HuurDeZon realiseert duizend zonnedaken met Eigen Haard

HuurDeZon realiseert duizend zonnedaken met Eigen Haard

HuurDeZon realiseert 1000 zonnedaken

HuurDeZon realiseert duizend zonnedaken met Eigen Haard

HuurDeZon realiseert duizend zonnedaken met Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard gaat 1.000 huurwoningen laten voorzien van zonnepanelen. HuurDeZon, ontwikkelaar van zonne-energieprojecten, neemt het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud en de financiering voor haar rekening. De Zonnefabriek is de uitvoerder van alle installaties. Voor de financiering heeft HuurDeZon overeenstemming bereikt met BNG Bank en de gemeente Amsterdam.

Hessel van den Berg
17 december 2014

Komend jaar worden meer dan 7.500 panelen geplaatst. Die zijn goed voor bijna 2 MegaWattpiek opgesteld vermogen. Daarmee is dit project het grootste in zijn soort in Nederland. Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid van Amsterdam, beschouwt het project als een mijlpaal. Hij is met name blij met de opschaalbaarheid: ‘De doelstelling van het college is dat er in 2020 20% meer duurzame energie per inwoner wordt geproduceerd dan in 2013, onder andere door het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Dit concept is in principe bruikbaar voor alle corporaties. Zo’n 45% van de woningvoorraad in Amsterdam is in bezit van de corporaties. Daarmee is de potentiële opbrengst enorm.’

ondertekenen contractZekerstelling financiering

De financiering bestaat uit een deel vreemd vermogen en een deel risicodragend (achtergesteld) vermogen. Het achtergesteld vermogen van € 600.000 is afkomstig van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds en het Amsterdams Investeringsfonds. BNG Bank stelt ruim € 2 miljoen beschikbaar. Raymond Steenvoorden, investeringsmanager van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds: ‘De samenwerking tussen AKEF en BNG Bank heeft geresulteerd in een juiste balans tussen risicodragend vermogen en bankleningen. Dit maakt het project mogelijk. Daarnaast is hier ook een financieringsmodel ontwikkeld dat goed repliceerbaar is. Als het hier kan, kan het bij de andere corporaties in Amsterdam ook.’

ESCO

huurders voor woning met panelenHet project maakt gebruik van een ESCO (Energy Service Company)-exploitatiemodel. Dit ontzorgt de woningcorporatie op meerdere fronten, zowel wat betreft de installatie van de zonnepanelen, als het beheer en onderhoud en de financiering. De zonnepanelen blijven in het bezit van de ESCO. Huurders betalen een bijdrage voor het gebruik die lager is dan hun stroomkosten. ’Met HuurDeZon dringen we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders terug’, aldus Wybrand Pieksma, adviseur Duurzaamheid van Woningstichting Eigen Haard. Pieter Oppermann, senior manager gestructureerde financieringen bij BNG Bank: ‘Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een concept dat een brede uitrol van zonnepanelen via een ESCO mogelijk maakt. De overeenstemming met HuurDeZon is hier een goed voorbeeld van. BNG Bank helpt haar kernklanten ook op deze manier om hun ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren.’ HuurDeZon heeft de ambitie om met het ESCO-model een flink deel van de Nederlandse huurwoningen te voorzien van zonnepanelen.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen