Samen zonne-energie opwekken geeft belastingvoordeel

Samen zonne-energie opwekken geeft belastingvoordeel

Zonne-energie & belastingvoordeel

Samen zonne-energie opwekken geeft belastingvoordeel

Samen zonne-energie opwekken geeft belastingvoordeel

Geschikt dak voor zonnepanelen in de buurt of van uw VVE? Wilt u gebruik maken van zonne-energie? Het verlagen van uw energierekening wordt sinds januari 2014 aantrekkelijker gemaakt door nieuwe wetgeving op het gebied van zonne-energie en terugleveren. Leden van een coƶperatie of VVE die gezamenlijk elektriciteit opwekken krijgen vanaf 2014 een deel van de energiebelasting terug. Maar let op: uw energieleverancier moet hier wel aan meewerken. De Zonnefabriek raadt aan om desnoods over te stappen naar een andere leverancier met gunstiger voorwaarden. De regeling geldt ook voor reeds bestaande collectieve zonne-energie projecten.

Cathelijn van Balen
13 maart 2014

De overheid wil lokale initiatieven stimuleren door middel van dit belastingvoordeel. Het gaat hierbij voornamelijk om opwek van energie uit zonnepanelen of wind.

Wanneer de zonne-energie door een coöperatie of VVE wordt opgewekt op een gemeenschappelijk dak in de buurt, krijgen zij 7,5 cent per kWh (exclusief btw) korting op hun energiebelasting. Het moet gaan om particuliere kleinverbruikers, en de zonnepanelen of de windmolen moeten in de buurt staan. Zij moeten in de ‘postcoderoos’ rond de installatie wonen. Dit zijn de postcodes met dezelfde vier cijfers als de installatie, en de direct hieraan grenzende postcodes.

Het verrekenen van de korting op de energiebelasting is nog wel omslachtig. De opgewekte zonnestroom komt ‘binnen’ op het elektriciteitsnet via een collectieve meter. De energieleverancier van de coöperatie (of VVE) betaalt hiervoor een vergoeding aan de coöperatie. Dit geld verdeelt de coöperatie volgens de afspraken die haar leden daarover maken. De korting op de energiebelasting staat hier los van: elk lid van de coöperatie krijgt een deel van de opgewekte stroom toebedeeld, bijvoorbeeld 2000 kWh. Het lid krijgt dan korting op de belasting over 2000 kWh van de stroom die hij van zijn eigen elektriciteitsleverancier afneemt.

De regeling biedt geen extra voordeel wanneer u meer stroom opwekt dan wordt verbruikt. Indien u al zonnepanelen voor eigen verbruik op het dak hebt liggen biedt de regeling dus geen extra voordeel.

Helaas kan de overheid energieleveranciers nog niet verplichten om dit belastingvoordeel te verrekenen. Se Zonnefabriek raadt aan om bij de energieleverancier te informeren naar de verrekening. Het kan nodig zijn over te stappen naar een ander. Ook is het goed na te gaan welke bijdrage leveranciers vragen voor deze verrekening. Sommigen schijnen wel dertig euro te vragen per lid per jaar.

 Bron: de Consumentenbond

 

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen