Het verval van de salderingsregeling: wat nu?

Het verval van de salderingsregeling: wat nu?

Het verval van de salderingsregeling

Het verval van de salderingsregeling: wat nu?

De salderingsregeling, wat is het?

De salderingsregeling is een ontwikkeling uit de tijd dat zonne-energie en de zonnepanelenmarkt nog in de kinderschoenen stonden om een nieuwe en opkomende zonnepanelen markt een kick-start te geven. Zonne-energie wordt overdag opgewekt, wanneer er in vele huishoudens niemand aanwezig is. De zonne-energie die op dat moment wordt opgewekt gaat allereerst naar werkende apparatuur, maar ook de restanten gaan niet verloren. De overproductie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het is nu zo dat het aantal kilowattuur dat wordt teruggeleverd wordt gesaldeerd (verrekend) met het aantal kilowattuur dat u uiteindelijk weer opneemt uit de stopcontacten. Voor het aantal kilowattuur dat u overproduceert en dus teruglevert aan het net, ontvangt u - in principe - hetzelfde tarief waartegen u energie afneemt. Dit wordt de terugleververgoeding genoemd. 

Met de groeiende markt voor zonnepanelen en de opgewekte zonne-energie (er zijn op het moment bijna 12 miljoen aangesloten zonnepanelen in Nederland) blijkt de verduurzaming op dit gebied razendsnel te gaan. Het aantal zonnepanelen is in 2017 met 60% toegenomen ten opzichte van 2016. Op dit moment wordt zo ongeveer 2,2% van de totale elektriciteitsproductie van Nederland via zonne-energie geproduceerd. Je zou verwachten dat dit vanuit de overheid alleen maar voor positieve geluiden zorgt. Dit blijkt toch anders te zijn. 

  Salderen vanaf 2020

Waar gaat het mis?

De salderingsregeling blijkt de overheid (te) veel geld te kosten. In 2015 werd er door de overheid zo een 80 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen door zonnepanelen en met de toenemende populariteit van zonne-energie is de verwachting dat dit ondertussen al is verdubbeld. Eerdere geluiden leken te wijzen op een wijziging in de salderingsregeling per 2023, echter blijkt dit nu per 2020 al het geval te zijn. De salderingsregeling blijkt niet volledig te verdwijnen maar op de schop te gaan. Vanuit de regering klinkt het positief: de nieuwe regeling zal de overheid minder geld kosten, maar net zo aantrekkelijk zijn als de huidige salderingsregeling.

De onzekerheid die nu bestaat zorgt echter voor onrust in Nederland. Eigenaren van zonnepaneleninstallaties twijfelen over hun aankoop, terwijl eventuele toekomstige eigenaren zich afvragen of het überhaupt rendabel is om zonnepanelen aan te schaffen. Zijn deze zorgen terecht en wat komt er in plaats van de salderingsregeling?

Salderingsregeling kosten en opbrengsten

Subsidieregeling in plaats van salderingsregeling

Nog steeds bestaat er behoorlijk wat onzekerheid over waarmee de salderingsregeling vervangen zal gaan worden, maar één ding is zeker: het wordt een subsidieregeling. In plaats van de verrekening die nu bestaat, zal er een subsidie komen op elke kWh die teruggeleverd wordt aan het net. Het zal hoogstwaarschijnlijk de terugleversubsidie gaan heten en zal gebaseerd worden op het huidige model van de SDE-subsidie waar grote bedrijven recht op hebben. In principe is het idee dat elke opgewekte kilowattuur dat niet direct benut kan worden, alsnog aan het net teruggeleverd wordt en u hier een terugleververgoeding voor krijgt van uw energieleverancier. Deze terugleververgoeding is echter lager dan wat u nu krijgt per kilowattuur, in de huidige situatie krijgt u hetzelfde terug voor elke kilowattuur als u betaalt. Dit is het voornaamste verschil, het niet meer salderen (verrekenen). Om het plaatsen van zonnepanelen alsnog interessant te laten, geeft de overheid voor iedere teruggeleverde kilowattuur ook een – nog nader te bepalen – terugleversubsidie. Zodat het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt vrijwel gelijk wordt aan wat het nu is. De terugverdientijd zal volgens het regeerakkoord blijven staan op ongeveer 7 jaar gemiddeld. Hiermee zorgt de nieuwe regeling voor meer financiële houdbaarheid voor de overheid, maar ook voor meer zekerheid voor de consument.

Wat nu?

Het lijkt er nu op dat het aanschaffen van een zonnepanelen installatie, ondanks de afschaffing van de salderingsregeling, nog steeds naast duurzaam ook rendabel is. Het terugleveren aan het net en overproduceren lijkt met de nieuwe subsidieregeling interessanter dan met de huidige salderingsregeling, waardoor daken vol gelegd zouden kunnen worden. Hierdoor zal hopelijk de productie van zonne-energie nog meer stijgen de komende jaren.

Naast de nieuwe terugleversubsidie bestaan er ook andere manieren om de terugverdientijd van zonnepanelen zo kort mogelijk te houden. De opkomst van batterijen en hiermee zonne-energie opslaan zal naar verwachting versnellen bij verval van de salderingsregeling. Batterij en opslag bestaat al, maar het opslaan van zonne-energie zal naar alle waarschijnlijkheid gemakkelijker, beter en betaalbaarder worden.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom zowel de salderingsregeling als de opkomst van accu’s.

 

NB De salderingsregeling zal per 2023 stapsgewijs worden afgebouwd. Klik hier voor meer informatie.