Ik wil advies
Storing melden

Moet ik mijn zonnepanelen laten verzekeren?

Zijn zonnepanelen gedekt door de opstalverzekering?

Moet ik mijn zonnepanelen laten verzekeren?

Zonnepanelen en de opstalverzekering

Tegenwoordig dekken bijna de opstalverzekeringspolissen van bijna alle verzekeraars ook de zonnepanelen. Een aparte verzekering voor de zonnepanelen is daarom niet nodig, maar het is wel verstandig om dit bij uw verzekeraar te checken.

De consumentenbond heeft er een aantal jaar terug navraag over gedaan bij een aantal verzekeringsmaatschappijen: Zijn zonnepanelen nu wel of niet automatisch meeverzekerd in de opstalverzekering (of: woonhuisverzekering) van een huis? Het antwoord had vaak te maken met een vrij vaag begrip: “aard- en nagelvast”. Maar wat houdt dat precies in?

Aard- en nagelvast

Een definitie van aard- en nagelvast is: Als een zaak zodanig verbonden is met de grond of gebouw, dat deze niet zonder beschadiging of verbreking van die onroerende zaak kan worden losgemaakt, dan spreekt men van aard- en nagelvast. Zaken die aard- en nagelvast zijn, worden bestanddeel van de hoofdzaak. Denk aan wc-pot in een huis of een vloer.

Maar hoe zit het met zonnepanelen? Zijn die ‘aard- en nagelvast’ aan een huis verbonden? Het antwoord is: Voor zonnepanelen op een schuin dak volmondig ja. De panelen zijn vastgezet aan de profielen en die zijn op hun beurt vastgeschroefd in de dakbalken, dus dat wil zeggen dat ze niet zonder verbreking kunnen worden losgemaakt. 

Voor zonnepanelen op een plat dak zouden echter andere regels kunnen gelden. Die zijn tenslotte niet vastgeschroefd, maar alleen maar met ballast verzwaard en zouden dus in theorie niet ‘aard- en nagelvast’ zijn. Dat betekent overigens niet dat ze zo 1-2-3 kunnen worden opgepakt en meegenomen. Zonnefabriek krijgt regelmatig vragen van klanten die gaan verhuizen en hun zonnepanelen mee willen nemen naar hun nieuwe woning. Het verhuizen van een zonnestroom systeem is vaak een hele klus, ongeacht of het een plat dak of schuin dak systeem betreft. Daarom zou het ook wel vreemd zijn als verzekeringsmaatschappijen onderscheid zouden maken tussen de twee systemen; tenslotte kunnen panelen op een schuin dak uiteindelijk ook losgeschroefd worden. En aangezien de zonnepanelen via kabels aan de omvormer en de meterkast zijn verboden, moet er toch sprake zijn van ‘verbreking’ van de stroomkabels om de boel los te maken.

schletter profielen nagelvast aan dak

Zonnepanelen standaard meeverzekerd

Hoewel veel verzekeringsmaatschappijen een aantal jaren terug nog wel eens onderscheid wilden maken tussen plat- en schuindak systemen, leert een korte rondgang langs een aantal bedrijven dat dat nu vrijwel nergens meer het geval is: Bijna alle opstal- of woonhuisverzekeringen geven tegenwoordig aan dat ‘zonnepanelen standaard meeverzekerd zijn’, ongeacht of ze zijn vastgeschroefd of -geklikt (met ClickFit) of met ballast verzwaard. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden van bijna alle maatschappijen. Is dit bij uw verzekeraar niet het geval? Dan is het misschien de moeite waard om even te informeren en eventueel te benadrukken dat vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen inmiddels met hun tijd zijn meegegaan, van Reaal tot Interpolis, Centraal Beheer, Ohra en zelfs de Hema: Ze hebben allemaal de standaard dekking van zonnepanelen in hun voorwaarden vermeld, of ze bevestigen het schriftelijk als u daarom vraagt. Het is wel verstandig om dit nog extra bij uw verzekeringsmaatschappij te checken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

voorwaarden van polis opstalverzekering

Onze ervaring: 

Van de duizenden systemen die Zonnefabriek heeft geïnstalleerd hebben er gelukkig maar enkele te maken gehad met schade, zoals door extreme hagel of storm. De eigenaars van deze systemen hebben de schade door ons laten herstellen en de kosten daarvan zijn, zonder uitzondering, vergoed door de verzekeraars. Wel kan er sprake zijn van een bepaald bedrag aan eigen risico. We hebben ook voor een aantal niet-Zonnefabriek klanten de schade hersteld omdat het originele installatiebedrijf dat niet wilde of kon doen, en ook in deze gevallen heeft de verzekering, voor zo ver wij kunnen nagaan, de schade gedekt.

hagelschade zonnepaneel

Speciale Zonnepanelenverzekering

Sommige mensen kiezen voor een special zonnepanelenverzekering zoals die wordt aangeboden door het bedrijf Solarif. Deze verzekering dekt, naast de kosten van het herstel, ook het verlies aan inkomen vanuit een zonnestroom systeem, ten gevolge van schade aan het systeem. De verzekering keert voor de verloren opbrengst een bepaald bedrag uit in verhouding tot het geïnstalleerd vermogen. Dit bedrag verschilt tussen zomer en winter.

Onze ervaring: 

Bij één van onze klanten die deze verzekering had afgesloten, hebben we meegemaakt dat het systeem uitviel vanwege een interne storing in de omvormer. De omvormer zou normaal gesproken binnen een paar dagen onder garantie zijn omgeruild, maar op dat moment bleek de fabrikant (SMA) niet op tijd een vervangtoestel te kunnen sturen vanwege een gebrek aan componenten. Uiteindelijk duurde het twee maanden voordat het systeem weer in bedrijf kwam! We hebben toen de verzekeraar benaderd voor compensatie onder de polis, maar kregen te horen: Op de polis is geen eigen gebrek meeverzekerd. Nu er geen sprake is van een ‘van buiten komend onheil’ als oorzaak van het stilliggen van de installatie (sectie I schade op de polis) is er ook geen sprake van het vergoeden van productieverlies. Het is dus belangrijk te kijken wat er precies gedekt is door de polis; is dat alleen schade van buiten of ook schade door ‘eigen gebreken’? Solarif biedt ook een aanvullende dekking genaamd Eigen Gebrek dekking, maar die was in dit geval helaas niet afgesloten. De kleine letters in de polisvoorwaarden verdienen daarom zorgvuldig aandacht!

Conclusie

Als de schade wèl van buitenaf komt (bijvoorbeeld door storm), dan zal dus in de meeste gevallen de opstalverzekering betalen voor het herstel. Zolang dat herstel snel kan plaatsvinden, heeft het voor de gewone huis-tuin-en-keuken installaties weinig nut om zich met een extra polis te verzekeren voor de misgelopen opbrengst in de tussenliggende dagen.   

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen