Drastische maatregelen nodig om klimaatdoelen te behalen

Om de doelen van het klimaatakkoord te behalen zullen er drastische ingrepen nodig zijn.

Drastische maatregelen nodig om klimaatdoelen te behalen

De doelen van het klimaatakkoord zijn helder: in 2030 moet Nederland 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. De realisatie blijkt moeilijker uitvoerbaar. Hoe zit het ook alweer met de klimaatdoelen, hoe scoort Nederland en wat kunt u als particulier doen?

Roos Godthelp
03 juni 2019

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord, ook wel bekend als het akkoord van Parijs, gepresenteerd. Dit is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Het verdrag eist van de lidstaten dat zij nationale klimaatplannen opstellen die ambitieus zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder nieuw plan stijgt. De Nederlandse doelen voor het klimaatakkoord zijn om per 2030 een vermindering van 49% in de uitstoot van broeikasgassen te hebben ten opzichte van de uitstoot in 1990.    

 

Klimaatzaak Urgenda

Voor het akkoord van Parijs werd gepresenteerd, werd in Nederland op 24 juni 2015 de klimaatzaak gewonnen. Stichting Urgenda, een organisatie die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken, spande samen met bijna 900 mede-eisers een klimaatzaak tegen de Nederlandse staat aan. Hun uitgangspunt was dat de Staat zijn burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om deze reden eisten zij dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen per 2020 met ten minste 25% ten opzichte van 1990 moet terugdringen. Dit betekent een besparing van 9 miljoen ton CO2 per 2020. Er werd door de Staat beroep aangetekend tegen het vonnis, 24mei werd de zaak opnieuw gehoord door de Hoge raad. Er zijn nog geen verdere uitspraken gedaan.

Pleidooi Hoge Raad Urgenda

Klimaatdoelen 2020 worden niet behaald

Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zullen de in de Urgenda klimaatzaak door de rechter opgelegde klimaatdoelen niet worden behaald. De CO2 uitstoot zal in 2020 ten opzichte van 1990 met 21% zijn gedaald, in plaats van de beoogde 25%.

PBL was vorig jaar optimistischer over het behalen van de klimaat- en energiedoelen. Door onder andere hogere economische groei zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld. De hogere economische groei veroorzaakte een minder snelle daling in het energieverbruik en het gebruik van onzuinige auto’s is door de groei toegenomen.

Wat zou de klimaatdoelen wél haalbaar maken? 

Volgens Groenlinks-voorman Jesse Klaver is “het gat inmiddels zo groot dat de overheid zijn verplichting naar het klimaat en naar haar burgers alleen nog met onconventionele ingrepen kan nakomen”. Het enige wat nog helpt is een ‘noodplan’, omdat het kabinet jarenlang zijn kop in het zand stak voor waarschuwingen dat we meer moesten doen voor de aanpak van klimaatverandering. 

Jesse Klaver van Groenlinks

Jesse Klaver van Groenlinks

Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van milieuorganisatie Natuur en Milieu onderzoek gedaan naar welke maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelen van Urgenda wél te halen. Volgens het bureau is het per volgend jaar sluiten van de drie nieuwste Nederlandse kolencentrales, de enige manier om dit te realiseren. Wel bestaat er nog veel onduidelijkheid over hoeveel deze maatregel gaat kosten. Per 2030 zullen alle kolencentrales van Nederland, dit zijn er nu nog vijf, moeten sluiten.

Naast het sluiten van de kolencentrales, gaf PBL als mogelijkheid voor het behalen van de klimaatdoelen en het behalen van een positief resultaat in de Urgenda zaak, om de maximale snelheid op snelwegen in Nederland van 130km per uur ter verlagen naar 100km per uur.

Wat kunnen wij doen?

De klimaatmars afgelopen februari en de gigantische opkomst hiervan (40.000man), geeft wel aan dat de men het wachten zat is. Maar wat kunnen wij zelf doen om de klimaatdoelen meer binnen handbereik te krijgen?

De overheid zal de komende jaren meer gaan inzetten op zonne-energie, biomassa en windenergie, omdat deze vormen van energieproductie netto geen extra broeikasgassen veroorzaken. Nieuwe duurzame vormen van energieproductie zijn meer en meer van belang om de doelstellingen in het klimaatakkoord te realiseren. Toch kunnen we hier als Nederland nog veel stappen in zetten. 
Uit cijfers van een onderzoek van EU-statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederland maar 6% van de binnenlandse energieconsumptie via duurzame bronnen als zonnepanelen en windmolens werd opgewekt. Met dit lage percentage staan wij niet alleen op een gedeelde laatste plaats met Luxemburg in de hoeveelheid van energieconsumptie via duurzame bronnen wordt opgewekt, maar staan wij ook met Frankrijk samen het verst van onze doelen af. Ook de uitstoot per hoofd ligt erg hoog in Nederland. Samen met Luxemburg, IJsland en Ierland behoren wij, in negatieve zin, tot de koplopers op het gebied van broeikasgasuitstoot per hoofd.

Er valt nog veel winst te behalen op onder andere het gebied van zonne-energie. Het installeren van zonnepanelen, warmtepompen en het rijden van elektrische wagens zal zeker effect hebben op vermindering van CO2 uitstoot. Maar er zullen ook grote veranderingen moeten komen vanuit de politiek om daadwerkelijk tot vermindering van de CO2 uitstoot te komen.

Percentage duurzame energie Europe

Percentage duurzame energie in Europa

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2021-04-08
Hoewel nog steeds het overgrote deel van onze stroom afkomstig is uit niet-hernieuwbare bronnen, kijkt het KNMI al naar de toekomstige situatie waarin zon en wind praktisch alle stroom leveren: hoe zorgen we dat we de dagen met ‘energieflauwte’ overleven?

lees meer ›
2021-02-26
Het is weer zo ver: op 17 maart kunnen we stemmen voor de Tweede Kamer en daarmee onze invloed uitoefenen op de toekomst van ons land. U, als geïnteresseerde persoon, wil natuurlijk weten wat de partijen allemaal van plan zijn als het gaat om zonne-energie. We zochten het voor u uit.

lees meer ›
2021-01-30
De laatste cijfers over het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen in Nederland zijn om blij van te worden. We delen ze daarom graag met u.

lees meer ›