Subsidie tijdelijk via formulier

Subsidie tijdelijk via formulier

Subsidie tijdelijk via formulier

Subsidie tijdelijk via formulier

  • Subsidie tijdelijk via formulier

Particulieren die de subsidie voor zonnepanelen willen aanvragen, kunnen tijdelijk met een formulier een aanvraag indienen. Het formulier kunt u hier downloaden en na ondertekening, samen met de koopovereenkomst per email of zelfs per gewone post sturen naar Agentschap NL.

De maatregel is genomen omdat het e-loket voor de aanvraag van subsidie door ICT-problemen sinds 2 juli zeer slecht bereikbaar is. Voor aanvragers is dit erg frustrerend: in aanloop naar deze openstelling was er lang onduidelijkheid over de precieze voorwaarden en de aanvraagprocedure. Veel mensen zitten al wekenlang klaar met hun gegevens en de benodigde formulieren. 
Op dit moment is het volgens AgentschapNL niet zo dat aanvragers door de slechte bereikbaarheid van het e-loket niet voor de subsidie in aanmerking komen. Mochten er toch mensen het gevoel hebben dat ze hierdoor benadeeld zijn, dan zal er naar hun klachten worden gekeken.

LET OP: u moet het formulier dus niet naar de Zonnefabriek sturen, maar rechtstreeks naar AgentschapNL. Het emailadres is pvi@agentschapnl.nl.