zonnepanelen vervangen asbest

zonnepanelen vervangen asbest

zonnepanelen vervangen asbest
  • zonnepanelen vervangen asbest

Dubbele milieuwinst: de provinciale subsidieregeling om asbestplaten op boerendaken te vervangen door zonnepanelen wordt mogelijk per 1 juli opengesteld. Deze regeling houdt in dat een boer eenderde van de kosten van het verwijderen van de asbest vergoed kan krijgen. Dit staat in het voorstel van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat donderdag wordt gepresenteerd.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor de sanering van asbestdaken op agrarische bedrijven, in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. De subsidie bedraagt 3 euro per vierkante meter asbestdak. Dit is ongeveer eenderde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen - minimale standaardopbrengst 25.000 - komen in aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 vierkante meter asbestdak gehanteerd.

Sanering van asbestdaken van gebouwen die voor nevenfuncties in gebruik zijn is ook mogelijk, mits op hetzelfde bouwblok. In totaal kan per aanvrager maximaal 7.500 euro subsidie verstrekt worden. Dat staat in een intern document van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De Provinciale Staten moeten afzonderlijk van elkaar de subsidieregeling goedkeuren.
Elke sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen. Minimum is 15 kiloWatt piek geïnstalleerd vermogen. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak is mogelijk, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, Vamil, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen.

Agrariërs die subsidie willen aanvragen, kunnen vóór openstelling van de regeling alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen, is het advies van het IPO. De uitvoering van de regeling loopt tot eind 2014. Agrariërs kunnen een aanvraag indienen tot 1 september 2014 zolang het maximale bedrag voor hun provincie nog niet is bereikt.
Het kabinet besloot vorig jaar een subsidie van twintig miljoen euro in het vooruitzicht te stellen voor boeren die de asbestplaten op hun boerderijdaken vervangen door zonnepanelen. Deze subsidie zal naar rato van het aantal agrarische ondernemingen worden verdeeld over de provincies. De provincie Noord-Brabant en Gelderland hebben het meest toebedeeld gekregen, namelijk ruim 3 miljoen euro. De provincies Utrecht het minst, ruim 750.000 euro.
De subsidie moet ertoe leiden dat de asbestdaken sneller worden vervangen. Naar schatting ligt er nog zo’n 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen. Staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) wil dat over twaalf jaar alle asbestdaken uit Nederland zijn verdwenen.

Meer weten over de (fiscale) mogelijkheden voor uw bedrijf? Kijk hier of Neem contact met ons op.