Ik wil advies

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

Voorstel van de minister is om in 2023 en 2024 nog volledig te kunnen salderen

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 2025. Wat betekent dit voor u?

Hessel van den Berg
27 mei 2022

Op 20 Mei heeft minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin uitleg over zijn plannen met betrekking tot zonne-energie. De brief is de ‘Zonnebrief’ genoemd en is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer. In de brief staat wat de regering van plan is te doen om de uitrol van zonnepanelen te versnellen. Het gaat daarbij vooral over de eventuele verplichting om zonnepanelen te leggen op bedrijfsgebouwen. Maar helemaal aan het einde van de brief komt ook de salderingsregeling ter sprake. En wat blijkt? In plaats van het oorspronkelijke plan om in 2023 te beginnen om de regeling af te bouwen, is nu besloten om dit met 2 jaar uit te stellen, tot 2025.

Hoe zat het ook alweer?

De salderingsregeling zorgt ervoor dat elke kWh die u aan het net teruglevert, evenveel waard is als een kWh die u afneemt. Bij de jaarafrekening van de energieleverancier wordt de teruggeleverde hoeveelheid stroom afgetrokken van de afgenomen hoeveelheid, en u betaalt alleen het verschil tussen die twee. (N.B: als u méér stroom teruglevert dan u verbruikt, dan krijgt u voor het gedeelte dat u ‘teveel’ terug heeft geleverd, een lager bedrag per kWh, afhankelijk van uw energieleverancier). Naarmate meer huishoudens stroom terugleveren, loopt de staat steeds meer belastinginkomsten mis en wordt het laagspanningsnet steeds meer belast op piekmomenten. Daarom zal de salderingsregeling vroeg of laat moeten verdwijnen en zullen de tarieven voor teruglevering een stuk lager worden dan die voor afname. 

De vorige regering had een plan opgesteld voor de afbouw van de salderingsregeling. Hierin zou de regeling vanaf 2023 elk jaar met 9% afnemen, totdat deze in 2031 helemaal zou verdwijnen. Vanwege de ‘toeslagenaffaire’ trad de regering in 2021 af, nog vóórdat de afbouw helemaal was geregeld. Toen vervolgens de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘controversieel’ verklaarde, kon het demissionaire kabinet niets meer aan de regeling doen. Daarom was het wachten op een nieuwe regering om de zaak weer op te pakken.

Wat is er nu precies besloten?

De salderingsregeling blijft in zijn huidige vorm bestaan tot 1 januari 2025. Daarna wordt de regeling, net zoals in het oorspronkelijke plan, stapsgewijs afgebouwd. Alleen wordt de eerste stap nu meteen een hele forse, zodat het eindpunt van 2031 helemaal gehandhaafd blijft. De stappen zien eruit zoals in onderstaande afbeelding.

De eerste jaren verandert er niets, maar in 2025 wordt de salderingsregeling in één klap fors teruggeschroefd

De eerste jaren verandert er niets, maar in 2025 wordt de salderingsregeling in één klap fors teruggeschroefd

In het jaar 2025 zullen we niet meer 100% kunnen salderen, maar slechts 64%. Dat houdt in dat we 64% van de totale hoeveelheid teruggeleverde stroom in 2025 moeten nemen, en dat we die hoeveelheid vervolgens mogen aftrekken van de energie die we hebben afgenomen. 

De rest van de teruglevering, dus (100% - 64% =) 36% van het totaal, is ook nog wel geld waard, maar niet meer  zoveel als voorheen. Voor deze 36% krijgen we een veel lager bedrag; de regering heeft een minimale waarde in gedachten, de zogenaamde ‘redelijke vergoeding’. Deze moet 80% van de kale stroomkosten zijn, oftewel waarschijnlijk maar een paar cent per kWh. Energieleveranciers kunnen er ook voor kiezen om iets méér vergoeding te geven, om hiermee klanten te kunnen binden. Erg veel méér dan het minimum zal het waarschijnlijk niet zijn.

Wat betekent het uitstel van de afbouw van de salderingsregeling voor u?

Het feit dat de afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld, betekent allereerst dat u de komende paar jaar méér van uw zonnepanelen kunt profiteren dan verwacht. En als u vandaag de dag nog geen zonnepanelen heeft, dan is het verstandig om juist nú te investeren en zo de komende jaren nog maximaal profijt te trekken. 

Verder betekent dit uitstel dat we voorlopig nog aanbevelen om met batterij-opslag te wachten. Het toevoegen van batterijen aan een zonnestroom systeem heeft immers pas economisch nut wanneer de salderingsregeling verdwijnt (al zijn er ook andere redenen om batterijen te willen plaatsen, zoals bescherming tegen netuitval). Hopelijk zullen de prijzen voor thuisbatterijen de komende jaren dalen, waardoor het tegen 2025 wèl meer de moeite waard wordt om hierin te investeren.

Is de afbouw van de salderingsregeling nu helemaal zeker?

De plannen van minister Jetten in de ‘Zonnebrief’ zijn nog niet omgezet in wetten. Hij schrijft dat hij vóór de zomer een ‘nota van wijziging’ zal indienen om het wetsvoorstel aan te passen. Totdat het allemaal in wetten is omgezet, kan er nog altijd van alles veranderen: dat hebben we tenslotte ook met het vorige wetsvoorstel gezien. Het nieuwe voorstel geeft echter momenteel wel het meest waarschijnlijke toekomstpad aan. 

Mochten zich in de toekomst nog nieuwe veranderingen aandienen, dan zullen we u uiteraard zo snel mogelijk informeren. U kunt voorlopig in elk geval nog maximaal profiteren van uw zonnepanelen, en haal vooral alle weifelaars in uw omgeving over om óók zo snel mogelijk zo’n verstandige investering in zonnestroom te doen!

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2024-02-13
Op 13 februari heeft de Eerste Kamer uiteindelijk toch níet ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. Dat is een voordeel voor wie zonnepanelen heeft, maar tegelijk een nadeel voor de toekomst: echte oplossingen worden op de lange baan geschoven.

lees meer ›
2023-11-09
Zonnepanelen zijn de afgelopen tijd minder populair geworden, maar waarom eigenlijk? Er zijn geruchten dat zonnepanelen minder rendabel zouden zijn, maar klopt dat wel? In een uitzending van EenVandaag geeft onze directeur David zijn visie hierop. In onderstaande interview vertelt hij waarom dit onderwerp genuanceerder is dan het soms lijkt.

lees meer ›
2023-10-30
Deze maand zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer en er valt genoeg te kiezen want er doen maar liefst 25 partijen mee. Wij gingen voor u weer eens spitten in de verkiezingsprogramma’s om te zien wat erin te vinden is over zonnepanelen.

lees meer ›