• »
  • »
  • Resultaten TeldeZon 2016: Zonnefabriek presteert wéér bovengemiddeld!

Ik blijf graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.


Resultaten TeldeZon 2016: Zonnefabriek presteert wéér bovengemiddeld!

Ook dit jaar is er de campagne TeldeZon geweest, waarbij van een groot aantal PV-installaties in Nederland gedurende één week wordt bijgehouden hoe goed de systemen presteren. Net zoals vorig jaar steken de Zonnefabriek systemen uit boven de rest: Volgens ons wéér een bewijs dat de nadruk die de Zonnefabriek legt op kwaliteit, zich vertaalt in bovengemiddelde prestaties.

LogoTeldeZonHet TeldeZon programma houdt in dat deelnemers gedurende één week de opbrengst van hun systeem bijhouden en doorgeven aan de Stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Ook wordt doorgegeven hoeveel panelen elk systeem heeft en wat de hellingshoek en oriëntatie zijn. Aan de hand van de instralingsdata van het KNMI kan dan worden berekend wat de Performance Ratio (PR) van elk systeem is geweest. De PR is een perfecte indicator van de prestatie van een zonnestroom systeem.

De gemiddelde PR van alle systemen die meededen was dit jaar 77%. Hierbij vermeldt TeldeZon dat systemen met een PR van minder dan 60% als ‘slecht presterend’ worden beschouwd, met PR 60-70% als gemiddeld en met 70-85% als goed. De Zonnefabriek systemen hebben een gemiddelde PR van 83%. Dat is dus behoorlijk hoger dan het landelijk gemiddelde, en daar zijn we blij mee!

Twee jaar geleden stak de Zonnefabriek ook al uit boven het gemiddelde: Toen was onze PR 81% tegen gemiddeld 74%. We zien dat twee jaar later de Zonnefabriek nog beter is gaan presteren, maar het landelijk gemiddelde ook.. Dat laatste is te verklaren uit het feit dat de Zonnefabriek een veel groter aandeel van het totaal is: In 2014 waren onze installaties goed voor 3½ % van het totaal, in 2016 voor maar liefst 15½ %! Het is dus aannemelijk dat het gemiddelde omhoog getrokken wordt door de Zonnefabriek. 

Volgens ons bewijzen deze resultaten eens te meer dat het kiezen van een betrouwbare installateur met kennis van zaken en oog voor kwaliteit, zich altijd loont.

 U kunt het rapport van TeldeZon downloaden via deze link