Ik wil advies

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Wat zijn de regels omtrent bouwvergunningen voor zonnepaneel systemen?

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Bouwvergunning nodig voor zonnepanelen?

In principe hoeft u voor het installeren van zonnepanelen geen vergunningen aan te vragen. Het ministerie van VROM heeft een korte lijst voorwaarden opgesteld waaraan het systeem moet voldoen. Gemeenten mogen geen aanvullende eisen stellen, zolang uw systeem aan deze regels voldoet:

Komen de zonnepanelen op een schuin dak, dan geldt dat:

  • het zonnepaneel niet mag uitsteken en dus binnen het vlak van het dak moet blijven.
  • het zonnepaneel direct op het dak gemonteerd moet worden.
  • de hellingshoek van het paneel niet mag afwijken van de hellingshoek van het dak. De hellingshoek mag dus niet aangepast worden door montagesystemen.

Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan geldt dat:

  • het zonnepaneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Salderen

Voor alle aansluitingen tot en met 3 x 80 A geldt de salderingsregeling. Dat betekent dat uw energieleverancier verplicht is de stroom die u teruglevert, af te trekken van de stroom die u afneemt. U krijgt uitsluitend de rekening voor het verschil.

Het zonnepaneel mag niet geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. Wet- en regelgeving hierover verandert vaak. Het is verstandig om dit te controleren bij uw gemeente. Zij hebben te allen tijde de juiste informatie voor u beschikbaar. 

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen