Zonnepanelen subsidie: welke kansen biedt 2018?

Zonnepanelen subsidie: welke kansen biedt 2018?

Zonnepanelen subsidie: kansen 2018

Overzicht subsidies

In Nederland kunnen particulieren sinds enkele jaren geen gebruik meer maken van een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. De overheid besloot de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) in 2011 alleen beschikbaar te stellen voor bedrijven en (non-profit) instellingen, die hernieuwbare energie produceren of willen produceren. De zonnepanelen subsidie is ook van toepassing voor coöperaties van burgers, die samen in een zonnesysteem investeren. Hiermee wil het rijk de productie van duurzame elektriciteit op decentraal niveau, in specifieke wijken en buurten, stimuleren.

Landelijke subsidiëring door de jaren heen

Zonnefabriek is één van de oudste zonnepaneleninstallateurs van Nederland. Acht jaar geleden startten we met het plaatsen van installaties, die tot op de dag van vandaag nog altijd volop actief zijn. Het ministerie van Economische Zaken reserveerde in 2009 ruim 88 miljoen euro voor het gebruik van zonnepanelen door particulieren via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Een jaar eerder, direct na het invoeren van de ministeriële regeling op 1 januari 2008, bleek dat door het aanbieden van subsidie zonnepanelen zeer gewild werden. De interesse bleek veel groter dan de overheid had verwacht; doordat de kosten uit de hand liepen, besloot de overheid in te grijpen.

De situatie vóór 2009

subsidie zonnepanelen

Vóór 2009 was het voor particulieren mogelijk om met vanuit de overheid vertsrekte subsidie zonnepanelen en zonneboilers aan te schaffen. Deze werd gefinancierd vanuit de aardgasbaten en energiebelasting. Door de enorme vraag en hoge kosten, werd de zonnepanelen subsidie in 2009 aangepast. Subsidieaanvragers ontvingen vanuit SDE gegarandeerd vijftien jaar lang een vergoeding voor de gemaakte groene stroom; dus níet langer voor de aanschaf van zonnepanelen. De hoogte van de vergoeding was afhankelijk van de stroomprijzen. Een rekenmodel leerde dat de aanschaf van panelen binnen een periode van ongeveer elf jaar was terugverdiend. De financiering kwam uit een opslag van de energierekening van burgers en bedrijven.

Overheid lanceert SDE+-regeling

In de praktijk werkte de regeling eenvoudig. Na een aanpassing in de wet over salderen werd het mogelijk opgewekte energie af te trekken van het verbruik. In eerste instantie werd hier een maximum van 3500 kWh aan gekoppeld, maar deze limiet werd in een later stadium afgeschaft. Werd er meer energie opgewekt dan verbruikt? Dan ontving de opwekker over het overschot de terugleververgoeding die de energieleverancier aanbood. In 2011 vond de grootste wijziging plaats. De subsidieregeling kreeg de nieuwe naam SDE+ en, belangrijker nog, was niet meer bedoeld voor particulieren. Vanaf dat moment is alleen zonnepanelen subsidie beschikbaar voor bedrijven of grootverbruikers.

Kosten zijn ook zonder subsidie terug te verdienenSubsidies verandering

De redenering achter het afschaffen van particuliere subsidie voor zonnepanelen is eenvoudig. Ook wanneer zonder subsidie zonnepanelen worden gekocht, zijn de kosten van aanschaf van zonnepanelen terug te verdienen. Door het jaarlijkse voordeel op uw energierekening, wordt de huidige terugverdientijd geschat op slechts zeven jaar. Daar staat een levensduur van liefst 25 jaar tegenover. Bovendien is het mogelijk de betaalde btw via de Belastingdienst terug te krijgen. Dit scheelt bij een systeem van 12 panelen al snel zo’n € 800,-.

Een zonnepanelen subsidie in uw gemeente?

In Nederland bieden diverse gemeenten subsidieregelingen en speciale gunstige leningen aan voor de aanschaf van zonnepanelen. Benieuwd of de duurzaamheidslening ook in uw gemeente worden aangeboden? Dat kunt u hier nagaan.

Subsidie zonnepanelen voor particulieren

Het wegvallen van de subsidie voor zonnepanelen klinkt erger dan dit in realiteit is. Tegenwoordig zijn systemen veel voordeliger en is de effectiviteit van zonnepanelen vele malen sterker door de verbeterde technologie. Niet voor niets bieden verschillende gemeenten via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een duurzaamheidslening aan. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financieren. Deze Nederlandse gemeenten helpen u namelijk graag energiezuiniger en comfortabeler te wonen én een steentje bij te dragen aan een beter milieu!

Verdere mogelijkheden

Crowdfunding: van iedereen, voor iedereen

Wilt u investeren in zonnepanelen, maar krijgt u het benodigde bedrag niet bij elkaar? Crowdfunding kan een oplossing zijn. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren (de 'crowd') een klein bedrag investeren en dat deze kleine bedragen bij elkaar het project volledig financieren. De crowd bestaat bijvoorbeeld uit leden, familieleden en vrienden. Zonnefabriek werkt voor dit soort projecten vaak samen met het Crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen.