• »
  • »
  • Resultaten klimaatmars enquête: Klimaatverandering begint ons echt te raken

Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Resultaten klimaatmars enquête: Klimaatverandering begint ons echt te raken

Vorige week vroegen we u in een speciale nieuwsbrief om mee te doen met onze klimaatmars enquete, en inmiddels hebben we meer dan 400 reacties ontvangen: Dank daarvoor! Eén van de opvallendste resultaten is dat een meerderheid verwacht binnen tien jaar zelf al de gevolgen van klimaat verandering te ondervinden.

Dichterbij dan je denkt

In ieder geval denkt het merendeel dat ze zelf last gaan krijgen van klimaatverandering: 75% denkt van wel, en 25% van niet. Dat is best opvallend, omdat vroeger nog vaak werd gezegd dat klimaatverandering iets voor de lange termijn was, waar vooral onze kinderen last van gaan krijgen maar wijzelf nog niet. Het blijkt dat nu al meer dan 1/3 denkt al in de komende 5 jaar de effecten te gaan merken, en meer dan de helft binnen de komende tien jaar. Wat dat betreft is klimaatverandering dus voor veel mensen veel dichterbij dan we dachten. 

pie-chart zelf last van klimaatverandering

 

Klimaat is voor vele mensen een belangrijke overweging bij de keuzes in het leven. Zo laat een meerderheid van de mensen klimaatverandering meewegen wanneer er keuzes moeten worden gemaakt over:

  • investeringen in de woning (zoals renovaties)
  • Het kopen of juist niet kopen van een bepaald type auto

En als het gaat over het boeken van een reis of over de keuzes in de supermarkt, dan wordt er ook door een groot deel van de mensen nagedacht over het klimaat. In kledingwinkel en restaurant wordt dat aandeel een stuk lager.

Mensen die aangeven dat het klimaat geen enkele rol speelt bij hun keuzes (en dat graag in hoofdletters en/of met uitroeptekens aangeven!), zijn er ook, al gaat het daarbij wel om een minderheid (15%)

bar-chart klimaat belangrijke overweging bij verschillende dingen 

Hoe zit het met zonnepanelen? Wat is de belangrijkste reden dat mensen zonnepanelen nemen of overwegen te nemen? Is dat de economische besparing of meer de milieukant, of toch iets anders?

Het blijkt dat degenen die als belangrijkste drijfveer het milieu zien, en degenen die het financieel gewin noemen, elkaar mooi in balans houden: Beide groepen komen op zo’n 42% uit. Dat betekent dat er maar weinig overblijft voor andere drijfveren, maar daarbij is het ‘meer onafhankelijk worden van de energieleverancier’ de grootste groep met 10%

pie-chart Belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen 

 

Bereken opbrengst

 

Eén persoon die al zonnepanelen heeft, legde zijn/haar motivering heel mooi uit: “destijds 2007 dacht ik als ik het al niet doe, wie gaat het dan wel doen?” Inderdaad zijn er genoeg mensen die het niet doen, om allerlei redenen, maar vooral om de investering die erbij komt kijken. We vroegen wat de belangrijkste reden zou zijn om geen milieuvriendelijke aanpassingen aan het huis te doen:

pie-chart wat weerhoudt u het meest bij aanpassingen aan huis 

 

 

Bij ‘overig’ kregen we antwoorden als: het wonen in een monument, of in een huurhuis, en vaak ook verwarring over wat nou het beste was om te (laten) doen

Drastische maatregelen

Bij het antwoord op de vraag wat we nu zelf al het beste voor het klimaat kunnen doen, blijken de meningen verdeeld. De grootste groep (25%) is van mening dat minder vlees of andere dierlijke producten consumeren het beste helpt, maar er worden ook allerlei andere antwoorden gegeven. De simpelste maar ook meest drastische manier om te helpen die werd genoemd? Dood gaan! Tja…

pie-chart wat kunt u zelf doen

 

Als het gaat om ‘geheime milieuschaamte’, d.w.z. iets waarvan u weet dat het slecht is voor het milieu maar wat u (stiekem) toch doet, kwamen weer de usual suspects naar boven: Auto- (en motor-)rijden, vliegen en vlees eten werden het meest genoemd, samen meer dan de helft. Maar er is ook een redelijk grote groep (17%) die zichzelf niets verwijt, of althans zich nergens (op milieugebied) voor schaamt: wat zal dat een lekker rustig gevoel geven!

Eén reactie was nogal specifiek: Mijn vrouw zou zeggen dat ik te veel bleekmiddel in het toilet doe. We kregen niet het gevoel dat deze persoon zich hier echt voor schaamde..

pie-chart milieuschaamte


We vroegen ook nog specifiek naar de klimaatmars van 10 maart in Amsterdam: wie doet er mee en wat voor boodschap willen we aan de politici meegeven? 

Qua deelname gaf 10% aan zeker te komen, en nog 13% liet het nog even in het midden. En wat de boodschap betreft: Het is een hele lijst! De meeste mensen roepen op tot snelle actie, in allerlei bewoordingen:  

  • Tijd van afwachten is over, er moet NU actie ondernomen worden!   
  • als we het niet met elkaar doen lukt het niet. 
  • Denk aan de volgende generatie, dat begint bij ons.  

En de klimaatsceptici, die denken dat het hele klimaatverhaal maar onzin is? Die zitten er ook tussen! Weliswaar een kleine groep, maar toch wel opvallend dat ook zij de nieuwsbrief van de Zonnefabriek lezen.. Hopelijk steken ze er wat van op! 

Bedankt aan iedereen die een boodschap heeft ingevuld; de lijst is hier te zien. Misschien krijgt u er wat inspiratie van voor uw eigen spandoek op 10 maart? Aan de 10% die komt èn hopelijk de 13% die twijfelt, zeggen we alvast: Tot ziens op de Dam!!

 

Vraag adviesgesprek aan