De 10 voordelen van zonnepanelen

De 10 voordelen van zonnepanelen

De 10 voordelen van zonnepanelen

De 10 voordelen van zonnepanelen

Lagere stroomkosten en een beter milieu zijn de eerste dingen waar veel mensen aan denken bij zonnepanelen. Maar er zijn nog veel meer redenen om in zonnepanelen te investeren. We zetten voor u de 10 voordelen van zonnepanelen even op een rijtje.

Hessel van den Berg
15 augustus 2017

Iedereen die dit artikel leest, weet waarschijnlijk al dat zonnepanelen goed zijn voor het milieu èn voor de eigen portemonnee. Maar het is ook wel eens goed om punt voor punt alle voordelen van zonnepanelen te noemen. Wellicht zitten er een paar bij waar u nog niet aan had gedacht..

Voordelen zonnepanelen voor het milieu

1. Laten we beginnen met de voordelen van zonnepanelen voor het milieu. De meeste mensen denken dan in eerste instantie aan klimaatverandering: De productie van stroom d.m.v. fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Opwekking van stroom met zonnepanelen veroorzaakt niet of nauwelijks CO2 (in tegenstelling tot wat sommige media beweren), en help Nederland om zijn internationale verplichtingen op het gebied van klimaatverandering na te komen.

2. Het tweede voordeel van zonnepanelen m.b.t. het milieu is de afname van luchtvervuiling. Daarmee bedoelen we dus niet CO2, wat weliswaar een broeikasgas is en dus schadelijk voor het klimaat, maar niet per se schadelijk is voor de gezondheid. Kolencentrales produceren echter behalve CO2 ook nog flinke hoeveelheden andere gassen en fijnstof, die in onze longen en in ons voedsel terecht kunnen komen. Schone energie van zonnepanelen helpt om die vervuiling terug te dringen. 

Lawaai en horizonvervuiling

de 10 voordelen van zonnepanelen

3. Wanneer het gaat over lawaai zijn de voordelen van zonnepanelen ook heel duidelijk: Ze zijn stil. We leven in een drukbevolkt land waar o.a. verkeer, fabrieken en airconditioning units samen een oorverdovend kabaal kunnen maken. Om dan stroom te kunnen produceren op een fluisterstille manier is een voordeel dat alleen maar toegejuicht kan worden.

4. Windmolens maken ook groene stroom, maar ze maken ook geluid en, wat omwonenden een doorn in het oog kan zijn, ze kunnen nogal nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn. Tot de voordelen van zonnepanelen hoort het gegeven dat ze vrij onopgemerkt in de omgeving kunnen opgaan. Op platte daken zijn ze vanaf de grond vaak niet te zien, en op schuine daken kunnen ze mooi worden ingepast. Voor de mooiste afwerking zijn er ook volledig zwarte zonnepanelen beschikbaar.

Financiële voordelen zonnepanelen

5. Met zonnepanelen op uw dak verlaagt u uw energiekosten, en dat is natuurlijk één van de belangrijkste voordelen van zonnepanelen. Op onze pagina over de opbrengstberekening kunt u zien hoe groot uw financieel voordeel kan zijn.

6. Stroomkosten kunnen ieder jaar stijgen of dalen, maar de meeste experts zijn het erover eens dat stijgen (helaas) het meest voor de hand ligt. Met zonnepanelen kunt u (een deel van) uw stroomkosten voor de komende 20-25 jaar vastleggen. U weet immers hoeveel het systeem kost en verdere onderhoudskosten zijn er nagenoeg niet. En de verwachte opbrengst van de zonnepanelen over de komende 20-25 jaar is redelijk te voorspellen. Controle over uw stroomkosten is daarom nog een voordeel van zonnepanelen.

de 10 voordelen van zonnepanelen

7. Ook de waarde van uw huis kan door de plaatsing van zonnepanelen flink toenemen. Bij de verkoop van woningen wordt tegenwoordig altijd het Energielabel bepaald. Een hogere energielabel betekent dat het huis meer waard is. Zonnepanelen zijn een belangrijke en gemakkelijk te realiseren manier om het energielabel te verhogen.

Voordelen voor Nederland

8. De eerder genoemde voordelen voor het milieu gelden natuurlijk voor iedereen in Nederland. Maar behalve de milieuvoordelen zijn er wellicht nog andere voordelen van zonnepanelen waar u niet meteen aan zou denken. Zo zal het u niet zijn ontgaan dat de gaswinning in Groningen ter discussie staat. Om te voorkomen dat aardbevingen verdere schade aan gebouwen veroorzaken, is het van belang om de gaswinning sterk terug te dringen. Maar dan zijn er wel alternatieven nodig. De combinatie van zonnepanelen en warmtepompen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het doel om Nederland van het gas af te helpen.

9. Naast Gronings gas worden er veel kolen, buitenlands gas en wat uranium gebruikt voor de stroomopwekking. Allemaal grondstoffen die van buiten Nederland, en meestal buiten de EU, moeten worden geïmporteerd. Een belangrijk voordeel van het opwekken van stroom in eigen land met windmolens of zonnepanelen, is dat er minder geld naar het buitenland hoeft te worden overgemaakt, en er dus meer in de eigen economie kan worden geïnvesteerd.

de 10 voordelen van zonnepanelen

10. Behalve dat het geld binnen ons land houdt, maakt de eigen opwek van energie Nederland ook steeds minder kwetsbaar voor  de grillen van de wereldpolitiek. Een olieboycot zoals in de jaren zeventig, of een oorlog in het Midden-Oosten; ze zullen steeds minder vat op onze economie hebben. O.a. dankzij zonnepanelen wordt Nederland steeds meer energie-onafhankelijk, en ook dat is in het voordeel van ons allemaal.

Al met al zijn er dus heel wat voordelen aan zonnepanelen voor iedereen. Wellicht kunt er zelf nog een aantal bij bedenken, die we nog vergeten zijn. Wij denken in ieder geval dat deze voordelen al voldoende reden moeten zijn om zoveel mogelijk mensen in zonnepanelen te laten investeren. 

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2020-09-07
Zonnefabriek installeert al jaren lang zonnepanelen door heel Nederland. Sinds kort krijgen we hulp van een nieuwe partner: Mijndomein Energie. Dit bedrijf levert 100% groene stroom van Nederlandse bodem, tegen lage tarieven.

lees meer ›
2020-06-25
De postcoderoosregeling die het mogelijk maakte voor deelnemers aan energiecoöperaties en VVE’s die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren, wordt per 1-1-2021 omgezet in een subsidieregeling. We leggen graag uit hoe dat zit.

lees meer ›
2020-06-09
Er gaan veel verhalen de ronde over zonnepanelen. Voor een deel gaat het om misvattingen. Deze helpen we met dit artikel graag de wereld uit.

lees meer ›