Ik wil advies

De postcoderoosregeling nu en in 2021

Hoe werkt het nu en wat gaat er veranderen?

De postcoderoosregeling nu en in 2021

De postcoderoosregeling die het mogelijk maakte voor deelnemers aan energiecoöperaties en VVE’s die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren, wordt per 1-1-2021 omgezet in een subsidieregeling. We leggen graag uit hoe dat zit.

Hessel van den Berg
25 juni 2020

Per 2021 wordt de huidige postcoderoosregeling veranderd in een subsidieregeling. De twee lijken op elkaar maar zijn toch op belangrijke punten anders. Hoe werkt het nu en hoe werkt het straks?

De postcoderoosregeling simpel uitgelegd

Voorbeeld van een postcoderoos in Leiden. Ook de gebieden die slechts met een hoekje verbonden zijn aan het centrale gebied, behoren tot de postcoderoos

Voorbeeld van een postcoderoos in Leiden. Ook de gebieden die slechts met een hoekje verbonden zijn aan het centrale gebied, behoren tot de postcoderoos

Op dit moment werkt het ongeveer zo: Een groep mensen die geen plek hebben op hun eigen dak om zonnepanelen te plaatsen, richt een energiecoöperatie op. De energiecoöperatie zoekt vervolgens een dak dat ze vol willen leggen met zonnepanelen. De mensen moeten redelijk dicht in de buurt van elkaar, en van het zonnedak wonen. Dit betekent dat ze in hetzelfde postcoderoos gebied moeten wonen. Het postcoderoos gebied wordt bepaald door de postcodekaart van Nederland. Het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied, en alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde gebied wonen, of in 1 van de aangrenzende postcodegebieden, zoals in het bovenstaande plaatje: Het zonnedak staat in het donkerroze gedeelte, en de deelnemers moeten allemaal binnen het licht- of donkerroze gebied wonen. De lichtroze gebieden zijn als het ware de bloemblaadjes rondom het donkerroze gebied; vandaar de naam postcoderoos.

Al deze deelnemers investeren in het zonnepanelen systeem. Dit systeem wekt stroom op dat aan een energiebedrijf wordt verkocht. Het geld dat hiermee wordt verdiend, wordt vervolgens door de coöperatie weer teruggegeven aan de deelnemers. Maar dat geld alléén is niet voldoende om de investering binnen een redelijke termijn terug te verdienen; tenslotte wordt hier niet ‘gesaldeerd’ maar alleen maar tegen de kale stroomkosten energie verkocht.

Om de investering nu toch rendabel te maken, heeft het rijk besloten dat de deelnemers ook nog de energiebelasting op de stroom die zelf afnemen, terug kunnen krijgen. Dat wordt verrekend via hun eigen energiefactuur.

In het huidige systeem krijgt elke deelnemer van twee verschillende kanten inkomsten

In het huidige systeem krijgt elke deelnemer van twee verschillende kanten inkomsten

Een voorbeeld: Jan, Piet en Klaas doen mee aan een energiecoöperatie, en bouwen binnen hun postcoderoos gebied een zonnepanelen systeem dat jaarlijks 10.000 kWh aan schone stroom produceert. Jan en Piet doen ieder voor 30% mee en Klaas legt de overige 40% in. De 10.000 kWh wordt verkocht aan de energieleverancier en dat geld wordt verdeeld onder de leden. Maar ondertussen heeft Jan in zijn eigen huis in dat jaar voor 6.000 kWh aan stroom verbruikt. Aangezien hij voor 30% mee doet aan een systeem dat 10.000 kWh heeft geproduceerd, mag hij voor 3.000 kWh de energiebelasting terugkrijgen. Op zijn jaarafrekening van zijn eigen energieleverancier moet dit bedrag zijn verrekend.

De nieuwe regeling vanaf 2021

De postcoderoosregeling was redelijk succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld. Iedere deelnemer krijgt namelijk van twee verschillende kanten geld terug; enerzijds van de energiecoöperatie en anderzijds van de eigen energieleverancier. In de nieuwe regeling wordt alles verrekend via de coöperatie en niks via de eigen energieleverancier van de leden. De coöperatie zorgt ervoor dat het binnengekomen geld evenredig naar alle leden wordt verdeeld.

Het geld dat de coöperatie verdient, bestaat straks uit de inkomsten uit de verkochte stroom (net zoals nu), plus een subsidie van het rijk (in plaats van de korting op de energiebelasting zoals nu). Hoe hoog die subsidie precies wordt, wordt dit najaar pas duidelijk. Wel is al bekend dat er in totaal 37 miljoen euro beschikbaar zal zijn in 2021. Alle nieuwe projecten zullen voor de subsidie moeten intekenen totdat het potje leeg is.

Geen verandering voor de huidige energiecoöperaties

De huidige regeling (die officieel niet postcoderoosregeling, maar regeling Verlaagd Tarief heet) blijft gelden voor alle systemen die tot 2021 zijn opgezet. Alleen voor nieuwe projecten voor coöperaties en VVE’s die vanaf 1-1-2021 worden gebouwd, gelden de nieuwe regels.

Onder de nieuwe regels wordt het ook mogelijk om uit het postcodegebied te verhuizen en toch deelnemer te blijven, iets wat met de huidige regeling niet mag. Zolang u maar bij aanvang van het project in het gebied woonde, mag u lid blijven, waar u ook naartoe verhuist.

Zonnefabriek heeft al een behoorlijk aantal van deze coöperatieve projecten gebouwd, en we hopen er in de komende jaren nog veel meer te realiseren. We hopen dat de nieuwe regeling ertoe bijdraagt dat nog meer onproductieve daken worden omgetoverd tot Zonnefabriekjes en daardoor meehelpen aan de energietransitie.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2024-01-10
Volgens voorlopige cijfers gebaseerd op de data van energieopwek.nl zou de bijdrage van hernieuwbare bronnen aan de Nederlandse stroomproductie in het afgelopen jaar uitkomen op 50%! Vooral wind en zon droegen hieraan bij, met respectievelijk 25 en 17,6%.

lees meer ›
2023-10-30
Deze maand zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer en er valt genoeg te kiezen want er doen maar liefst 25 partijen mee. Wij gingen voor u weer eens spitten in de verkiezingsprogramma’s om te zien wat erin te vinden is over zonnepanelen.

lees meer ›
2023-10-09
Het klimaat begint steeds meer uitzonderlijk gedrag te vertonen en de risico’s worden almaar groter, terwijl de winning van fossiele brandstoffen nog altijd doorgaat. Toch is er desondanks ook wat goed nieuws te melden.

lees meer ›