Nadat u de aanvraag heeft ingediend, beoordeelt SNN of u in aanmerking komt voor de subsidie. Wanneer u voldoet aan alle overige voorwaarden van de regeling en u heeft de gevraagde documenten meegestuurd dan krijgt u een verleningsbeschikking toegestuurd. Hierin staat het subsidiebedrag dat voor u gereserveerd is.

Het subsidiebedrag is 100% van de subsidiabele kosten, inclusief BTW, met een maximum van € 4.000,- per woning. Houdt u er rekening mee dat u de BTW over de aanschaf van uw zonnepanelen en installatie momenteel ook terug kunt krijgen.

Wanneer u na ontvangst van de verleningsbeschikking, de factuur indient via het E-loket en deze voldoet ook aan de voorwaarden, dan maakt SNN de subsidie over naar uw bankrekeningnummer. U hoeft de kosten dan nog niet betaald te hebben. SNN meldt dat zij acht weken de tijd hebben om een besluit te nemen op uw declaratieverzoek (in het E-loket ‘gereedmelden’ genoemd) nadat u de factuur heeft ingediend.