Zon-pv populair in Noord-NL

Zon-pv populair in Noord-NL

Zon-pv populair in Noord-NL

Zon-pv populair in Noord-NL

  • Zon-pv populair in Noord-NL

 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) zal vanaf 2011 geen budget meer hebben voor kleinschalige zonnepanelen. Bij het afscheid maken we de balans op.

Klachten over de SDE-regeling voor zonnepanelen waren er de afgelopen jaren te over. De vraag is nu: wat leverde de SDE wél op?

De Zonnefabriek vroeg uitvoerend orgaan AgentschapNL om zoveel mogelijk data over de afgelopen drie jaar SDE. Over subsidies aan particulieren wordt geen individuele informatie gegeven, maar voor de zakelijke markt kregen we een lijst met alle 6.096 toegekende subsidies sinds 2008.

Allereerst keken we naar de verdeling binnen Nederland. Omdat toewijzing grotendeels bij loting plaatsvindt, nemen we aan dat de subsidietoewijzingen grofweg op dezelfde manier over Nederland verdeeld zijn als de aanvragen. Met andere woorden: het plaatje hieronder laat een verdeling zien van de bereidheid om in zonnepanelen te investeren, of in elk geval van de interesse in een investeringssubsidie.

 

Bleek Zuid-Limburg

Het eerste dat hier opvalt is Zuid-Limburg. Limburg probeert sinds enige jaren een internationale naam op te bouwen als nieuw centrum voor pv-industrie. Hier zijn de 'grote' Nederlandse fabrikanten te vinden: Scheuten Solar, SollandSolar, The Silicon Mine en Solar Modules Nederland. Blijkbaar heeft die provinciale koers geen invloed op de interesse van eindafnemers in deze regio. Sterker nog: investeren in zonne-energie lijkt op dit kaartje typisch iets voor noorderlingen. De grote concentraties aanvragen liggen op één na allemaal boven de lijn Winterswijk-Haarlem.

 

Waar zijn de steden?

Een tweede conclusie is dat bedrijven in de stad niet zo happig zijn op zonne-energie. Hoewel postcodegebieden in dichtbebouwde streken wel iets kleiner zijn, is bijgaand plaatje niet gecorrigeerd voor bewoningsdichtheid. Dat maakt het des te opvallender dat de grote steden op de kaart nauwelijks te zien zijn. De enige uitzondering is Amsterdam, en dat is dan ook meteen overtuigend: postcodegebied 10 is met 47 zakelijke aanvragers landelijk koploper.

Hier speelt ongetwijfeld mee dat stedelijke bedrijven vaker in een gehuurd kantoor zitten, terwijl met name agrarische bedrijven doorgaans pandeigenaar zijn. Het ontbreken van de grote steden op dit plaatje illustreert daarmee misschien de klassieke verdeelde prikkel ('split incentive'). De eigenaar van het pand heeft geen baat bij energiebesparing omdat hij de stroomrekening niet betaalt. De huurder heeft echter ook geen baat bij investering in het pand zolang de terugverdientijd langer is dan de verwachtte huurperiode.

Behalve de data van subsidie-toewijzingen, keken we ook naar de daadwerkelijke installaties van zonnepanelen, zowel zakelijk als particulier. Wat als eerste opvalt aan de cijfers is dat van het beschikbare budget minder dan 20% is gebruikt. De rest van de toegekende subsidies ligt nog te wachten. Daar moet bij vermeld worden dat de termijn voor installatie nog niet is verstreken voor de subsidies uit 2008 en 2010. Er kunnen dus nog installaties bij komen. De toewijzingen uit 2009 zijn echter voor het grootste deel al verlopen tenzij verlenging is aangevraagd.