Monitoring: nu al meer dan 1,5 MW!

Monitoring: nu al meer dan 1,5 MW!

Monitoring: nu al meer dan 1,5 MW!

Monitoring: nu al meer dan 1,5 MW!

Monitoring: nu al meer dan 1,5 MW!

Een paar maanden geleden berichtten wij al dat het totale vermogen aan zonnepanelen dat via het internet door de Zonnefabriek wordt gemonitord, de grens van 1 MegaWatt (= 1000 kilowatt) had overschreden. Inmiddels is daar weer ruim 50% bijgekomen, en zo kijken wij mee met de eigenaren naar meer dan 1,5 MW aan PV-systemen.

Hessel van den Berg
06 juni 2014

panelen en elektriciteitsmastVoor ons een mooie manier om te controleren dat al onze systemen de kwaliteit bieden die wij hadden beloofd, en voor de eigenaren een geruststellend gevoel dat eventuele problemen die zouden kunnen leiden tot verlies aan opbrengst, meteen worden opgepikt en onderzocht.

Het feit dat meer en meer systemen aan het internet worden gehangen, geeft ook voordelen voor de beheerders van het elektriciteitsnet, zoals bijvoorbeeld TenneT, die het transport op de hoogspanningsleidingen beheert. Afname en productie van elektriciteit moeten precies op elkaar worden afgestemd, en hoe meer informatie er beschikbaar is over de decentrale opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen bij mensen thuis, des te beter kan worden ingeschat hoeveel  (minder) extra energie moet worden opgewekt door grote energiecentrales.

Informatie over decentrale opwekking helpt zo om de elektriciteitsvoorziening robuust en flexibel te houden, en om de kosten te beheersen dank zij slim gebruik van het net. Want slimme netten, oftewel ‘smart grids’, bieden grote voordelen in zowel economisch als ecologisch opzicht.

Zo helpt de eigenaar van zonnepanelen die kiest voor on-line monitoring niet alleen zichzelf, maar ook de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening in het algemeen. Geen slecht gevoel, toch?

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2019-04-17
De nieuwste omvormers hebben geen display meer, wat betekent dat u niet meer simpelweg op het scherm de opbrengst kunt aflezen . Maar als u uw smartphone in de buurt van de omvormer houdt, kan dat wel: Hoe werkt dat?

lees meer ›
2018-03-05
Zonnepanelen monitoren via een smartphone of PC geeft een prachtig inzicht in de opbrengst, maar soms loopt de overdracht van data spaak. Wat kunnen we hieraan doen?

lees meer ›
2014-08-15
Terwijl de Zonnefabriek inmiddels meer dan 300 installaties met een gezamenlijk piekvermogen van bijna 2 MegaWatt monitort via het internet, vraagt u zich misschien af waar die on-line monitoring nou goed voor is. We geven u daarom graag een paar voorbeelden.

lees meer ›