Enorme groei zonne-energie in 2019

Enorme groei zonne-energie in 2019

Zonnepanelen inmiddels goed voor 5% van alle stroom

Enorme groei zonne-energie in 2019

Enorme groei zonne-energie in 2019

De trend die in 2018 was ingezet, zette afgelopen jaar nog sterker door: de hoeveelheid zonnestroom nam in Nederland met 50% toe. Zonnepanelen leveren nu al zo’n 5% van alle stroom. We presenteren u de laatste cijfers.

Hessel van den Berg
02 februari 2020

In januari kijken we altijd terug op afgelopen jaar om de balans op te maken. De laatste jaren doen we dat meestal met een opgewekte blik omdat ons vakgebied, de zonne-energie, een forse groei doormaakt. Ook 2019 was wat zonne-energie betreft weer een topper, zoals uit de cijfers van het Nationaal Solar Trendrapport blijkt.

Er kwam alles bij elkaar zo’n 2,4 GWp (GigaWatt-piek, 1 GigaWatt = 1.000.000 kW) aan zonnepaneel-vermogen bij in 2019. Het totaal opgesteld vermogen in Nederland kwam daarmee uit op 6,9 GWp. In de grafiek is te zien hoe snel het totale vermogen aan zonnepanelen in de afgelopen jaren is gegroeid.

Het vermogen aan zonnepanelen in Nederland blijft maar groeien!

Het vermogen aan zonnepanelen in Nederland blijft maar groeien!

Groot, groter, grootst

Van alle nieuwe zonnepanelen die er het afgelopen jaar bijkwamen, was zo’n 30% voor residentiële klanten (dus geplaatst op woningen) en de rest was voor bedrijven. Daaronder vallen ook de grote zonneparken, zoals de nieuwe grootste van Nederland, het zonnepark Midden-Groningen van 103 MWp (ter vergelijking: in 2018 was het grootste park nog 54,5 MWp groot).

Zonnepark Midden-Groningen van meer dan 100 MWp

Zonnepark Midden-Groningen van meer dan 100 MWp

Al die nieuwe en reeds geplaatste zonnepanelen zorgen inmiddels bij elkaar voor zo’n 5% van de elektriciteitsproductie in Nederland. Dat lijkt niet veel, maar het overtreft wel de verwachtingen van enige jaren terug. In 2017 bijvoorbeeld was de verwachting dat zonnestroom in 2020 voor 2,5% zou bijdragen aan de stroomvoorziening. Met reeds 5% in 2019 en een doorzettende groei zouden we eind 2020 wel tegen de 7 à 8 % kunnen uitkomen: behoorlijk hoger dan verwacht dus!

Een hele kluif

U heeft misschien wel gelezen dat Nederland in EU verband de hekkensluiter is wat duurzame energie betreft. Let echter wel op dat de statistieken van de EU wat achterlopen; de laatste cijfers zijn uit 2018. Toen was het aandeel hernieuwbaar in de Nederlandse energievoorziening (dus niet alleen elektriciteit) nog slechts 7,4%, waar we eind 2020 op 14% zouden moeten zitten: om dat te halen wordt nog een hele kluif. Zonne-energie zal daar in elk geval een aantal procentpunten aan toevoegen, en ook wind-energie zal fors bijdragen, bijvoorbeeld wanneer het gigantische windpark Borssele op het net wordt aangesloten.

Is dat allemaal genoeg om de 20-20-20 doelstellingen te halen? Waarschijnlijk niet, helaas. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we dan maar bij de pakken moeten gaan neerzitten. Integendeel: laten we er de volle vaart achter zetten en zorgen dat onze energieproductie elk jaar schoner wordt. De voordelen van zonnepanelen zijn iedereen inmiddels wel bekend. Zonnefabriek heeft er zin in: u ook?

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2020-06-25
De postcoderoosregeling die het mogelijk maakte voor deelnemers aan energiecoöperaties en VVE’s die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren, wordt per 1-1-2021 omgezet in een subsidieregeling. We leggen graag uit hoe dat zit.

lees meer ›
2020-04-29
Het moet gezegd: Als Duitsland niet 20 jaar geleden het initiatief had genomen met zijn energietransitie dan was de groei van de zonne-energie zoals we die vandaag de dag zien, nooit tot stand gekomen...

lees meer ›
2019-09-19
Prinsjesdag is weer gekomen en gegaan en één van de boodschappen van de koning was dat de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat, en die op gas omhoog. Wat betekent dat voor eigenaren van zonnepanelen?

lees meer ›