Nieuwe Europese regels voor zonnestroom installaties

Nieuwe Europese regels voor zonnestroom installaties

wat moet u weten?

Nieuwe Europese regels voor zonnestroom installaties

Nieuwe Europese regels voor zonnestroom installaties

Per 27 April 2019 is er nieuwe Europese regelgeving van kracht, die betrekking heeft op zonnestroom systemen. De regels voor omvormers veranderen, maar gelukkig hebben de meeste mensen daar geen last van. We leggen hier uit hoe het zit.

Hessel van den Berg
01 mei 2019

Wat zijn de nieuwe Europese regels voor producenten van stroom?

De regels in Europa voor producenten die stroom leveren aan het net, worden uitgebreid en aangescherpt. Doel is, om de stroomvoorziening stabiel te houden, ook wanneer er vanwege de energietransitie, steeds meer hernieuwbare energie in het net wordt geïnjecteerd. De nieuwe regels staan bekend als de ‘Requirements for Generators’(RfG) en worden per land vertaald in nationale wetgeving. 

 

De nieuwe verordening van de EU

De nieuwe verordening van de EU

De RfG regels hebben betrekking op de manier waarop producenten van stroom reageren bij fluctuaties op het net. De toestellen die stroom leveren, moeten op bepaalde manieren reageren om het net als geheel zo stabiel mogelijk te houden. Als het gaat om zonnestroom installaties, zijn het de omvormers die deze functies moeten uitvoeren. Daarom zijn de nieuwe regels van belang voor iedereen die omvormers verkoopt en installeert. 

Wat verandert er voor mensen met zonnepanelen? 

In de praktijk verandert er voor Zonnefabriek klanten echter helemaal niets. De installaties die Zonnefabriek plaatst, vallen allemaal in de ‘categorie A’ (nl. kleiner dan 1 MegaWatt) en daarin blijft de situatie voor bestaande installaties helemaal hetzelfde. Voor nieuwe installaties in deze categorie zal er in de nabije toekomst een certificering nodig zijn; dat wil zeggen dat we bij de installatie een extra certificaat moeten kunnen overhandigen aan de netbeheerders. Deze certificering wordt momenteel nog door de overheid uitgewerkt, maar zal in de praktijk alleen maar een extra administratieve handeling zijn.

Voor fabrikanten van omvormers betekenen de nieuwe regels dat ze hun producten een klein beetje moeten aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Omvormers die niet meer toegepast kunnen worden, worden daarom in Nederland niet meer verkocht. Onze leveranciers SMA en SolarEdge zorgen er tijdig voor dat alleen de toegestane modellen nog verkrijgbaar zijn.

Voor hele grote installaties met meer dan 1 MW (MegaWatt, 1 MW = 1.000 kiloWatt) zijn er wel belangrijke wijzigingen. De details zijn te vinden op de website van de overheid en van de EU

zonnepark van meer dan 1 MW

Conclusie

Bestaande klanten van Zonnefabriek merken van de wijzigingen helemaal niets, en voor nieuwe klanten geldt dat de omvormers die ze geïnstalleerd zullen krijgen, al aan de nieuwe regels voldoen. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via service@zonnefabfriek.nl

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen