Einde salderingsregeling in zicht

Einde salderingsregeling in zicht

Einde salderingsregeling in zicht

Einde salderingsregeling in zicht

De kogel is door de kerk: Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij van plan is de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen te veranderen. We keken naar de plannen en wat de consequenties zijn voor u.

Hessel van den Berg
25 juni 2018

Dat de salderingsregeling op den duur zou verdwijnen, wisten we. De vorige minister Kamp had een datum van 2023 in het vooruitzicht gesteld, maar de huidige minister Wiebes maakt nu duidelijk dat het al vanaf 2020 zal wijzigen. Wat zijn de belangrijkste punten?

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

Zoals was te verwachten, wordt de salderingsregeling vervangen door een regeling waarbij de eigenaar van de zonnepanelen een subsidie krijgt voor elke kWh die wordt teruggeleverd aan het net. Op dit moment is het nog zo, dat u voor elke kWh die u teruglevert, precies hetzelfde bedrag terugkrijgt als wat u betaalt voor een kWh die u van het net afneemt (inclusief alle belastingen). Dat zal veranderen: Vanaf 2020 krijgt u voor elke kWh die u teruglevert, een lager bedrag van uw energieleverancier, maar dat bedrag wordt vervolgens opgehoogd met de terugleversubsidie. Het zal wel niet precies op hetzelfde bedrag uitkomen als nu, maar de minister stelt dat het zijn doel is om de terugverdientijd van een zonnepanelen installatie nog steeds op zo’n 7 jaar te houden, dus veel zal het waarschijnlijk niet verschillen.

jaarafrekening energiebedrijf

Mensen die nu al zonnepanelen hebben, of eraan denken om die dit of volgend jaar nog aan te schaffen, zullen te maken krijgen met een overgangsregeling. De minister wil voor deze groep een ‘soepele overgang vormgeven’. Dit is positief: Dat betekent dat u waarschijnlijk weinig hoeft te doen, misschien één administratieve handeling in de vorm van een aanvraag, en vervolgens wordt de energie die u teruglevert eenvoudig via de energierekening weer vergoed, net zoals nu. Voor mensen die wachten tot 2020 om zonnepanelen te plaatsen, zou de aanvraag wel eens wat lastiger kunnen zijn!

slimme meter

Slimme meters

De minister stelt ook het volgende: Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteit aan het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Met andere woorden: Het hebben van een slimme meter in plaats van een ouderwetse Ferraris meter (die heen- en terug kan draaien) wordt verplicht. Er wordt aan een regeling gewerkt om dat in te voeren. Mocht u tot nu toe hebben vastgehouden aan uw ouderwetse draaischijfmeter, dan bestaat de kans dat u deze binnen afzienbare tijd toch zult moeten laten vervangen.

Wordt vervolgd

De hoofdlijnen zijn duidelijk, maar de precieze invulling nog niet: De minister belooft in zijn brief om deze zomer met de verdere uitwerking te komen. Zodra we meer weten, houden we u op de hoogte. U kunt de volledige brief van minister Wiebes lezen via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2019-10-30
De salderingsregeling die ervoor zorgt dat we de stroom die we aan het net leveren, 1-op-1 mogen verrekenen met stroom die we afnemen, gaat op de schop. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling langzaam afgebouwd. Minister Wiebes geeft in een brief van 28 oktober meer duidelijkheid over de plannen.

lees meer ›
2019-07-29
Het einde van de salderingsregeling is dan wel uitgesteld tot 2023, maar zeker niet afgesteld. In de toekomst zullen eigenaren van zonnestroom systemen worden aangemoedigd om hun eigenverbruik te verhogen. Hoe bereiden we ons het beste voor?

lees meer ›
2019-07-15
Veel mensen hebben thuis een drie-fasen netwerk, met een hoofdaansluiting van bijvoorbeeld 3 x 25 Ampère. Je zou daarop een drie-fasen omvormer kunnen aansluiten, maar toch kiezen we vaak om de zonnepanelen slechts op één van de drie fasen te zetten. Waarom is dat? En: Heeft dat consequenties voor de teruglevering?

lees meer ›