Zonnefabriek redelijk positief over energieakkoord

Zonnefabriek redelijk positief over energieakkoord

Zonnefabriek redelijk positief over energieakkoord
  • Energie-akkoord SER redelijk positief

De Zonnefabriek is gematigd tevreden met het energieakkoord van de SER, voor zover de hoofdlijnen daarvan zijn gepresenteerd. Belangrijkste pluspunt is de hoop op een consistent beleid.

We moesten er even op wachten, maar nu is het er: een energieakkoord. Dat wil zeggen, de partijen die meededen aan het SER-overleg om te komen tot een ‘langjarig energietransitieakkoord’, zijn er op hoofdlijnen met elkaar uit. Wat nu nog moet gebeuren is het invullen van de details, uitwerken tot concreet beleid én vasthouden aan deze plannen tot grofweg 2050.

Duidelijkheid
Dat laatste is het belangrijkste maar ook het moeilijkste punt. De meest gehoorde klacht over het energie- en klimaatbeleid van de afgelopen jaren is niet zozeer dat de verkeerde maatregelen werden genomen, maar dat de plannen steeds veranderden. Regelingen werden van de ene op de andere dag afgeschaft (MEP), overleefden kabinetswisselingen niet (SDE) of sneuvelden direct nadat ze met veel bombarie waren aangekondigd (BTW-verlaging zonnepanelen).
Aan het nieuwe akkoord hebben veel uiteenlopende partijen meegewerkt. De Zonnefabriek was in het overleg vertegenwoordigd door de Duurzame Energie Koepel (DE Koepel). Dat brede draagvlak biedt in elk geval hoop dat het akkoord de komende kabinetsperioden in grote lijnen overeind blijft. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen die zich bezighoudt met verduurzaming, of het nu is als investeerder of als ondernemer.

Verminderde ambitie
Wel is het akkoord minder ambitieus dan eerdere plannen. Het streefpercentage van 16 procent hernieuwbare energie in 2020 - een belangrijke doelstelling uit het regeerakkoord- is teruggeschroefd naar 14 procent, gelijk aan de Europese verplichting. In 2023 zou dan alsnog 16 procent gehaald moeten worden.
Gematigde ambities zijn misschien de onvermijdelijke prijs die we betalen voor een breed draagvlak. Dat neemt niet weg dat het jammer is om de eerdere doelstelling nu alweer te verlaten, niet omdat die doelstelling niet haalbaar was maar omdat we te weinig hebben gedaan om hem te halen.

Goed nieuws voor zonne-energie
Hoewel het akkoord de nadruk legt op wind-energie, is er ook voor zonne-energie mogelijk goed nieuws. Het lijkt erop dat eigenaren van zonnepanelen de opgewekte stroom op hun eigen verbruik in mindering mogen brengen (salderen), ook als de panelen niet op hun eigen dak liggen. Tot nu toe is het alleen mogelijk te salderen als de panelen zijn aangesloten op dezelfde meter die het verbruik meet. De nieuwe maatregelen zouden interessant zijn voor een grote groep mensen die nu buiten de boot vallen; bijvoorbeeld omdat ze geen geschikt dak hebben.
Voor deze maatregel geldt echter dat alles afhangt van de definitieve uitwerking. Totdat die er is, is de Zonnefabriek over het SER-akkoord in elk geval gematigd optimistisch.