Is een oost-west dak een goed idee?

Wat zijn de voordelen van een oost-west opstelling?

Is een oost-west dak een goed idee?

De voordelen van een Oost-West opstelling van zonnepanelen

Zonnepanelen die naar het zuiden gericht staan, brengen de meeste energie op, dat mag duidelijk zijn. Maar afwijkende richtingen kunnen ook hun voordelen hebben; een oost-west configuratie zou na de wijzigingen in de salderingsregeling zelfs misschien nog nèt iets gunstiger kunnen zijn dan een zuidgericht systeem. Hoe zit dat precies?

Daken die naar het zuiden gericht staan, krijgen over de loop van de dag de meeste zonnestralen te verwerken. Mits er geen schaduw van bomen of andere gebouwen is om de pret te bederven, zijn deze daken de beste zonnefabrieken; het is bijna crimineel om op zulke daken geen zonnepanelen te plaatsen. Met een mooie piek rond het middaguur wint het zuidgericht dak het qua opbrengst van alle anders gelegen daken. Maar wanneer de salderingsregeling gaat veranderen, dan wordt niet alleen de totale opbrengst belangrijk, maar ook de spreiding van die opbrengst over de dag. En dat zou juist weer voordelen kunnen leveren voor een oost-west systeem.

 

Eigenverbruik stimuleren

De reden dat we in Nederland langzaam maar zeker de salderingsregeling gaan veranderen, is om mensen ertoe aan te sporen meer van de zelf opgewekte stroom ook zelf in huis te gaan gebruiken. Hoe meer zonnepanelen er in het land staan, hoe lastiger het wordt voor het openbare elektriciteitsnet om al die her en der ingevoerde stroom te verwerken. Met een langzame afbouw van de salderingsregeling heeft de overheid meer middelen om eigenaren van zonnepanelen te verleiden tot meer ‘eigenverbruik’, doordat de vergoeding per teruggeleverde kWh stap voor stap lager wordt dan de prijs voor een afgenomen kWh.

 


Eigenverbuik verhogen: hoe doe je dat?

Wees voorbereid op de toekomst na salderen! In dit PDF laten we weten hoe u dat doet met behulp van de Sunny Home Manager 


Opbrengst spreiden

Eigenverbruik vindt plaats als er op hetzelfde moment dat er zonnestroom wordt geproduceerd, tegelijkertijd in huis stroom wordt verbruikt. Met een zuidgericht systeem is dat lastig, want er is een hoge opbrengstpiek rond 12 uur ’s middags en veel minder opbrengst in de ochtend- en avonduren, wanneer juist de meeste stroom wordt verbruikt. Met een oost-west systeem is de verdeling over de dag heel anders: ’s ochtends genereren de panelen aan de oostkant veel stroom, terwijl de panelen aan de westkant juist ’s avonds aan het werk zijn. Op die manier is de opbrengst gelijkmatiger over de dag verdeeld. Onderstaande grafieken geven de opbrengst van een oost-west systeem en een zuid systeem van dezelfde grootte, op dezelfde dag van het jaar:

opbrengst oost west dak op 2 aug 2018opbrengst zuid dak 2 aug 2018

Oost West Soms Best

zonnepanelen aan beide zijden dak

Omdat een oost-west systeem op een gelijkmatigere manier stroom produceert, is het ook meteen gemakkelijker om meer van die stroom zelf te gebruiken. Opslaan in (nu nog) dure batterijen is dan niet nodig. Met wat we nu weten over de afbouw van de salderingsregeling na 2025 en de hoogte van de 'redelijke vergoeding' voor teruggeleverde stroom, kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen dat een oost-west dak straks net zo voordelig zal zijn als een zuid dak, of misschien zelfs voordeliger. Wat in elk geval wèl zo is, is dat het hebben van een oost-west dak absoluut geen excuus mag zijn om geen zonnepanelen te plaatsen! 

oost west panelen op plat dak

Op platte daken kiezen we er nu nog meestal voor om de panelen naar het zuiden te richten. Maar soms passen er in een oost-west configuratie net wat meer panelen op een plat dak dan met een zuid configuratie. En het zou dus na 2021 ook nog eens extra voordelen kunnen geven. Onze adviseurs denken graag met u mee over wat voor uw dak uiteindelijk de beste keuze is.

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen