Ik wil advies

Nederland op naar 22 GW zonnepanelen in 2025

zicht op een temperatuurstijging van 'slechts' 2,1 graad Celsius

Nederland op naar 22 GW zonnepanelen in 2025

Crisis of niet: de zonne-energie blijft maar groeien. Volgens de IEA zouden we binnen 5 jaar al minstens aan 22 GW zonnepanelen zitten. Hoeveel is dat eigenlijk?

Hessel van den Berg
06 december 2020

De International Energy Agency (IEA) was jarenlang niet overtuigd van zonne-energie. Jaar na jaar kwamen ze met voorspellingen van een toekomst waar zonne-energie maar matigjes zou groeien, en jaar na jaar bleek dat ze de werkelijke groei enorm hadden onderschat. In de onderstaande grafiek zien we hoe absurd dat was: de gekleurde lijnen geven voor de verschillende jaren de IEA verwachting van de toename van de capaciteit aan zonnepanelen, terwijl de dikkere zwarte lijn de werkelijke toename laat zien. Te zien is dat de IEA de toename elk jaar structureel veel te laag inschatte.

In het zwart de werkelijke jaarlijkse groei van de zonne-energie; de gekleurde lijnen geven voor verschillende jaren de voorspelling van de IEA, die jaar na jaar veel te laag bleek (bron: Auke Hoekstra, Technische Universiteit Eindhoven)

In het zwart de werkelijke jaarlijkse groei van de zonne-energie; de gekleurde lijnen geven voor verschillende jaren de voorspelling van de IEA, die jaar na jaar veel te laag bleek (bron: Auke Hoekstra, Technische Universiteit Eindhoven)

De laatste jaren lijkt men bij de IEA eindelijk het (zon)licht te hebben gezien. Men onderkent inmiddels dat zonnestroom een blijvertje is, en zelfs hard op weg is om de belangrijkste bron van elektriciteit wereldwijd te worden.

Zonnestroom de goedkoopste oplossing

In het nieuwste rapport staat o.a. dat zonne-energie één van de goedkoopste bronnen van stroom ooit is geworden, dat 95% van de uitbreiding van de productiecapaciteit zal bestaan uit hernieuwbare energie, en dat reeds in 2025 één derde van alle stroom uit hernieuwbare bronnen zal komen (de helft hiervan uit waterkracht en de andere helft voornamelijk uit zon en wind).

Voor Nederland is de inschatting van de IEA dat er in 2025 tussen de 22,4 en 25,1 GW aan zonnepaneelvermogen opgesteld zal staan (GW staat voor GigaWatt, 1 GW = 1.000 MegaWatt). Dat is een behoorlijke groei! Eind 2019 stond er zo’n 7 GW, en de verwachting is dat we dit jaar wel boven de 9 GW uitkomen. Maar om in vijf jaar naar meer dan 22 GW te groeien is er nog wel flink wat werk te doen.

Zonnepark MIdden-Groningen, één van de grootste in Nederland

Zonnepark MIdden-Groningen, één van de grootste in Nederland

Als we ervan uitgaan dat in 2019 zo’n 5% van onze stroom van de zon afkomstig was, dan zou dat over 5 jaar wel al meer dan 15% kunnen zijn. Tel daarbij nog alle stroom van de windparken op land en op zee, en we zien dat investeringen in schone stroom nu echt hun vruchten beginnen af te werpen.

Reden tot optimisme

Voor het klimaat is dat natuurlijk goed nieuws. En wat dat betreft is het ook fijn dat er wereldwijd eindelijk zicht op is dat we de temperatuurstijging in elk geval in theorie tot om en nabij de 2 graden Celsius zouden kunnen houden. De onafhankelijke groep ‘Climate Action Tracker’ houdt alle aangekondigde beleidsmaatregelen van de landen met de meeste CO2 uitstoot bij.  De optelsom van alle maatregelen zou, mits ze ook allemaal worden uitgevoerd, tegen het jaar 2100 de opwarming van de aarde tot 2,1 graad Celsius weten te beperken. Nog steeds geen reden tot juichen natuurlijk, maar het maakt de boel er wel wat minder hopeloos op.

We gaan het zien. En ondertussen blijven we ons beste beentje voorzetten om aan de energietransitie bij te dragen, vooral dankzij u. Want of u nou zelf zonnepanelen heeft aangeschaft, of dat u, bij gebrek aan geschikt eigen dak, uw vrienden of familie heeft geïnspireerd om ze te nemen; met uw hulp kan Zonnefabriek eraan blijven werken om Nederland, en de wereld, steeds iets groener te maken.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2022-06-06
Dit jaar stapt de wereld een nieuw tijdperk in: het Terawatt tijdperk! Een nieuwe mijlpaal op weg naar een schone toekomst. Maar wat houdt dat in?

lees meer ›
2022-04-11
Volgens het CBS was afgelopen jaar al 33% van ons stroomverbruik afkomstig uit hernieuwbare energie zoals zonne-energie. En dat is mooi, want daardoor worden we niet alleen steeds groener, maar ook steeds minder afhankelijk van andere landen.

lees meer ›
2022-01-06
De opmars van zonne-energie is niet meer te stuiten. Na weer een jaar van grote groei is nu al bijna 10% van onze stroom afkomstig van de zon, en loopt Nederland voorop in Europa!

lees meer ›