Update - Overzicht gemeentesubsidies 2013 zonnepanelen

Update - Overzicht gemeentesubsidies 2013 zonnepanelen

Update - Overzicht gemeentesubsidies 2013 zonnepanelen

Update - Overzicht gemeentesubsidies 2013 zonnepanelen

  • Update - Overzicht gemeentesubsidies 2013 zonnepanelen

update 09-01-2013

Van de onderstaande provincies en gemeentes is al bekend dat er, naast de landelijke subsidieregeling,  in 2013 ook aanvullende subsidies of leningen beschikbaar zijn voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit overzicht wordt geregeld aangevuld/geupdate.

Provincies

Limburg
Limburgs Energie Fonds, Duurzaamheidsleningen
Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen.
http://www.limburg.nl/lef

Energiefonds Overijssel
Ondernemers en woningcorporaties in Overijssel hebben vanaf medio januari de mogelijkheid om hun projecten op het gebied van energiebesparing en het produceren van nieuwe energie te financieren. De provincie heeft besloten, hiervoor een Energiefonds op te richten.
Het Energiefonds Overijssel werkt niet met subsidies, maar met leningen, participaties en garanties. 

Gemeentes

Bloemendaal
Vanaf  1 november 2012 kunnen inwoners van de gemeente Bloemendaal subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken. Het college heeft hiervoor de beleidsregels DE-subsidie 2012 en een aanvraagformulier vastgesteld. De subsidie bedraagt 15 % van de kosten en is alleen voor maatregelen die nog niet zijn aangebracht. Het subsidiepafond hiervoor is € 25.500,- .  Daarvan is € 10.000,-  van de provincie nog onder voorbehoud.
http://www.bloemendaal.nl/index.php?id=2034 

Brummen
Subsidie voor energiebesparing en duurzame energieDe gemeente Brummen wil inwoners stimuleren om zuinig om te gaan met energie en gebruik te maken van duurzame energiebronnen. We bieden daarom twee subsidiemogelijkheden:
-Subsidie voor isolatie
-Subsidie voor duurzame energie
http://www.brummen.nl/

Delft
De subsidie 'Bestaande stad bespaart energie' is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in bestaande woningen. Als particuliere woningeigenaar kunt u de subsidie aanvragen. De regeling loopt tot en met 31 juli 2013. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de investeringskosten (inclusief maatwerkadvies) met een maximum van € 1.850,-. Deze kosten moet u aantonen met gespecificeerde facturen.
http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Bestaande_stad_bespaart_energie#beschrijving
De gemeente Delft voert wijk voor wijk de campagne Steek Energie in je Woning! uit. Het doel van deze campagne is om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen aan de woning te nemen.U moet hierbij denken  aan de volgende maatregelen: verschillende soorten isolatie, dubbel glas, HR-ketel en zonnepanelen of zonneboilers. Daarnaast draagt de campagne bij aan bewustwording van de mogelijkheden voor energiebesparing. De doelgroep is afgebakend tot huiseigenaren, omdat die de mogelijkheid hebben om zelf de maatregelen uit te (laten) voeren. Huurders worden niet benaderd.
http://www.delft.nl/

Den Haag
Subsidie zonnepanelen voor Haagse daken 2012
Tussen 1 maart en 1 mei 2012 konden bewoners, bedrijven en instellingen gemeentelijke subsidie aanvragen voor de aanleg van zonnepanelen op Haagse daken. Aan 167 van hen is een bijdrage toegekend. Subsidieontvangers hebben eind juni een bevestiging per post gekregen. Zij krijgen tot 22 december 2012 de tijd om de zonnepanelen daadwerkelijk te plaatsen en het ‘formulier subsidievaststelling’ naar de gemeente Den Haag terug te sturen. Daarna wordt de subsidie uitgekeerd.

Nieuwe subsidie
In 2013 komt er waarschijnlijk een vergelijkbare gemeentelijke subsidieregeling voor zonnepanelen op Haagse daken. Wanneer u de tekst ‘aankondiging subsidie 2013’ mailt naar subsidiezonnepanelen2012@denhaag.nl ontvangt u automatisch bericht zodra deze nieuwe regeling start.

Eemnes
Energiebesparende maatregelenHeeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Eemnes helpt u duurzaam te (ver)bouwen. Het is financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing met een duurzaamheidslening tegen een rente die maximaal 3 procent lager ligt dan de marktrente. U kunt de lening bijvoorbeeld gebruiken voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen, een zonneboiler of een energiezuinig verwarmingssysteem.
http://www.laren.nl/

Eindhoven
Om in aanmerking te komen voor de lening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:- U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning in Eindhoven (dus geen nieuwbouw)- De aanvraag moet minimaal zes weken voor de start van de realisering van de maatregel worden ingediend- De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd- De WOZ-waarde van de woning is niet hoger dan 500.000 euro - De maatregelen moeten tot energiebesparing leiden - Een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) 
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Geld-lenen-om-energie-te-besparen.htm 

Hoorn
Particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE) in de gemeente Hoorn kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren. Om een duurzaamheidslening aan te vragen heeft u een maatwerkadvies nodig. De leningen worden niet verstrekt voor nieuwbouw. De gemeente Hoorn heeft jaarlijks € 250.000,- beschikbaar. Als de pot leeg is, kunt u dat jaar niet meer lenen.
http://www.hoorn.nl/

Helmond
Voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning biedt de gemeente Helmond de Duurzaamheidslening. U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na die drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd 3% rentekorting. U moet hiervooreigenaar én bewoner van de betreffende woning zijn. U kunt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,-- lenen. De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en bedraagt maximaal 15 jaar. Leningen worden alleen verstrekt na een positieve krediettoets. De lening geldt voor de maatregelen: dak- of zoldervloerisolatie, vloer- of bodemisolatie, gevelisolatie, HR++ glas, ventilatie-unit met warmte terugwinning, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp.
Meer informatie: http://www.helmond.nl/ Telefoonnummer: 14-0492 

Leidschendam-Voorburg
zonnepanelen subsidie “Subsidieregeling duurzame energievoorzieningen”
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Energie.html

Nijmegen
Hebt u plannen om zonnepanelen of een zonneboiler op uw dak te plaatsen? Dan kunt u dit jaar subsidie krijgen van de gemeente Nijmegen.
http://www.nijmegen.nl/digitalebalie/pdc2.asp?req=toon_product&productid=724

Noordoostpolder
Vanaf 1 maart kunnen particuliere woningeigenaren in de gemeente Noordoostpolder subsidie aanvragen voor het gebruik van zonneboilers en zonnepanelen. De gemeenteraad besloot hiervoor € 35.000 beschikbaar te stellen voor particuliere aanvragen en € 40.000 voor collectieve aanvragen.
http://www.noordoostpolder.nl/

Overijsel
Vanaf 1 oktober kunnen particuliere woningeigenaren duurzaamheidspremies en duurzaamheidsleningen aanvragen bij de provincie Overijssel, voor woningen ouder dan 1 jaar. Dit valt onder de Overijsselse aanpak 2.0. Provincie Overijssel stimuleert het slim omgaan met energie, thuis en op het werk, zo dichtbij mogelijk. Dit om de doelstelling 20% Nieuwe Energie in 2020 te realiseren. In Overijssel xijn 285.000 woningen in het bezicht van particulieren. Ongeveer 45% van deze woningen heeft energielabel D, E, F of G. Het aanbrengen van isolatie zorgt dat het energielabel omhoog gaat (naar C, B of A) en de energierekening naar beneden. Dit kan oplopen tot €161,- in de maand. 
Leningen met 3% rentekorting worden verstrekt tot een bedrag van €20.000 en een maximale looptijd van 15 jaar, voor isolerende maatregelen laten uitvoeren en/of installaties aanbrengen die Nieuwe (duurzame) Energie opwekken. Denk hierbij aan: pelletkachel verwarming, laagtemperatuur verwarming, wtw installatie, zonnepanelen, HRe-combiketel. 
http://www.slimenergiethuis.nl/templates/mercury.asp?page_id=1474 

Roerdalen
Subsidieregeling 'Bespaar en Verdien!' krijgt vervolg
De in 2011 geëindigde subsidieregeling Bespaar en Verdien! van Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg wordt wegens succes vervolgd. Tot en met 31 januari 2013 kunnen ondernemers die willen investeren in energiezuinige verlichting of zonnepanelen hiervoor een aantrekkelijke subsidie ontvangen. Daarnaast is er financiële steun beschikbaar voor innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ondernemers met als doel energiebesparing. Voor de drie projecten is in totaal €475.000 
beschikbaar.
http://www.roerdalen.nl/

Utrecht
Utrechters kunnen subsidie aanvragen voor zonnepanelen of voor andere ideeën voor het verminderen van de CO2 in de stad. Met het 'Initiatievenfonds Utrechtse Energie' stelt de gemeente Utrecht hiervoor in totaal bijna een half miljoen euro beschikbaar. De regeling gaat op donderdag 15 november 2012 in. Het initiatievenfonds maakt onderdeel uit van het programma Utrechtse Energie! en is een stap richting de klimaatneutrale stad die Utrecht in 2030 wil zijn.
http://www.utrecht.nl/

Wierden
De gemeente Wierden heeft met de Provincie afspraken gemaakt over financiele ondersteuning voor energiebesparende maatregelen. Via de site www.slimenergiethuis.nl kunt u een duurzaamheidspremie of een duurzaamheidslening aanvragen. Kijk onder het kopje provinciale subsidies voor meer informatie of download het handige stappenplan.Via de gemeente Wierden kunt u nog steeds subsidie krijgen op een maatwerkadvies. Binnenkort start de gemeente Wierden ook met een aanvullend pakket maatregelen om u verder te ondersteunen bij uw energiebesparingsaanpak. Hou daarvoor deze site in de gaten!
http://www.energieloketwierden.nl/

Zwolle
Als particuliere woningeigenaar kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen in uw woning te financieren. Het rentepercentage van deze duurzaamheidslening is 3% lager dan het actueel, normaal geldende markttarief, met een minimum rentetarief van 0,5%. U ontvangt de duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
http://verbeterenbespaar-zwolle.nl/subsidiesenpremie/duurzaamheidlening/