuwe norm voor inspecties van zonnepaneleninstallaties

Scope12 en zonnepanelen: wat is het?

Er is weer iets nieuws in zonnepanelenland: certificering van een zonnestroom systeem volgens ‘Scope12’. Moeten we daar iets mee, en zo ja, wat precies? We zochten het voor u uit.

Hessel van den Berg
26 oktober 2020

Wie zich bezighoudt met zonnepanelen heeft het vast al eens voorbij zien komen, terwijl het de meeste andere mensen niets zegt: Scope12, oftewel een nieuwe methode om installaties van zonnepanelen te inspecteren en daarmee ook te certificeren.

groot project zonnepanelenScope12 is een initiatief van de stichting SCIOS, een stichting die zich bezighoudt met het beheer en de ontwikkeling van een ‘kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.’ Elk deelgebied wordt bij SCIOS een ‘scope’ genoemd, en de scope die te maken heeft met zonnepanelen is de twaalfde in het rijtje, vandaar de naam Scope12.

Voor elk deelgebied bestaan er bepaalde regels waaraan een installatie kan voldoen, en als aan alle regels inderdaad voldaan wordt, dan kan men een certificaat krijgen van de stichting. Voor sommige van de deelgebieden is zo’n certificaat wettelijk verplicht (voor bijvoorbeeld bepaalde typen ‘stookinstallaties’), en voor anderen niet. Voor zonnepanelen is de certificering bijvoorbeeld niet wettelijk verplicht.

Waarom zou je er dan aan beginnen?

Ook al is het voor een eigenaar van een zonnepanelen installatie niet verplicht om een Scope12 certificering van het systeem te kunnen overhandigen, toch kan het in bepaalde gevallen wel handig zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met verzekeringen, en dan met name brandverzekering. Wanneer er brand is geweest in een zonnestroom installatie, dan helpt het wanneer een eigenaar door middel van een Scope12 certificaat kan aantonen dat de installatie technisch helemaal in orde was en dat hij daardoor aan zijn of haar ‘zorgplicht’ heeft voldaan.

Daarom wordt verwacht dat verzekeringsmaatschappijen in de nabije toekomst steeds vaker van een eigenaar van een zonnestroom systeem zullen eisen dat deze volgens de normen van Scope12 is geïnspecteerd en correct is bevonden. In de nieuwste ‘voorbeeldclausule’ van de branche organisatie voor zakelijke verzekeraars (de VNAB) wordt bijvoorbeeld een Scope12 inspectie als een mogelijke eis genoemd.

Overigens ook wel belangrijk om te noemen: de inspecties volgens Scope12 gaan vooral over de veiligheid van een systeem, en niet over de prestaties. Er wordt dus niet gekeken of de zonnepanelen genoeg stroom opwekken, maar alleen of het voldoende veilig is aangelegd.

Moet u nu meteen een Scope12 inspectie laten uitvoeren?

Nee, voor de meeste installaties is een Scope12 inspectie niet nodig. Verzekeraars willen natuurlijk dat een zonnepanelen installatie correct is gemonteerd en geen kans geeft op schade, maar daarvoor is een correcte installatie volgens de geldende normen voldoende, en dat kan meestal door het opleverformulier en het opleidingsniveau van de installateur worden aangetoond. Zonnefabriek installeert volgens de NEN1010 normen en dat wordt o.a. aangetoond doordat we het Zonnekeur keurmerk mogen voeren.

groot project zonnepanelenMaar voor zakelijke installaties met meer dan 50 panelen kan zo’n Scope12 certificering wel degelijk interessant worden, als de verzekeraar daar tenminste om vraagt. Daarom is het voor eigenaars van grotere projecten wel van belang om te weten dat een installatie voldoet aan de normen die in Scope12 zijn vastgelegd. Installaties die volgens Scope12 zijn geïnspecteerd worden opgenomen in een database die voor de verzekeraars toegankelijk is.

Is Zonnefabriek klaar voor Scope12?

scope 12 scios logoZonnefabriek heeft ook deelgenomen aan de opleiding voor Scope12, dus we weten wat de eisen zijn en waar we allemaal aan moeten voldoen: voor het grootste deel zijn dat dezelfde eisen als in de NEN1010 en de Europese norm IEC-62446; met andere woorden eisen waar we al lang aan voldeden. Mocht er vanuit een verzekeraar de vraag komen om een zonnestroom systeem af te leveren die voldoet aan de eisen van Scope12, dan kunnen we dat. Binnenkort zullen we de certificering helemaal afronden waardoor Zonnefabriek een ‘Scope12 gecertificeerd’ bedrijf zal zijn. Dan kunnen we inspecties uitvoeren op de installaties van anderen, en zorgen dat alle zonnestroom installaties helemaal in orde zijn, óók voor de strengste inspecteurs.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2021-06-02
De laatste tijd wordt er in het nieuws veel gesproken over dwangarbeid in Xinjiang, de meest westelijke provincie van China, waar vooral Oeigoeren wonen. Producten van deze dwangarbeid zouden ook in zonnepanelen terecht komen, die vervolgens ook in Nederland worden verkocht. We gingen op onderzoek uit.

lees meer ›
2021-05-01
Voor grote projecten kunnen we nu een nieuw type omvormer aanbieden, met interessante ingebouwde functies zoals vlamboogdetectie en een betere manier om te analyseren of de opbrengst van de zonnepanelen optimaal is: De SMA CORE1 STP50-41

lees meer ›
2020-12-07
Het businesscenter Tricorp in Oosterhout is een mooi voorbeeld van hoe de toekomst eruit kan zien voor kleine bedrijven die bij elkaar in een bedrijfsgebouw zitten. Duurzaam, gemeenschappelijk en met niet één, maar zelfs twee grote zonnedaken. De eigenaar vertelt waarom hij voor Zonnefabriek koos.

lees meer ›