Ik wil advies

Nieuwe omvormer van 50 kW met vlamboogdetectie èn I-V curve meting

Nog meer kwaliteit voor grote projecten

Nieuwe omvormer van 50 kW met vlamboogdetectie èn I-V curve meting

Voor grote projecten kunnen we nu een nieuw type omvormer aanbieden, met interessante ingebouwde functies zoals vlamboogdetectie en een betere manier om te analyseren of de opbrengst van de zonnepanelen optimaal is: De SMA CORE1 STP50-41

Hessel van den Berg
01 mei 2021

Bij grote zonnepaneelprojecten horen grote omvormers. Zonnefabriek zet voor grote projecten vaak de Sunny Tripower CORE1 in, van 50 kW (kiloWatt). Daarmee kunnen we lange rijen zonnepanelen allemaal aan één krachtig toestel verbinden. De CORE1 was al een fijn apparaat om mee te werken, o.a. omdat er zes verschillende MPP-trackers in zitten, en omdat er gemakkelijk bliksembeveiliging in kan worden aangebracht. Maar de nieuwste versie van dit toestel (versie -41) heeft nòg een paar leuke functies in de aanbieding, waardoor PV-systemen ook nog eens gemakkelijker te verzekeren zijn.

Vlamboogdetectie

SMA CORE1 STP50 omvormerVerzekeraars van grote projecten eisen tegenwoordig steeds vaker dat zonnepanelen systemen een vorm van vlamboogdetectie bevatten (soms ook afgekort als AFCI, van ‘Arc Fault Circuit Interrupter). Hiermee hoopt men het risico op brand door de zonnepanelen (wat overigens al zeer klein is), nog verder te beperken. Voor veel verzekeraars is het vooral een kwestie van een vinkje kunnen zetten dat er vlamboogdetectie in een apparaat zit, zonder dat men weet hoe het werkt en of het wel zin heeft. De wispelturigheid van veel toestellen met vlamboogdetectie en het vaak voorkomen van ‘valspositieven’ maakt dat de functie in veel systemen na enige tijd uit wordt gezet. Bij SMA kunnen we er echter vanuit gaan dat ze een degelijke versie van vlamboogdetectie hebben ontwikkeld waarvan de uitkomsten betrouwbaar zijn. De nieuwe functionaliteit zal in de toekomst ook in de andere modellen omvormers worden uitgerold.

Hoe werkt het?

Een vlamboogdetector monitort en analyseert patronen in de stroom- en spanningsgolven in het elektrische circuit. Hij is constant op zoek naar afwijkingen van het normale patroon. Wanneer hij een dergelijke afwijking opmerkt, reageert hij door bijvoorbeeld een bericht te sturen naar de eigenaar van het systeem of door de omvormer automatisch uit te schakelen.

Overigens wordt in de nieuwe NEN1010 norm (de norm voor elektrische installaties) ook gesproken over vlamboogdetectie (om precies te zijn: in bijlage 42.A). Daarbij gaat het echter uitsluitend om vlamboogdetectie in AC-circuits (m.a.w.: wisselstroom), terwijl de vlamboogdetectie waar we het hier over hebben, gaat over de DC-zijde van de installatie (gelijkstroom). Voor deze categorie zijn in de huidige NEN1010 geen bepalingen opgenomen.

I-V curve diagnose

I-V curve van een zonnepaneel. Rood is de ideale lijn, de blauwe stippellijnen geven verschillende mogelijke problemen weer. Bron: Wikipedia 

I-V curve van een zonnepaneel. Rood is de ideale lijn, de blauwe stippellijnen geven verschillende mogelijke problemen weer. Bron: Wikipedia 

Een andere mooie toevoeging aan de trukendoos van de CORE1 is de ‘I-V curve diagnose’. Hiermee kunnen onregelmatigheden in de zonnepanelen snel worden opgespoord. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een optimaal werkend systeem. Een I-V curve is een grafische weergave van de verhouding tussen de stroomsterkte (I) en de spanning (V) die door een string van zonnepanelen onder invloed van zonlicht wordt gegenereerd. Door de spanning over een string te variëren van laag naar hoog, en voor elke waarde de bijbehorende stroomsterkte te meten, komt men tot een grafiek die de relatie tussen deze twee grootheden weergeeft. Een analyse van deze grafieken wijst uit of er problemen zijn, zoals bijvoorbeeld degradatie of kapotte cellen in een string. Normaal gesproken vindt een I-V curve meting plaats met een duur meetapparaat, en moeten strings één voor één losgekoppeld worden en doorgemeten. Daarom is het heel prettig dat deze meting nu eenvoudig kan worden uitgevoerd door de omvormer zelf.

Geïntegreerde bliksembeveiliging, vlamboogdetectie, I-V curve metingen, en ook nog eenvoudig schaduwmanagement dankzij ShadeFix… met al die ingebouwde functionaliteit is het geen wonder dat de CORE1 zo vaak voor grotere projecten wordt ingezet. Weten of dit toestel ook geschikt is voor uw project? Neem vrijblijvend contact op en we zoeken het met plezier voor u uit.

CORE1 omvormers op het dak van de Westergasfabriek in Amsterdam

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2021-11-03
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar we kunnen nu aankondigen dat Zonnefabriek een officieel ‘scope 12’ gecertificeerd bedrijf is. Maar wat houdt dat precies in?

lees meer ›
2021-10-19
Veel Amsterdammers willen graag een bijdrage leveren aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. Met zonnepanelen bijvoorbeeld, ook al hebben veel stadsbewoners zelf geen eigen dak. Om meer Amsterdammers de kans te geven zonnepanelen op andere daken te kopen, zijn wij een samenwerking aangegaan met Amsterdam Energie en hebben in augustus samen de coöperatie Onze Zon Amsterdam opgericht. Het doel: Meer zonnedaken realiseren voor meer Amsterdammers en de energietransitie van de stad versnellen.

lees meer ›
2021-06-02
De laatste tijd wordt er in het nieuws veel gesproken over dwangarbeid in Xinjiang, de meest westelijke provincie van China, waar vooral Oeigoeren wonen. Producten van deze dwangarbeid zouden ook in zonnepanelen terecht komen, die vervolgens ook in Nederland worden verkocht. We gingen op onderzoek uit.

lees meer ›